Charakteristika školní družiny

 

Proč by měli rodiče dát své dítě právě do naší ŠD a čím je naše ŠD zajímavá ?

 • možností pobytu ve ŠD před vyučováním, před odpoledním vyučováním
 • zajímavou činností, a možností využívat internetovou učebnou
 • pěkným a příjemným prostředím a vybavením pro zábavnou činnost
 • kvalitním zázemím pro sport
 • dobrou spoluprací s rodiči
 • prevencí patologických jevů
 • možností rozvíjet se v činnostech navazujících na základní vzdělávání

 

           

Úplnost a velikost školní družiny

 

ŠD je součástí ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše, Kožlany. Je to školské zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina vychovává všestranně harmonicky rozvinutého člověka a to pomocí složek výchovy označovaných jako rozumová, mravní, estetická, pracovní, tělesná a ekologická. Chceme u dětí ve školní družině prostřednictvím aktivit mimo vyučování rozvíjet dovednostmi, vědomostmi a postoje potřebné pro život ve společnosti. Chceme posilovat osobnost každého jedince, klademe důraz na vhodnou motivaci, radost z činnosti a povzbuzování.

Důležitou úlohu má školní družina také v prevenci sociálně patologických jevů.

 

Co dětem naše ŠD umožňuje:

 

 • vyjadřovat svůj názor
 • tvořit, poznávat, zkoumat, rozvíjet představivost, rozvíjet spolupráci v týmu
 • rozvíjet komunikaci, navazovat přátelství
 • posilovat zdravé sebevědomí a sebeúctu

 

            Naše školní družina chce vytvořit dětem klidné a tvořivé prostředí, kde mohou uplatnit své schopnosti a dovednosti, smysluplně vyplnit svůj volný čas, připravit je na život tak, aby byly úspěšné a dokázaly se vyrovnat i s neúspěchy.

 

Celé nezkrácené znění ŠVP pro školní družinu naleznete zde.pdf (277,2 kB)