Z naší školy a školky

11.09.2018 14:42

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a školní rok 2018/2019 se pomalu rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohli čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce firma Král PM centrum s.r.o. dodělala úpravu dvora ve školce. Ještě zbývá upravit asfaltový povrch před vjezdem a rekonstrukce bude úplná. V podzimních měsících by mělo dojít ještě na rekonstrukci zahrady, kde se mi podařilo podat projekt v hodnotě cca 650 000 Kč a tento projekt byl úspěšně schválen. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Když nám bude přát počasí, začne se na konci října s rekonstrukcí. Protože počítám i s vodními hrátkami a mlhovištěm, jejichž povrchy potřebují při pokládce vyšší teplotu, je možné, že se stavba prodlouží do jarních měsíců. Už nyní se děti mohou těšit na nové herní zahradní prvky, lavičky, nový altán s hracím koutkem, hmyzí domeček nebo již zmiňované hodní hry a mlhoviště.  

Provoz školky se znovu rozběhl 20. srpna. Do konce měsíce se jednalo ještě o školní rok 2017/2018. První nově zapsané děti nastoupí až na začátku září. Potom přivítáme asi 50 dětí ve dvou třídách. Počty dětí jsou zatím neznámou i ve škole. Díky značné migraci určité části populace se počty žáků neustále mění. Co však už víme, že budeme pokračovat v modelu tříd s mladšími 3-4 letými a staršími dětmi. U nejmenších dětí bude ve třídě opět pracovat na poloviční úvazek chůva pomáhající s jejich sebeobsluhou. U starších dětí – předškoláků bude nadále pracovat na plný úvazek asistentka pedagoga.

 Ve škole jsme v letních měsících malovali některé třídy a chodby. Proběhla také rekonstrukce osvětlení v největší třídě. Současné zářivky a hlavně jejich kryty se stávají při jejich opravách nedostatkovým zbožím. Nové ledkové osvětlení bude i mnohem úspornější. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Letos vše začalo vařením pro tábor Deliba, který se tradičně koná v krásném údolí Hrádeckého potoka.  V srpnu pak pro basketbalové soustředění BaK Plzeň, basketbalového klubu z Kraslic a jednomu chlapeckému basketbalovému klubu opět z Plzně. Tyto tři týdenní turnusy basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již počtvrté se také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Šestnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás. Všechno toto jsme schopni dělat jen díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců hlavně kuchařek Janě Zetkové, Evě Šrámkové a Beaty Drdové, které tráví v době soustředění ve školní kuchyni i více než 12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Za to jim patří velké poděkování. Soustředění během prázdnin také plně zaměstnává naše uklízečky a školníka. I za jejich práci velice děkuji. Finanční výnosy z doplňkové činnosti nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedne prvního září asi 146 dětí, což je přibližně tolik žáků jako v loňském roce. Zvláště bych chtěl přivítat 11 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. Na základní školu chodí také stále cizinci, jejichž rodiče pracují v nejmenovaném kožlanském závodě. Většinou se jedná o děti bulharské národnosti.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                V předešlém textu jsem zmínil školní družinu. Školní družina bude od nového školního roku otevřena již od 6:30 ráno. Protože dětí na prvním stupni přibývá, byl jsem nucen do školní družiny přijímat přednostně děti z 1. – 3. třídy. Protože družina není nafukovací, musím otevřít její druhé oddělení. Toto opatření je značně finančně nákladné a v budově školy také naráží na nedostatek vhodných prostor. Žádám tedy rodiče dětí přihlášených do družiny, které tam nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě), aby se přišli domluvit na docházce nebo děti odhlásili a uvolnili tím místo pro žáky, kteří družinu opravdu potřebují. Moc by nám to pomohlo. Zvláště po rozjetí kroužků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.

                Školní rok 2018/2019 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho úspěchů, píli a výsledky, za které se nebudou muset stydět.

                                                                     Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět