Podzim ve škole

18.11.2014 18:33

Podzim ve škole

                Podzim je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které se trošku vleče, ale nakonec uteče stejně rychle jako ty ostatní. Žáci už si zvykli na pravidelný režim a první výsledky jejich práce se rodiče dozvědí na třídních schůzkách, které se konají ve středu 19. listopadu již tradičně od 17:00      (I. stupeň) a 18:00 (II. stupeň) hodin. Abychom usnadnili výběr školy pro deváťáky, pořádáme pro ně a jejich rodiče ve stejném termínu od pěti hodin setkání se zástupci jednotlivých středních škol, které si naši žáci vybrali.

                Letošní deváťáci se stávají „pokusnými králíky“ i co se týče přijímacího řízení a budoucích maturit. Všechny státní střední školy (netýká se soukromých a církevních) od letošního roku zavádějí povinné přijímací zkoušky z Českého jazyka, literatury a Matematiky. Protože to je „první, zkušební“ kolo, nebude pro ně zatím hlavním měřítkem pro přijetí, ale do budoucna je nutno s přijímacími zkouškami znovu počítat. A proč je v nich i Matematika? Dnešní deváťáci budou první, kteří si vyzkoušejí i novou maturitní zkoušku s povinnou češtinou, matematikou a cizím jazykem. Tolik tedy plán ministerstva školství. Bohužel z praxe víme, že plány se mění v souvislosti s výměnou jednotlivých ministrů, a proto jim přejme „dlouhou životnost“.

                A co je nového ve škole? V průběhu října žáci 4. a 5. třídy navštívili plzeňské podzemí, Divadlo Alfa a Divadlo loutek. Celá škola se účastnila besedy se spisovatelkou Petrou Dvořákovou. Pro mladší děti byla beseda zaměřena na tvorbu knih, pro starší ročníky na nebezpečí a prevenci anorexie.

V rámci „Týdne knihoven“ nám paní Hana Tupá připravila poučnou a velice zajímavou přednášku o historických knihách. Dále si říjen zpestřujeme přípravou programu na vítání prvňáčků a výrobou různých vánočních dekorací na „jarmark u stromečku“.

                Listopad je ve škole ve znamení příprav na „vítání prvňáčků“, které bude v pátek 14. 11. v naší tělocvičně (plakát na jiném místě). Letos bude na téma „Cesta kolem světa“. Děti nám předvedou scénky, klipy a taneční vystoupení inspirovaná jednotlivými státy a místy na Zemi. Doufám, že navážeme na loňský úspěšný program. Všichni jste srdečně zváni. Další akcí, na které bychom se chtěli podílet, je tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Organizace a nácvik programů na výše zmiňované akce patří k časově a psychicky značně náročným. Všem, kteří se na nich nějakým způsobem podílejí, patří velké poděkování.

                Další poděkování patří členům školské rady, kterým v prosinci končí funkční období a bude nutné do konce roku uspořádat volby a zvolit radu novou. Školská rada při ZŠ Kožlany je šestičlenná. Dva zástupci jsou z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce si do ní volí zřizovatel. Z řad veřejnosti se volí dva zástupci. Všichni rodiče našich žáků (týká se pouze ZŠ) budou v průběhu listopadu obesláni volebními lístky s pokyny k volbě.

                Závěrem bych se chtěl zmínit ještě o jedné věci. I když situace ve školství není růžová, a finance chybí, přesto se nám daří každý rok školu alespoň trochu modernizovat. Letos to byl třeba nový výdejní stůl v kuchyni. A protože počty žáků se do budoucna budou pomalu navyšovat, podařilo se nám v říjnu rozšířit učebnu ICT o čtyři nové počítače. V současné době bude učebna s kapacitou 19 žákovských počítačů plně dostačující.

                                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět