Z naší školy a školky

27.04.2016 13:40

Z naší školy a školky

 

 

                Leden a únor byl v celé republice ve znamení velké nemocnosti. Ani nám se vlna chřipek nevyhnula, nebyla však tak velká jako v jiných regionech. Postihla hlavně děti z mateřské školy. To se nejvíce projevilo na docházce během jarních prázdnin, kdy ze sedmnácti přihlášených dětí jich po dnech chodilo – 4, 12, 10, 8, a 5. V pondělí a v pátek počet zaměstnanců téměř převyšoval počet dětí. Bohužel tento provoz, kdy musíme být připraveni na 17 přihlášených a přijde jich tak málo, je značně finančně náročný.

                Poslední týden v lednu proběhl pro žáky sedmé třídy doplněné o zájemce z vyšších ročníků lyžařský výcvikový kurz. O něm se dočtete na jiném místě zpravodaje. Lyžařský kurz stejně jako kurz plavání máme v našem školním vzdělávacím plánu, a proto se pro žáky stává povinným. Plavání pro 3. – 5. třídu letos začalo osmého února. Děti se každé pondělí zúčastní dvouhodinové lekce pod vedením plavčíků z lochotínského bazénu. Celkem musí každý žák na první stupni „strávit“ v bazénu dva kurzy po dvaceti hodinách. Žáci platí pouze dopravu, náklady spojené s pronájmem bazénu hradí škola.  Vždy se snažíme zajistit kurzy tak, aby na ně finančně „dosáhly“ všechny děti.

                První týden v únoru byly jarní prázdniny. V pondělí po prázdninách jsem byl s Anežkou Sixtovou a Adélou Kleisslovou v Plzni na okresním kole Olympiády z českého jazyka. Soutěž se holkám povedla. První místo Anežky a páté Adély bylo vynikajícím výsledkem jejich snažení. Holkám děkuji za výbornou reprezentaci školy, gratuluji a Anežce přeji mnoho úspěchů v krajském kole. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Kateřině Růžkové, která na soutěž děvčata výborně připravila.

                Ve středu 10. února proběhl ve škole zápis žáčků, kteří po prázdninách v září nastoupí do první třídy. K zápisu se dostavilo 19 dětí z naší školky a 1 dítě z MŠ na Chříči. Během zápisu děti malovaly postavu, poznávaly geometrické tvary, čísla, zvířata, povídaly nám pohádku nebo zpívaly. Na těchto základních činnostech lze rozpoznat jejich motorickou, intelektuální i sociální vyspělost.     O dětech máme také informace od jejich třídních učitelek, které jsou s nimi po rodičích nejdelší čas.  Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, jsou přijaty. Po dohodě s některými rodiči však očekávám po doplnění potřebných vyšetření nějaké odklady školní docházky.  Ve školním roce 2016/2017 by mělo nastoupit cca 17 prvňáčků. Výsledky zápisu již byly zveřejněny na stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole. Připomínám, že seznam přijatých dětí je zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič obdržel při zápisu.

                Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve středu 9. března od 14:30 do 16:00 hodin.

                 

               

                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc        

Zpět