Z naší školy a školky

26.12.2018 14:00

Z naší školy a školky

Listopad začal pro žáky studeným počasím a i ve škole začalo před prvními třídními schůzkami přituhovat. Ty proběhly ve středu 21. 11. a kdo měl zájem, dozvěděl se informace o prospěchu a chování, chystaných akcích a připravovaných kurzech. Účast byla cca 80%. Všem rodičům, kteří si udělali čas, děkujeme. Z důležitých informací, které by neměly zaniknout mezi řádky, bych zmínil kurz plavání pro žáky 3. – 4. třídy. Uskuteční se od 25. 4. do 27. 6. vždy ve čtvrtek dopoledne a nahrazuje po tuto dobu výuku tělesné výchovy. Proto je povinný. Z kurzu plavání lze omluvit pouze na základě potvrzení od lékaře. Další důležitá zpráva byla adresována rodičům sedmáků případně vyšších ročníků o lyžařském kurzu. Na hory pojedeme před jarními prázdninami od 10. 2. do 17. 2. 2019. (jarní prázdniny – 25.2. – 3.3.2019) Protože je sedmáků málo, abychom naplnili kapacitu chalupy, budeme vybírat ještě z jejich starších spolužáků.  Pedagogická rada schválila kritéria výběru a ta budou zveřejněna na stránkách školy.

  Listopad byl ve znamení florbalu. Nejstarší kluci se zúčastnili okrskového kola a bohužel do okresního nepostoupili. Nejmladší mají svůj turnaj po uzávěrce zpravodaje. Jak úspěšně nás reprezentovali, se dočtete na jiném místě zpravodaje. Co je novinkou? Turnaje začala pořádat naše škola, protože naše hřiště, mantinely a rozhodčí odpovídají určitým standardům, které v jiných malých tělocvičnách chybí.

 Minulý měsíc jsme slavili a vyráběli vlajky. Dlužím Vám informaci o jejich počtu. Naše ZŠ a MŠ vyrobila v různých podobách 1050 českých vlajek. Mnohé z nich jste mohli vidět jako výzdobu budov a jejich bezprostředního okolí. Škoda, že nevydrželo počasí a vlajky s letopočty před školou jsme museli sundat dříve, než bychom si přáli. Celkem jich bylo vyrobeno 225 191, což v rámci republiky je pro mě osobně zklamáním. Do akce se zapojilo 2445 obcí, škol a jednotlivců.

Šestého listopadu nás navštívili herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Druhý stupeň zhlédl ukázky z tvorby Osvobozeného divadla, Divadla na provázku a Divadla Járy Cimrmana. Za sebe a snad i za všechny přítomné musím napsat, že nic lepšího jsme za posledních 10 let u nás ve škole neviděli. Dva protagonisté v různých rolích vtáhli děti do děje a bavili nás bezmála hodinu a půl. I loutkové představení pro mladší žáky, které následovalo, bylo kvalitní, ale bylo už jen hlavně pro děti… Dalším kulturním zážitkem měla být návštěva muzikálu v Divadle Hybernia. Tento zájezd do Prahy jsme byli nuceni na poslední chvíli zrušit. Škoda, která škole v souvislosti se zrušením vznikla, bude vymáhána soudem, protože jsme nuceni na nepoctivého prodejce podat trestní oznámení.

 V naší mateřské škole probíhaly v listopadu dvě stěžejní akce. Drakiáda – společná akce s rodiči, na kterou jsme získali grant z programu „Drobotina 2018“ vyhlášeného MAS Světovina o.p.s.. Dva tisíce byly použity na nákup surovin k výrobě draků. Do konce listopadu byl grant úspěšně vyúčtován a ukončen. Stále také probíhá rekonstrukce zahrady MŠ. Závěrečná fáze bude až na jaře 2019, ale už nyní jsou instalovány všechny nové zahradní prvky včetně záhonků, hmyzího domku, laviček a nové pergoly. Bohužel nám zkypřená půda kolem těchto prvků brání v běžném provozu. Děti by se do školky vracely v dost opotřebovaném oblečení. Snad nám zamrzne a zahradu okamžitě zpřístupníme.

Ve druhé polovině měsíce proběhlo ve škole testování ČŠI. Letošní testování bylo určeno pro žáky osmé třídy. Výsledky ještě neznáme, ale nad některými otázkami mi zůstával rozum stát.

V souvislosti s touto akcí, která probíhá online přes internet, bych chtěl poděkovat firmě P.V.A. systems s.r.o. pana Ing. Oldřicha Mudry. Firma nám darovala sedm nových počítačů a my jsme mohli konečně vyřadit ty z roku 2007, na kterých už pracovat a vyučovat prakticky nešlo. Hlavně žáci přivítali tuto změnu s velkým nadšením. Ještě jednou moc děkuji a doufám, že i v dalších letech nám bude firma nakloněna.  

Jako každý rok jsme se pilně připravovali na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde se již tradičně prezentujeme kulturním programem a malým stánkem s výrobky žáků. Již měsíc předem pečeme a zdobíme perníčky. Celá škola je provoněna vánoční atmosférou, děti válí těsto a kuchařky pečou, pečou a pečou… A potom zdobení… A nejen perníky byly v nabídce našeho stánku. Koupit jste si mohli zdobené hrnečky, adventní kalendáře, stromečky ze šišek a vločky ze špachtlí. Děkuji všem obětavým a pro mě nepochopitelně kreativním učitelkám, které se na výrobě podíleli i všem ostatním zaměstnancům, kteří tuto akci nějakým způsobem podpořili. Za utržené peníze pojede celá škola ve čtvrtek 20. 12. do kina v Kralovicích. Název filmu si zatím ještě nechám pro sebe.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům, kteří si najdou čas a podílí se na přípravě a organizaci akcí spojených s prezentací školy. Děkuji za jejich příkladnou práci. Přeji všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů těch nejbližších…

                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět