Z naší školy a školky

05.03.2015 12:58

Z naší školy a školky

                Dříve než se rozepíši o tom, co se bude dít ve škole v tomto roce, bych se ještě rád ohlédl a přiblížil Vám několik akcí, které proběhly v lednu a únoru.

                Leden a únor byl v celé republice ve znamení velké nemocnosti. Ani nám se vlna chřipek nevyhnula. Postihla část dětí, ale hlavně jejich učitele. Suplovaná výuka ve „slepených“ třídách není nic příjemného a doufám, že děti vše brzy dohoní.

                Na začátku února se starší kluci zúčastnili Kralovického poháru v basketbalu. Po obětavém výkonu všech zúčastněných obsadili druhé místo. Tato zkušenost se jim hodila v okresním kole, které proběhlo v Plasích 26.2.

                První únorový týden se přišli předškoláci z naší školky podívat, kolik se toho již naučili jejich starší spolužáci. Děti jim předvedly, jak pokročily ve čtení, psaní a počítání, a doufám, že je správně naladily ke vstupu do základní školy.

Hned za dva dny se potom do naší tělocvičny přesouvala školka znovu. Pro děti byl připraven výchovný koncert „S hudbou proti drogám“. Ti mladší si mohli zazpívat pohádkové písničky a známé dnešní hity, starší žáci si zopakovali vývoj hudebních žánrů od padesátých let do současnosti a slyšeli největší hity té doby. Vše bylo zaměřené na zpěváky, kteří podlehli drogám nebo nemocem spojeným s následky závislostí a špatného životního stylu. Program se dětem líbil a jenom doufám, že si nezapamatovaly pouze dobře zahrané písně, ale i nějaké poučení pro život.  

                Zápis žáčků, kteří po prázdninách v září nastoupí do 1. třídy, proběhl letos netradičně až      11. února. Od tohoto posunutí jsme si slibovali delší čas na přípravu dětí ve školce. Přípravu bohužel ovlivňovala velká nemocnost. K zápisu se dostavilo všech 19 dětí z naší školky a 2 děti z MŠ na Chříči. Během zápisu děti malují postavu, poznávají geometrické tvary, čísla, zvířata, povídají nám pohádku nebo zpívají. Na těchto základních činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost. O dětech máme také informace od jejich třídních učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas. Jako loni i letošní rok se obešel bez četných (mnohdy zbytečných) odkladů, takže by k nám mělo ve školním roce 2015/2016 nastoupit cca 20 prvňáčků. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 6. března na stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole. Připomínám, že seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič obdržel při zápisu.

                Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve středu 18. března od 14:00 do 16:00 hodin.

                Ve druhé polovině února proběhl pro žáky sedmé třídy doplněné o zájemce lyžařský výcvikový kurz. O něm se dočtete na jiném místě zpravodaje. Lyžařský kurz stejně jako kurz plavání máme v našem školním vzdělávacím plánu, a proto se pro žáky stává povinným. Vždy se snažíme zajistit kurzy tak, aby na ně finančně „dosáhly“ všechny děti.

                V polovině března (9.3.-13.3.) nás na základní škole čekají jarní prázdniny. Toto období je i v mateřské škole spojeno se sníženým počtem docházejících dětí. Určitě jste si všimli, že tyto počty zjišťujeme pomocí dotazníků vždy předem. Je to pro nás důležité z hlediska provozu a případného čerpání dovolených. Předem velice děkuji všem rodičům, kteří k těmto informacím přistupují zodpovědně a předají nám je s dostatečným předstihem. Usnadňuje nám to plánování a spoří finanční prostředky. Následující docházka, kterou budeme zjišťovat, se týká velikonočních prázdnin a prázdnin hlavních.

                Další jarní akcí bude pro celou školu program o zdravém stravování - Zdravá pětka. Tento program je zaměřen prakticky na běžně dostupné potraviny kolem nás, jejich výběr a konzumaci.

Před velikonočními prázdninami (2. a 3. 4.) ještě stihnou žáci II. stupně zajet do plzeňského divadla Alfa.

                Jaro je u nás také spojeno s plaveckým výcvikem. Tento v letošním školním roce probíhat nebude. Současní prvňáci, druháci a třeťáci o povinných 40 hodin plavání určitě nepřijdou. Budou jezdit ve školním roce 2015/16 a 2016/17.

                Na závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky - https://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty na vedoucí pracovníky a mnoho dalších odkazů a aktualit.

                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc        

Zpět