Vítejte na stránkách Základní a Mateřské školy Dr. E. Beneše, Kožlany

Připravili jsme pro Vás web ZŠ a MŠ Kožlany. Věříme, že se Vám bude líbit a přehledně Vám poskytne všechny potřebné a aktuální informace o škole.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

Informace o ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen v pátek 26.6.2020. Informace jsou na úřední desce.
 

Součástí hodnocení za školní rok 2019/2020 je i sebehodnocení žáků a hodnocení jejich práce rodiči.

Dotazníky k sebehodnocení naleznete v sekci výuka online na úvodní stránce.
 
Informace k zápisu do mateřské školy, o letním přerušení provozu a dotazník pro rodiče o docházce během prázdnin naleznete v sekci Mateřská škola.
V Kožlanech 4.6.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc
 

Informace ke znovuotevření ZŠ a MŠ Kožlany - aktualizace k 28.5.2020

Pro žáky 6. - 8. ročníku budou od 8. června probíhat jednou za týden dopolední dvouhodinové bloky. Děti je nutné přihlásit. Na první setkání je nutné přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Náplní těchto třídnických hodin budou konzultace k  dálkovému vzdělávání a socializační aktivity.

Pro žáky 9. ročníku bude probíhat příprava na přijímací zkoušky od 11. 5. vždy v pondělí a úterý. Dítě je nutné přihlásit třídní/mu učiteli/ce do 7.5.2020!

Pro žáky 1. – 5. ročníku budou probíhat vzdělávací aktivity ve skupinách od 25.5.. Dítě je nutné přihlásit třídní učitelce do 18.5.2020!

Veškeré informace k návratu dětí do školy naleznete níže a v záložkách jednotlivých škol nebo vytištěné ve vestibulu školy za hlavním vchodem.

priloha_788856969_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf (1 MB)

Návrat žáků do školy 25.5.2020 a organizace školních skupin.docx (32,8 kB)

Pokyn ředitele k hodnocení za druhé pololetí 2019-2020.docx (23,8 kB)

Podmínky v omezeném provozu mateřské školy od 20.5.2020..docx (21,3 kB)

priloha_779720581_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

priloha_779742691_1_ochrana_zdravi_ms.pdf (1,1 MB)

S dotazy se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy.

V Kožlanech 28.5.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc

 

Informace k zápisu do MŠ Kožlany

Zápis bude probíhat v Mateřské škole ve dnech  6. 5. -12 .5. 2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Bližší informace naleznete v menu - Mateřská škola.
        V Kožlanech 22.4.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc
 
Nové informace k on-line výuce.

Od 15. dubna jsme znovu zprovoznili na chodbě za hlavním vchodem schránky, kde si můžete po dohodě s učiteli vyzvedávat vytištěné úkoly a doplněné úkoly na stejném místě odevzdávat.

Schránky jsou popsány jmény učitelů.
Schránku s různými dobrovolnými úkoly má i školní družina.
 

Upozorňuji žáky a jejich rodiče, že učitelé výuku neukončili, pouze ji řeší na dálku!

Příprava takové výuky je časově značně náročná a její realizace předpokládá Vaši plnou každodenní podporu a spolupráci. 

Velice děkujeme všem, kteří s námi komunikují a snaží se vzdělávání posunou kousek dál...

        V Kožlanech 15.4.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc

 

Po dobu uzavření MŠ ruším placení školného. Bližší informace v sekci Mateřská škola.

        V Kožlanech 30.3.2020                                                    Mgr. Jaroslav Švarc
                                                                                 

 

V MENU našich stránek přibyla záložka "Výuka Online", kde najdete odkazy na jednotlivé učitele a jejich předměty.

Ve vestibulu školy za vchodovými dveřmi jsou umístěny schránky jednotlivých učitelů, kde si můžete ( 8:00 - 15:00) po domluvě s učitelem připravené vytisknuté práce brát a vypracované odevzdávat. Ostatní informace naleznete u jednotlivých učitelů.  

 

Sledujte, prosím, naše webové stránky, o dalších opatřeních a pokynech Vás budeme informovat.

 
Případné dotazy: 602 797 635, 373 396 626
 

Preventivní opatření proti šíření koronaviru

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí po jarních prázdninách z pobytu v zahraničí - zvláště pak z ohrožených oblastí nákazou - aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k příznakům nemoci a velmi zodpovědně zvážili u svých dětí případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů.
Dále prosíme rodiče, aby o návratu dětí do školy informovali nejdříve vedení školy (602797635), v případě příznaků nemoci se poradili s KHS Plzeňského kraje.
 
DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE ZDRAVÍ NÁS VŠECH.
 
 

 

 

 

Partneři projektů