Z naší školy a školky

20.03.2020 09:20

Z naší školy a školky

Zima nás už asi letos nepřekvapí a i při pohledu do kalendáře se neodvratně blíží jaro. Než nastíním, co nás čeká, ohlédnu se ještě do minulosti.

V pololetí jsme rozdali dětem výpisy z vysvědčení. To za obě pololetí dostanou tradičně až na konci školního roku. Předcházíme tím tomu, aby na někdy značně „použitý“ vrácený originál bylo možné známky za druhý půlrok vůbec dotisknout. Výpisy z vysvědčení se nevrací.

Čtvrtého února hostila naše škola okresní turnaj nejmladších žáků ve florbale. Jak se klukům dařilo, se dozvíte na jiném místě zpravodaje. Jen bych chtěl říct, že jejich výkony byly skvělé na hranici jejich možností a v konkurenci větších škol se neztratili.

 Od 9. února proběhl tradiční týdenní lyžařský kurz v Telnici. Žáky sedmé třídy ZŠ jsme doplnili o zájemce, které jsme vybrali z ostatních tříd. Výběr žáků probíhá podle následujících kritérií: přednost mají žáci starší, kteří se ještě LVK nezúčastnili, potom starší zájemci ostatní a nakonec i mladší zájemci. Samozřejmě záleží i na chování žáka. „Zlobiče“ si na hory nikdo brát nebude… Kritéria pro příští rok budou stejná. Protože škola chystá v květnu zájezd do Anglie (pokud to situace v Evropě dovolí), nebyl zájem žáků z pochopitelných důvodů velký. Abychom doplnili kapacitu chaty a tím snížili finanční náročnost, jelo s námi ještě několik žáků „vyšlých“. Myslím, že vše klapalo bez větších problémů a všichni si kurz náležitě užili. 

V mateřské škole proběhl program zubní prevence a Malá technická univerzita, která je hrazena z MAP Kralovice.

V základní škole si děti zopakovaly v rámci environmentální výchovy a pořadu „Tonda Obal na cestách“ třídění odpadu a nakládání s ním. Většina dětí tuto problematiku samozřejmě dobře zná, ve škole se třídí a věřím, že i ve většině kožlanských domácností. Jak ale říkala jedna moje paní učitelka:“ Opakování je matka moudrosti.“

V polovině února začal pro 3. – 4. třídu plavecký výcvik, který bude končit až poslední týden v dubnu. Umění plavat je podle mého názoru v dnešní době důležitá a snad také běžná věc. Ti starší ho již zvládají bez větších problémů. Od předloňského roku je plavání povinné ve všech školách a ministerstvo stále nabízí dotaci na dopravu. Ta sice nepokryje celé náklady, ale děti budou doplácet jenom cca 100,- na osobu. Náklady na bazén a výuku instruktorů platí jako každý rok škola.  Škoda jen, že do prvních lekcí zasáhla chřipka a dětí jezdí opravdu málo. Snad se situace po prázdninách zlepší. Ještě bych chtěl podotknout, že plavání nahrazuje po dobu výcviku hodiny tělesné výchovy. V těch potom děti dohánějí to, co zameškají cestováním.

Na konci února se kluci z nejvyšších ročníků zúčastnili turnaje v basketbale a jen o kousek jim uteklo třetí místo. Snad to bude za rok lepší.

V této době také začínají dvouhodinové preventivní programy ACET pro všechny třídy, zaměřené na klima třídy a bezpečnost na sítích. Po podzimním průzkumu bychom chtěli klima a vztahy ve třídách zlepšit.

Před námi jsou jarní prázdniny a snad i klidný březen. Pevně věřím, že nám nějaké virové nebezpečí nezavře na jaře školy a budeme moci pokračovat v práci. Na konci března bude také zveřejněna inspekční zpráva, kde najdete výsledky školy. Zpráva bude jak na našich stránkách a předpokládám, že i zřizovatele, tak ji najdete na webu ČŠI.  

Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte nám Vaše postřehy a nápady, řešte s námi problémy a pevně věřím, že k nám budou všechny děti chodit s radostí.

                                                                                                                                                    Mgr. Jaroslav Švarc  

Zpět