Z naší školy a školky

17.05.2016 14:30

Z naší školy a školky

                V měsíci březnu proběhl zápis dětí do Mateřské školy. Rodiče přivedli celkem 14 dětí. Dnes, kdy se už nemusí každému předávat rozhodnutí o přijetí, jsem rozhodl o přijetí všech dětí většinou od jejich tří let. Informace o konkrétním datu nástupu je dostupná v MŠ a na stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí vydám rodičům na požádání v ředitelně školy. A jak to tedy bude vypadat v naší organizaci po prázdninách? Jestli se nic nezmění, tak do školky nastoupí v průběhu prvního pololetí školního roku 2016/17 jedenáct dětí. Tři nastoupí až v průběhu jara 2017. Dvacet dětí z MŠ je zapsáno do školy. I přes to, že ještě mohou proběhnout nějaké odklady, už dnes víme, že počet dětí ve školce se znovu sníží a už nám neumožní zachovat rozdělení dětí do tří tříd a pracovat v menších skupinách. Od září se tedy sníží ve školce po pěti letech znovu počet tříd na dvě původní. Ještě bych chtěl uvést na pravou míru informace o přijímání dvouletých dětí a financování „chův“. Co se nikde z médií nedozvíte, je to, že neplně tříleté děti lze přijmout do školky pouze do tříd, kde jsou přiměřeně staré děti – tedy tří a čtyřleté. V kožlanské školce jsou třídy věkově prostupné, a proto je tato možnost prakticky vyloučena. Financování chův bude probíhat z peněz EU, z takzvaných šablon. Peníze EU a její projekty předpokládají určitou udržitelnost, a proto je tam podmínka minimálně dvou dvouletých dětí ve dvou po sobě následujících letech. Pro nás a mnoho jiných menších školek je to utopie. Jestliže nesplníte, financujte si chůvy, jak chcete. A takhle bych mohl pokračovat…

                Počet dětí ve škole by měl naopak znovu mírně vzrůst. Přichází cca 17 prvňáčků a v červnu odejde 13 deváťáků. Tento trend by se měl udržet ještě rok. Počítám s tím, že by se počet žáků měl zvýšit ze současných 132 na 136. Potom již nastanou roky půstu, protože v současné době je v Kožlanech pouze 10 – 12 nově narozených dětí v ročníku. Snad se tato čísla do budoucna změní k lepšímu a třeba pomohou děti z okolních obcí.

                Od poloviny února do poloviny dubna proběhl povinný kurz plavání. Děti  3. - 5.  třídy jezdí na deset dvouhodinových lekcí do bazénu na plzeňský Lochotín. Protože máme kurz v rozsahu 40 hodin v našem ŠVP, plně ho hradíme. Děti si platí pouze dopravu do Plzně. Jsem přesvědčen o tom, že umět plavat je jedna ze základních dovedností každého člověka. Po dobu konání kurzu je upraven rozvrh, protože plavání organizujeme v rámci hodin tělesné výchovy. Další dovedností, kterou by děti měly zvládat, je bezpečná jízda na kole. Dopravní výchovu organizujeme ve čtvrté třídě a začíná v dubnu. Žáci se učí pravidla silničního provozu, poznají základní vybavení kola, zúčastní se praktického výcviku na dopravním hřišti v Třemošné. Vše v rozsahu 20 hodin za rok. 

                 11. dubna se Anežka Sixtová zúčastnila krajského kola OČj v Plzni. Ve své kategorii v konkurenci devatenácti soutěžících obsadila ve vyrovnané soutěži krásné 11. místo. Gratuluji. Většina ostatních žáků deváté třídy si své znalosti ověřila při přijímacích zkouškách na střední školy.

Ještě neznáme kompletní výsledky, ale až na výjimky jsou již všichni přijati na „svých“ školách.

20. dubna se žáci čtvrté až deváté třídy zúčastnili představení divadla jednoho herce s názvem Karel IV. Představení jsme objednali k 700. výročí narození tohoto našeho panovníka a bylo velice zajímavé.          Ve čtvrtek 21. dubna se žáci páté, šesté a hlavně sedmé třídy zúčastnili v Kaznějově fotbalového turnaje v minikopané. V konkurenci deseti škol obsadili jako loni velice pěkné třetí místo.     Na začátku května budeme organizovat preventivní akce pro starší děti a canisterapii pro všechny děti naší školy. Také nás ještě čeká několik soutěží a turnajů. O těch ale až příště.  

                Duben končí, začíná čas výletů, exkurzí a různých sportovních akcí. Do konce školního roku jich máme jako každý rok naplánováno opravdu hodně. Zbývá jen doufat, že konec roku všichni zvládneme bez komplikací a na konci června si každý ponese domů své vysvědčení s hrdostí a úsměvem na rtech.                                                                                                 Mgr. Jaroslav Švarc    

Zpět