Z naší školy a školky

13.05.2019 12:06

Z naší školy a školky

 

                Duben začal pro žáky školy sportovně. Hned v prvních týdnech vyjeli žáci i žákyně na volejbalový turnaj, nejmladší na krajský turnaj ve florbale a mladší dívky se zúčastnily na konci března turnaje v basketbalu. Jak se jim všem dařilo, najdete na jiném místě zpravodaje.

                Druhého dubna proběhla ve škole kontrola spisové a archivní služby pracovníky archivu v Plasích. Před tím byla provedena obsáhlá skartace materiálů. Kontrola proběhla bez větších nedostatků a drobnosti byly odstraněny okamžitě. Škola vede spisovou službu dle platných zákonů a norem.

                V pondělí na konci března jsme přivítali v první třídě návštěvu z naší školky. Předškoláci se přišli podívat na své kamarády, shlédnout, co už se všechno naučili a setřást ostych před zápisem. Ten se konal ve středu 10. dubna. K zápisu se dostavilo 14 dětí z naší školky, 2 děti z MŠ na Chříči a jedna dívenka z kralovické MŠ. Během zápisu děti malovaly postavu, poznávaly geometrické tvary, čísla, zvířata, povídaly nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost. O dětech máme také základní informace od jejich třídních učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas. Rodiče dvou dětí požádali o odklad a já jsem jim na místě vyhověl. Nikdo jiný o odklad nepožádal a tak bylo přijato 15 budoucích prvňáčků. Výsledky zápisu budou zveřejněny začátkem května na stránkách školy a na nástěnce v mateřské školce. Připomínám, že seznam přijatých dětí je zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič obdržel při zápisu.

                Po loňském útlumu nám nastoupí stejný počet žáků, jaký odchází z deváté třídy. V tomto školním roce jsme se pohybovali i díky několika cizincům kolem počtu 146 žáků ZŠ a 50 dětí MŠ. Předpokládám, že příští rok bude navštěvovat ZŠ cca 150 žáků a MŠ 42 dětí. Tam se také pilně připravujeme na zápis, který proběhne v úterý 14. května od 14:30 do 16:00 hodin.

                Protože byl duben bohatý na školní akce, napíši dál jenom jejich výčet… Čtvrťáci a páťáci navštívili Muzeum stavitelství v Plasích, jejich mladší spolužáci pak divadlo v Plzni. Žáci druhého stupně se podívali do automobilky v Mladé Boleslavi a do Muzea Škody. Tento časově náročný celodenní výlet se dětem dle ohlasů velice líbil. A znovu 4. a 5. třída se tentokráte podívala do Divadla JK Tyla v Plzni. Do toho byly dubnové svátky a máte měsíc z pohledu učení a systematické práce totálně rozhozený. Vlastně nás něco podobného čeká i na začátku května…

                V posledním dubnovém týdnu začal pro 3. – 4. třídu plavecký výcvik, který bude končit až poslední týden v červnu. Umění plavat je podle mého názoru v dnešní době důležitá a snad také běžná věc. Ti starší ho již zvládají bez větších problémů. Od loňského roku je plavání povinné ve všech školách a ministerstvo stále nabízí dotaci na dopravu. Ta sice nepokryje celé náklady, ale děti budou doplácet jenom cca 100,- na osobu. Náklady na bazén a výuku instruktorů platí jako každý rok škola. 

                24. dubna se konala díky Mladé Boleslavi odložená pedagogická rada. Následně probíhaly třídní schůzky. Ty jsou na jaře navštěvovány méně než na podzim. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří se dostavili a dali nám další podněty pro naši práci.

                Na konci dubna jsem se konečně dostal k podání projektu Šablony II. Na co navazuje je zřejmé z číslovky v názvu. Tentokrát může o peníze žádat i školní družina. U těchto peněz je veliký problém s jejich použitelností. Jsou přísně účelově vázány – jako každé peníze z EU. V celkovém součtu utratíme v následujících dvou letech 1 166 000,- korun. Peníze jsou určeny na tablety do výuky jazyků, školení učitelů, podporu čtenářských klubů a doučování, projektové dny, supervizi… Kdybych dostal „volný“ milión, zrekonstruoval bych raději školní šatny. Bohužel na to peníze nejsou.

                Na závěr bych chtěl zmínit, že na den učitelů a začátkem dubna protestovali symbolicky kantoři proti podfinancování českého školství. I naše škola se připojila k této akci a jeden den jsme odučili v černém. Určitě si říkáte, že učitelé mají peněz dost a to dělají jen 9 měsíců v roce… jako bych to slyšel. Jestliže máte potřebné vzdělání, rád Vás přijmu na místo učitele či asistenta pedagoga. Obě tyto pozice potřebujeme od září obsadit. Kdo si to nevyzkouší, absolutně netuší o jak náročné a v současné době i nevděčné práci mluví. Přeji všem prosluněný květen…                                                                                                                                                                                       Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět