Organizace školního roku 20202/21 - Mateřská škola

Organizace školního roku 2020 – 2021/ MŠ

=====================================================

         Provozní doba MŠ                                             6:15 – 16:15 hod

         Zahájení školního roku                                    1.9. 2020

         Počet tříd / počet zapsaných dětí                   3 / 42 (od 1.1.2020 - 46)

         Úplata za vzdělávání                                        celodenní  –         300,-

                                                                                    polodenní  –        200,-

          Telefonní spojení                                             373 396 654

                                                                                   723 199 285

         Omezení provozu MŠ

                   Vánoční prázdniny                               23.12. 2020 – 3.1. 2021 dle zájmu

                   Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2020/2021          5. 5. 2021 !!!        

         Státní svátky

                   Den české státnosti                            pondělí 28. 9. 2020

                   Vznik Československa                        pondělí 28. 10. 2019

                  Den boje za svobodu a demokracii   úterý 17. 11. 2020

                   Velký pátek                                          pátek  2. 4. 2021

                   Velikonoce                                           pondělí 5. 4. 2021

                  Den slovanských zvěrozvěstů            pondělí 5. 7. 2021 

                  Den upálení mistra J. Husa                úterý 6. 7. 2021

                   

 

       Ukončení školního roku                                   31.8. 2021

         Přerušení provozu v době letních prázdnin 19. 7. - 13. 8. 2021

         Předběžný termín                                          26.7. – 20.8. 2021

 

    Případné změny budou včas oznámeny.

 

    V Kožlanech 1.9.2020

                                                                           Mgr. Eva Sixtová

                                                                             ředitelka školy