Z naší školy a školky

05.06.2019 09:19

Z naší školy a školky

 

                Květen je u konce a začíná čas výletů, krásného počasí, příprav na prázdniny, ale i posledního dohánění dobrých známek. Děti by ještě neměly polevovat, naopak nyní mohou při závěrečných opakováních hodně získat. Z vlastní zkušenosti však vím, že krásné počasí a dlouhé dny učení příliš nesvědčí…

Již v dubnu probíhaly přijímací zkoušky na střední školy. Až v průběhu května jsme se pomalu dozvídali jejich výsledky. Z patnácti odcházejících žáků jich bude sedm navštěvovat učební obory a osm se chystá na střední školy.

Již rok platí nový zákon o ochraně osobních údajů. A první zkušenosti s ním. Z jiných škol jsem zaslechl, že v ojedinělých případech již první stížnosti řeší. V Kožlanech zatím nic takového díky rozumným rodičům a „otevřené ředitelně“ nenastalo. Já vnímám pouze zbytečně vyhozených patnáct tisíc korun ročně za službu, kterou snad nebudeme potřebovat. A jak vypadá taková stížnost v praxi? Tak například rodič zjistí, že ač nedal povolení, byla zveřejněna fotografie jeho ratolesti na stránkách školy, nástěnce nebo jinde. Fotografie je hromadná a někdo zřejmě udělal chybu při výběru. Rodič musí sepsat písemně stížnost a ředitel má 30 dnů od doručení na odstranění snímku. Pravděpodobně za třicet dnů fotku nahradí jinou. A najednou se zjistí, že na ní opět figuruje zakázané dítě, byť jen v zákrytu. Rodič si může znovu písemně stěžovat a začíná odpočítávání 30 dnů. A takhle by to mohlo pokračovat a přitom všichni splní svoji povinnost. Podle mě za třicet dnů už nikoho ta fotografie zajímat nebude…  Ale peníze potečou vesele dál.  

Tak zpátky k něčemu, co jsme opravdu prožili. V průběhu května dál pokračuje kurz plavání pro třetí a čtvrtou třídu. Končit bude až poslední týden v červnu. Pak budou děti jistě své nové dovednosti potřebovat během prázdnin. 13. 5. proběhlo v tělocvičně vzdělávací představení Divadla pod Kloboukem zaměřené na finanční gramotnost našich nejmenších žáčků. Zábavnou formou se děti učily orientovat ve světě nakupování.

V pondělí 20.5. jsme se sešli na půdě MU v Kožlanech se zástupci odboru sociálních služeb a policie a řešili aktuální problémy prospěchu i docházky hlavně našich žáků-cizinců. Touto problematikou se zabýváme velice pečlivě i s ohledem na rostoucí počet ubytoven na území města. Hledáme řešení jak zrychlit a zjednodušit komunikaci mezi jednotlivými státními institucemi a přitom pro cizince vytvořit jasná a přehledná pravidla přijímání a docházky do školy. Bohužel narážíme na stále stejné překážky, jako je vzdálenost od Plzně, kde jsou jazykové kurzy pro cizince, nejasnou legislativu a zdlouhavé neflexibilní řešení problémů.

Dalším problémem je zvyšující se agresivita dětí mimo vyučování. Není v silách školy, mimo preventivního působení, ovlivnit jejich volný čas. To co žáci dělají po vyučování, jde za jejich zákonnými zástupci. Apeluji proto na všechny rodiče, aby si více všímali, jak jejich děti tráví svůj volný čas.

                Na závěr bych se vrátil ještě k zápisům. Jak jsem již informoval, ve škole očekáváme 15 nových prvňáčků. Ve školce bude ukončen zápis s koncem května a předpokládáme, že do ní nastoupí 13 nových dětí. Počet dětí v MŠ nám umožní otevřít dvě třídy. V případě většího nárůstu počtu uvažujeme o otevření třetí třídy od začátku roku 2020, kdy by měla vstoupit v platnost novela zákona o financování škol. Od uzákonění této novely by také naše škola již neměla být ve výjimce, protože průměrný počet žáků ve třídě v ní klesne na 15. V současné době navštěvuje ZŠ 150 dětí. Předpokládaný počet po prázdninách bude cca 152 (Abychom splnili 17/třída, je nutný počet 153!) a v MŠ 50 dětí. Ze sedmi cizinců, kteří průběžně navštěvovali školu od září, chodí už pouze tři. Ostatní se vrátili domů nebo s rodiči jeli hledat lepší ubytování a práci.

                Na úplný závěr bych chtěl ještě všem znovu připomenout naše webové stránky - https://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty na vedoucí pracovníky a další odkazy a aktuality. Přeji všem klidný slunečný červen.

                 

                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět