Dětský den v MŠ

Akce mateřské školy

Projektový den v knihovně "SVĚT KNIHY"
Projektové dny "Výroba a zdobení perníků"

 

 
Ve školce probíhá:
LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 2021
18. 6. 2021 oslava pro děti, které půjdou v září do školy s názvem Táto, Mámo, chyť mě za ruku.
 
 
Projektové dny "TRADIČNÍ ŘEMESLNÁ VÝROBA V KOŽLANECH"
25. a 26. května měly děti možnost seznámit se s tradičním hrnčířským řemeslem pod vedením pana Jindřicha Hoffmana.
 
 
Projektový den "Sokolnické ukázky a ekologická výchova"
21.9.2020 pan Jiří Segeč ze záchranné stanice živočichů DES OP předvedl dětem ukázku práce s dravci s následnou besedou.
 
 
Účastníme se PONOŽKOVÉ VÝZVY - Den dětí s downovým syndromem

Divadelní představení v MŠ  - každé pololetí vybíráme 1 představení

- Divadlo Z bedny
- Divadlo Kolem
- Divadlo ŠUS
- a další dle aktuální nabídky

Divadelní představení mimo MŠ 

- každé pololetí vybíráme 1 představení v Divadle Alfa v Plzni

Koncerty dětí z LŠU

- 2x ročně přijedou koncertovat děti LŠU Kralovice

Společné akce s rodiči

- Společné akce na zahradě MŠ a v okolí
- pracovní dílničky předvánoční, velikonoční
- vánoční besídka
- zahradní slavnost- rozloučení se školáky

Návštěvy muzea, knihovny

- dle aktuální nabídky
- den knihy

Spolupráce se závodem Keramo

- sponzorský dar : hlína, vypálení výrobků

Vystoupení dětí při akcích města

- rozsvěcení vánočního stromu
- vítání občánků
- vystoupení pro starší občany v DPS

Účast na akcích pořádaných DDM Kralovice - Kožlany

- výlety do přírody s ekologickou výchovou
- metodická pomoc při práci s keramickou hlínou
- kroužky pro děti v ZŠ

Výlet na konci šk. roku

- zámky s pohádkou
- výlet do přírody
- výlet do ZOO

Další akce dle nabídek:

- fotografování dětí aj.