Organizace školního roku 2019/20 - Mateřská škola

Organizace školního roku 2019 – 2020/ MŠ

=====================================================

         Provozní doba MŠ                                             6:15 – 16:15 hod

         Zahájení školního roku                                    1.9. 2019

         Počet tříd / počet zapsaných dětí                   3 / 48 (od 1.1.2020 - 52)

         Úplata za vzdělávání                                        celodenní  –         240,-

                                                                                    polodenní  –        160,-

                                                                          

         Telefonní spojení                                             373 396 654

                                                                                   723 199 285

         Omezení provozu MŠ

                   Vánoční prázdniny                               21.12. 2019 – 3.1. 2020

                   Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2020/2021          6. 5. 2020 !!!        

         Státní svátky

                   Vznik Československa                        pondělí 28. 10. 2019

                   Velký pátek                                          pátek  10. 4. 2020

                   Velikonoce                                           pondělí 13. 4. 2020

                   Svátek práce                                       pátek 1. 5. 2020

                  Den vítězství                                       pátek  8. 5. 2020

                  Den upálení mistra J. Husa               pondělí 6. 7. 2020

                   

 

       Ukončení školního roku                                   31.8. 2020

         Omezení provozu MŠ v době letních prázdnin bude upřesněno.

         Předběžný termín                                          20.7. – 14.8. 2020

 

    Případné změny budou včas oznámeny.

 

    V Kožlanech 1.9.2019

                                                                           Mgr. Jaroslav Švarc

                                                                                ředitel školy