Z naší školy a školky

12.01.2016 13:20

Z naší školy a školky

                Dříve než se rozepíši o tom, co se bude dít ve škole v novém roce, bych se ještě rád ohlédl a přiblížil Vám akce školy na konci roku loňského.

                Přípravy na „advent“ pro děti ze školy a školky začaly jako každý rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše směřuje k Vánocům. I když se před zimními prázdninami často zkouší a píší se písemky, škola už pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením pátečního dopoledne.

                Ve středu 16. prosince proběhla ve školce vánoční besídka. Znovu jsme jí rozdělili podle tříd. Myslím si, že toto řešení je pro rodiče, kteří se už nemusí tlačit v jedné „vydýchané“ třídě, lepší. Naštěstí nemáme ve školce mnoho sourozenců ve více třídách a rodiče tak nebyli postaveni před volbu, které ze svých dětí zklamou. Po skončení besídky se děti pomalu rozcházely domů. Letošní rozbalování dárků si děti užily v jiném termínu.

V pátečních odpoledních hodinách 18. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastňují již tradičního zpívání v kožlanském kostele. Všem, kteří svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony. Poděkování patří všem…, přesto bych na tomto místě rád vyzdvihl výkon žákyně sedmé třídy Terezy Růžičkové, která některé písně doprovázela na housle, některé na kytaru a se spolužáky nacvičila i jednu píseň vlastní.

                Poslední dva dny před zimními prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. V pondělí děti navštívili kino v Kralovicích. Jeho kapacita sice se sto třiceti kožlanskými školáky měla trochu problém, ale po malých úpravách hlediště se všichni vešli a hlavně mladším dětem, které byly často v kině poprvé, se kreslený film „ V hlavě“ líbil. Náklady na autobusovou dopravu zaplatíme z příspěvku, který získala škola prodejem perníčků a vánočních doplňků při jarmarku na konci listopadu. V úterý si každá třída společně s třídními učiteli zorganizovala svojí besídku s nadílkou dárků. Ta proběhla i ve školní družině, kde děti po soutěži ve výrobě vánočních řetězů našly pod stromečkem nové hry, puzzle, stavebnice nebo třeba stolní fotbal.

Nyní se už ale musíme soustředit na úkoly, které před nás staví rok 2016. Zimní počasí si dává na čas a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Největší výzvou a současně problémem je pro nás výuka ve druhé třídě, kde dlouhodobě chybí třídní učitelka. Od poloviny října se tam střídají učitelé, a pokud to jejich rozvrh dovolí, snažíme se o to, aby každý chodil stabilně na jeden předmět. Od ledna jsem se rozhodl pro změnu. Na minimálně měsíc přesuneme kvalifikovanou učitelku prvního stupně ze školky do školy. Rodičům předškoláků slibuji, že se jich tato změna dotkne co nejméně a děti nebudou o nic ochuzeny. Jsem si plně vědom toho, že toto řešení není ideální, ale sehnat záskok se po všech mých pokusech už jeví jako zcela nereálné.

                Ve školce také sháníme kvalifikovanou asistentku pedagoga. Těchto lidí je ale v okolí opravdu málo, a proto by pravděpodobně stačila maturitní zkouška nejlépe na nějaké pedagogické nebo všeobecné střední škole. Zájemci se mohou hlásit ve školce nebo ve škole. Ministerstvo sice slibuje v mediálních kampaních asistenty do škol, ale v reálném životě tito lidé neexistují.

Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Snad se již počasí umoudří a dovolí nám věnovat se zimním radovánkám v podobě sáňkování nebo bruslení na hřišti u školy. Také bychom potřebovali, aby se zlepšily sněhové podmínky na horách. Žáky sedmého ročníku doplněné o zájemce z vyšších tříd čeká již od 24. ledna lyžařský kurz v Telnici. Kurz je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci odjíždějí netradičně již před vydáním pololetních výpisů z vysvědčení. Ty dostanou po návratu, ještě před jarními prázdninami, které letos pro náš okres začínají již prvního února. Jarní prázdniny se netýkají dětí navštěvujících mateřskou školu, která je během nich v provozu. Hned po prázdninách 10. února absolvují předškoláci zápis do školy.

                Na závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky - https://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty na vedoucí pracovníky a mnoho dalších odkazů a aktualit. Přeji všem klidný a pohodový rok 2016.

                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět