Organizace školního roku 2021/22 - Mateřská škola

Organizace školního roku 2021– 2022/ MŠ

=====================================================

         Provozní doba MŠ                                             6:15 – 16:15 hod

         Zahájení školního roku                                    1.9. 2021

         Počet tříd / počet zapsaných dětí                   3 / 55

         Úplata za vzdělávání                                        celodenní  –         300,-

                                                                                    polodenní  –        200,-

          Telefonní spojení                                             373 396 654

                                                                                   723 199 285

         Omezení provozu MŠ

                   Vánoční prázdniny                               23.12. 2021 – 2.1. 2022 dle zájmu

                   Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/2023          11. 5. 2022         

         Státní svátky

                   Den české státnosti                           úterý 28. 9. 2021

                   Vznik Československa                        čtvrtek 28. 10. 2021

                  Den boje za svobodu a demokracii   středa 17. 11. 2021

                   Velký pátek                                          pátek  15. 4. 2022

                   Velikonoce                                           pondělí 18. 4. 2022

                  Den slovanských věrozvěstů            úterý 5. 7. 2022 

                  Den upálení mistra J. Husa               středa 6. 7. 2022

                   

 

       Ukončení školního roku                                   31.8. 2022

       Přerušení provozu v době letních prázdnin 25.7. - 19.8. 2022 (předběžný termín)

                                           

 

    Případné změny budou včas oznámeny.

 

    V Kožlanech 1.9.2021

                                                                           Mgr. Eva Sixtová

                                                                             ředitelka školy