Mateřská škola

Po doporučení MŠMT byla na základě usnesení č. 53/20 Radou města od 16.3.2020 do odvolání v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru v ČR a přijatými opatřeními Vlády ČR uzavřena Mateřská škola Kožlany.

Protože pravděpodobně bude Mateřská škola uzavřena na nejméně 20 pracovních dnů, ruším placení „školkovného" za každý celý měsíc uavření MŠ.

Prosím rodiče, kteří mají nastaveny platby jako trvalé, aby tuto platbu zatím zrušili.

V Kožlanech 30.3.2020                                                      Mgr. Jaroslav Švarc                                                  

Opatření provedená v mateřské škole k současné situaci

1) hygienická opatření – denní desinfekce veškerých ploch,  

                                            hygienického zařízení

                                         - používání antibakteriálních mýdel

                                         - antibakteriální čištění vzduchu

                                         - zvýšená hygiena rukou u dětí

 

2) omezení provozu mateřské školy: - od 13.3. 2020 bude pro malý počet dětí v provozu pouze 1. třída  

 

Důrazně doporučujeme maminkám, které jsou doma na mateřské dovolené, ponechte své děti doma! 

 

3) zrušení společných akcí : divadlo apod.

 
Děkujeme, že do školky budete posílat pouze 100% zdravé děti.
 

 

Mateřská škola je od 1.1.2010 sloučena se základní školou do jednoho právního subjektu. Škola je umístěna v samostatné dvoupatrové budově, mimo hlavní silnici. Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu s celodenní péčí a školní jídelnu.
Budova mateřské školy byla postavena v roce 1962 a v roce 1975 byla provedena její přístavba a nástavba.

V roce 2016 byla provedena rekonstrukce střechy a výměna oken. V následujícím roce byla budova kompletně zateplena a má novou slušivou fasádu.

V přízemí je vstupní hala,šatna,sklady,sklepní prostory, plynová kotelna a sociální zařízení pro pracovnice školní jídelny.

V prvním poschodí je třída s hernou, ředitelna, kuchyně, jídelna a sociální zařízení. Ve druhém poschodí jsou dvě třídy s hernou, kabinety a sociální zařízení.

Třídy jsou prostorné, vybavené standardním nábytkem, u každé třídy je kabinet na pomůcky.

Prostory tříd jsou vyhovující vzhledem k počtu dětí. Doloženo vyjádřením okresního hygienika. Kapacita byla postupně navýšena až na současných 70 dětí. V současné době školku navštěvuje cca 50 dětí ve dvou tířdách. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku.