Organizace školního roku 2018/19 - Mateřská škola

Organizace školního roku 2018 – 2019/ MŠ

=====================================================

         Provozní doba MŠ                                             6:15 – 16:15 hod

         Zahájení školního roku                                    1.9. 2018

         Počet tříd / počet zapsaných dětí                   3 / 47 (od 1.1.2019 - 51)

         Úplata za vzdělávání                                        celodenní  –         240,-

                                                                                    polodenní  –        160,-

                                                                          

         Telefonní spojení                                             373 396 654

                                                                                   723 199 285

         Omezení provozu MŠ

                   Ředitelské volno                                              3.1. - 4.1. 2019 !

                   Vánoční prázdniny                                           22.12. 2018 – 2.1. 2019

                   Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2019/2020          14. 5. 2019 !!!        

         Státní svátky

                   Den české státnosti                             pátek 28. 9. 2018

                   Velký pátek                                          pátek  19. 4. 2019

                   Velikonoce                                           pondělí 22. 4. 2019

                   Svátek práce                                        středa 1. 5. 2019

                  Den vítězství                                        středa  8. 5. 2019

                  Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje       pátek 5. 7. 2019

                   

 

       Ukončení školního roku                                   31.8. 2019

         Omezení provozu MŠ v době letních prázdnin bude upřesněno.

         Předběžný termín                                          22.7. – 18.8. 2019

 

    Případné změny budou včas oznámeny.

 

    V Kožlanech 1.9.2018

                                                                           Mgr. Jaroslav Švarc

                                                                                ředitel školy