Z naší školy a školky

11.09.2019 14:38

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a školní rok 2019/2020 se pomalu rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohli čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. Během tohoto měsíce jsme vymalovali potřebné prostory, udělali generální úklid, několik „dodělávek“ kolem právě končícího projektu rekonstrukce zahrady. Ještě potřebujeme opravit obložení pískovišť a nad nově vybudovanou opěrnou zídkou vybudovat zábradlí. Tyto práce budou dokončeny během podzimu. Dále jsme vyměnili některý nábytek ve školní jídelně.

Provoz školky se znovu rozběhl 19. srpna. Do konce měsíce se jednalo ještě o školní rok 2018/2019. První nově zapsané děti nastoupí až na začátku září. Potom přivítáme asi 50 dětí ve třech třídách. Další čtyři zapsané děti nastoupí v lednu. V letošním roce otevřeme tři třídy asi na nějaký čas naposledy. Podle toho, jak se vyvíjí počty dětí v jednotlivých třídách, budou od příštího roku stačit oddělení dvě. Počty žáků jsou zatím neznámou i ve škole. Díky značné migraci určité části populace se počty žáků neustále mění. Co však už víme, že budeme pokračovat v modelu tříd s mladšími 3-4 letými a staršími dětmi. Pro čtyři současné učitelky je rozdělení na tři třídy už problematické, proto sháníme kvalifikovanou učitelku MŠ na celý úvazek. U starších dětí – předškoláků bude nadále pracovat na plný úvazek asistentka pedagoga. V další třídě bude pomáhat díky projektu Šablony II. školní asistentka. (dříve chůva…).

Šablony II. jsou dalším dotačním programem MŠMT, který využívá evropských dotačních titulů. Tentokrát se dostalo i na školní družiny, domy dětí, umělecké školy… Peníze jsou účelově vázány na takzvané šablony a určeny na konkrétní věci, které si školy z nabídky vybraly. Od 1. září i naše škola vstupuje do šablon a po následující dva roky bude na asistenty, vzdělávání, doučování, nákup techniky a projektové dny čerpat dotaci 1 212 000,- korun. Je jen škoda, že podobnou sumu nemůžeme použít, jak bychom sami chtěli a potřebovali.

 Ve škole jsme v letních měsících malovali některé třídy, jídelnu a chodby. Proběhla také rekonstrukce koutku tradic a ředitelny školy. Během prázdnin vaříme pro veřejnost, několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Vše již tradičně začíná prvních čtrnáct dní v červenci vařením pro tábor Deliba. V srpnu pak vaříme pro basketbalové soustředění klubu z Kraslic a jednomu chlapeckému basketbalovému klubu z Plzně. Tyto dva týdenní turnusy basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již popáté se také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kralovice-Kožlany. Třináct dětí pod vedením Andrei Schreiberové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás. Všechno toto jsme schopni dělat jen díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců hlavně kuchařek Janě Zetkové, Evě Šrámkové a Beaty Drdové, které tráví v době soustředění ve školní kuchyni i více než 12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Dalším, kdo si letošní prázdniny „užil“ v práci byl pan školník Petr Feix. Za to jim všem patří velké poděkování. Soustředění také plně zaměstnávají naše uklízečky. I za jejich práci velice děkuji. Finanční výnosy z doplňkové činnosti nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedne nakonec druhého září 144 dětí, což je přibližně tolik žáků jako v loňském roce. Zvláště bych chtěl přivítat 14 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. Na základní školu chodí také cizinci, jejichž rodiče pracují v nejmenovaném kožlanském závodě. Jedná se o děti bulharské národnosti, které u nás budou pokračovat již druhým rokem.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                V předešlém textu jsem zmínil školní družinu. Protože dětí na prvním stupni je stále mnoho, byl jsem nucen do školní družiny přijímat přednostně děti z 1. – 3. třídy. Protože družina není nafukovací, museli bychom při překročení 30 dětí otevřít její druhé oddělení. Toto opatření je značně finančně nákladné a v budově školy také naráží na nedostatek vhodných prostor. Žádám tedy rodiče dětí přihlášených do družiny, které tam nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě), aby se přišli domluvit na docházce nebo děti odhlásili a uvolnili tím místo pro žáky, kteří družinu opravdu potřebují. Moc by nám to pomohlo. Zvláště po rozjetí kroužků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.

                Školní rok 2019/2020 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho úspěchů, píli a výsledky, za které se nebudou muset stydět.

                                                                     Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět