Z naší školy a školky

10.09.2015 10:50

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a začíná školní rok 2015/2016. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohou čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce jsme se tam tedy zaměřili pouze na malování některých společných prostor a školní kuchyně, generální úklid a dezinfekci tříd i jejich vybavení. To ve škole probíhala kompletní výměna podlah ve dvou třídách spojená s malováním a dalšími pracemi. Vymalovány byly i dílny, některé chodby a první třída. Dále byly natřeny tabule a radiátory. Tabuli v učebně chemie jsme vyměnili. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Začínáme vždy prvních čtrnáct dní v červenci pro dětský tábor v Kožlanech. Dále se vařilo pro basketbalová soustředění dvou pražských klubů a jednoho klubu z Karlových Varů. Dva týdenní turnusy basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již podruhé se také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás. Vše toto jsme schopni dělat díky naší doplňkové činnosti, jejíž finanční výnosy nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedlo prvního září 130 dětí. Zvláště bych chtěl přivítat 21 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. I do mateřské školky nastoupí nové děti, mělo by jich být 13. Naši školku bude celkem navštěvovat 52 dětí rozdělených do tří věkově prostupných oddělení. Toto dělení se nám osvědčilo již v minulém roce. Zavádí se hlavně z důvodů rozvoje spolupráce a komunikace mezi dětmi a nesporné úspory času. Vycházíme z toho, že starší děti jsou již plně adaptovány na činnosti ve školce a jsou i schopny pomoci svým malým kamarádům. To v mnoha případech „odlehčí“ paní učitelce, urychlí jednotlivé přípravy a zbyde více času na činnosti.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                Na závěr bych se rád zastavil u projektu – Výzva č. 56, který měl některým žákům a učitelům zaplatit výukovou cestu do zahraničí. Během července jsme vypsali výběrové řízení, které bylo nutné u projektů dražších než 200 000,- Kč. Chtěli jsme, aby jely dvě skupiny dětí do Anglie a jedna do Německa, dvě učitelky na čtrnáctidenní výukový pobyt do německy či anglicky mluvící země. Bohužel byla realita trochu jiná. Cestovní kanceláře námi oslovené na naší výzvu nereagovaly a my jsme museli celé řízení zrušit. Abychom alespoň nějaké peníze vyčerpali a nemuseli celou dotaci vracet, oslovili jsme cestovní kanceláře přímo. Znamenalo to snížit naše požadavky a hlavně stlačit cenu pod již zmíněných 200000,-. Podařilo se nám sehnat pěkný zájezd pro 10 dětí do okolí Salzburku i jazykový zahraniční kurz pro jednu učitelku. Na základě toho, že z každé šablony budeme alespoň část plnit, můžeme nakoupit i knihy a uspořádat čtenářské dílny za bezmála sto tisíc korun. Větší díl dotace však na konci roku vrátíme ministerstvu. Dopadne tak celá řada dalších škol, které se vydaly cestou výběrových řízení. Ministerstvo se totiž na poslední chvíli ( projekt byl vyhlášen od 1.9. do 31.12.2015) rozhodlo utratit jeden a půl miliardy z evropských peněz, které bude muset na konci roku 2015 vrátit. Cestovní kanceláře byly zahlceny, nešly do nejistých výběrových řízení a raději domlouvaly malé zakázky, kterých bylo také mnoho… Kdyby bylo na přípravu a realizaci projektu více času, mohly se děti „podívat zase ven“.

                Tak se raději zmíním ještě o tom, co se alespoň částečně povedlo. Na jaře jsem žádal z prostředků kraje (eDotace) o příspěvek 46000,- na florbalové mantinely. Tato dotace byla schválena a bylo nám přiděleno 30 000,-… Částečný úspěch. Na začátku prázdnin jsem také finalizoval žádost o cca 48 000,- ze stejného zdroje na nové stavebnice pro školku i školu. Jsem zvědavý, jak tahle žádost dopadne…  

                I když jsou peníze ve společnosti vždy tématem číslo jedna, škola by měla především vzdělávat a vychovávat. Školní rok 2015/2016 se pomalu rozbíhá. Přeji všem žákům mnoho úspěchů, píli a trpělivost, všem kolegům potom pevné zdraví a shovívavost.                      Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět