Vítejte na stránkách Základní a Mateřské školy Dr. E. Beneše, Kožlany

Připravili jsme pro Vás web ZŠ a MŠ Kožlany. Věříme, že se Vám bude líbit a přehledně Vám poskytne všechny potřebné a aktuální informace o škole.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

Provoz ZŠ a MŠ Kožlany nebude stávkou omezen... ale

učitelé ZŠ a MŠ Kožlany souhlasí s myšlenkou stávky a podporují především tyto požadavky:

- 130% průměrné mzdy pro učitele

- výrazné zvýšení mezd pro nepedagogické pracovníky

- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání

- snížení počtu žáků ve třídách a celkové zlepšení podmínek ve školství

- zvýšení finančních prostředků na nákup vybavení a pomůcek

- konec plýtvání státními penězi v různých projektech a dotačních programech

 

 

Partneři projektů

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY

2017/2018

- 12.6. se družstvo žákyň páté třídy ve složení A. Pokorná, E. Kratochvílová, K. Kašparová, A. Slabá umístilo na krásném 11. místě v krajském kole soutěže MALÝ ZÁCHRANÁŘ, když před tím zvítězilo v okresním kole. "Děkujeme"

- v červnu se žákyně páté třídy A. Pokorná umístila na druhé příčce výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". Gratulujeme

- v dubnu se 8 našich žáků zúčastnilo přijímacího řízení na střední školy. Všichni byli nadprůměrně úspěšní a dostali se na "své" školy. Hlavně výkony tří děvčat z páté třídy, které se hlásily na oslmiletá gymnázia, nás zahřály na duši. Děvčata byla na obou školách vždy do dvanáctého místa mezi 60 - 65 přihlášenými. Podrobněji se o tomto úspěchu dočtete ve výroční zprávě 2017-2018.

- 4. a 5. dubna se konal okresní přebor škol ve volejbalu. Družstva dívek i chlapců vybojovala druhá místa. "Děkujeme za reprezentaci"

- 20.3. vybojovalo družstvo starších žáků druhé místo v okresním kole v basketbalu. "Děkujeme"

- 29.1. se žákyně deváté třídy T. Růžičková umístila na celkovém třetím místě v okresním kole Olympiády z Českého jazyka. Její slohová práce byla nejlepší ze všech. "Gratulujeme"

- 24.1. se žákyně páté třídy A. Pokorná umístila na celkovém třetím místě v okresním kole matematické olympiády. "Gratulujeme" 

- 19.1.2018 se družstvo ml. žáků (I. stupeň) zúčastnilo krajského kola turnaje ve florbalu. Kluci skončili na šestém místě. Okresní kolo vyhráli již v prosinci. "Pěkná práce"

- 1.11.2017 vyhráli mladší žáci (5. - 7. třída) naší školy okresní kolo turnaje ve florbalu. "Gratulujeme"

 

CO SE NÁM POVEDLO

- v červenci jsme rozjeli a v září ukončili výběrové řízení na rekonstrukci zahrady MŠ. Celkově jsem získal dotaci 500 000,- ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rekonstrukce začne na podzim 2018 a bude dokončena do května 2019.

- podařilo se nám pronajmout tělocvičnu na letní soustředění klubů na maximální možnou dobu

- v roce 2017-18 se povedlo udržet dobrou spolupráci s DDM Kralovice, který u nás opět otevřel odloučené pracoviště. Dlouhodobě spolupracujeme se zájmovými a sportovními kluby a spolky. Aktivně se zapojujeme do vedení kroužků - volejbal, florbal, rybářský kroužek.

- podíleli jsme se na tradičních akcích města - zpívání u stromečku spojené s jarmarkem, zpívání v kostele, vítání občánků, noc kostelů

- ve spolupráci s muzeem a městkou knihovnou jsme se podíleli na výstavě výtvarných prací a zorganizovali noc s Andersenem

- naši zaměstnanci se aktivně zapojují do akcí spolků, klubů a města - spolupracovali jsme na organizaci nebo přímo pořádali např. kožlanský míčový desetiboj, masopust, dětský den, kožlanský tábor, pouťová zábava, mikulášská nadílka, ples města, šibřinky

- neustále zvyšujeme kvalitu pedagogického personálu prostřednictvím vzdělávacích akcí v rámci projektu OP VVV. Podařilo se nám vhodně doplnit celý pracovní kolektiv.

- splnili jsme program enviromentálního vzdělávání pro rok 2017-18 i všechny naplánované akce v oblasti primární prevence

- pravidelně jsme se podíleli na obsahu jednotlivých čísel kožlanského zpravodaje 

- podařilo se zorganizovat všechny naplánované kurzy - lyžařský, dopravní výchovy a plavání

- podařilo se nám v průběhu roku začlenit několik dětí cizinců s odlišným mateřským jazykem do kolektivů tříd a školy

- podíleli jsme se na kytičkovém dnu a organizovali sbírku pro Fond Sidus

- podařilo se nám opět navýšit počet obědů pro veřejnost

- úzce a úspěšně jsme spolupracovali s PPP Plzeň, sociálním odborem v Kralovicích, SPC v Plzni a dalšími institucemi

Další úspěchy školy, jejích žáků a zaměstnanců sledujte průběžně v kožlanském zpravodaji, na našich webových stránkách a ve výročních zprávách.