Srdečně Vás zveme na besedy s odborníky

24. 10. 2022 od 16:00 přednáška na téma Zubní prevence u dětí předškolního věku. 

3. 11. 2022 od 16:15 přednáška na téma Správný tělesný vývoj a držení těla dítěte.

 

Nový školní rok 2022/2023

 
 
 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

            Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany prostřednictvím svého ředitele jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla takto:

  přijati k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2022/2023, v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany jsou tito žáci:

Děti podle registračních čísel            /od kdy:

Z2/2022-MŠ              1. 9. 2022               Z8/2022-MŠ               1. 9. 2022

Z3/2022-MŠ              1. 9. 2022               Z9/2022-MŠ               1. 9. 2022

Z4/2022-MŠ              1. 9. 2022               Z10/2022-MŠ             1. 9. 2022

Z5/2022-MŠ              1. 9. 2022               Z11/2022-MŠ             1. 9. 2022

Z6/2022-MŠ              1. 9. 2022               Z12/2022-MŠ             1. 9. 2022

Z7/2022-MŠ               1. 9. 2022                              

31. 5. 2022 Mgr. Evba Sixtová