Z naší školy a školky

17.10.2016 13:06

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a školní rok 2016/2017 se pomalu rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohli čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce jsme ve školce malovali některé společné prostory, školní kuchyni a hlavně uklízeli a uklízeli. Firma Král PM centrum s.r.o. totiž dělala rekonstrukci střechy, která byla již v havarijním stavu. Během následujícího roku bychom ve spolupráci se zřizovatelem chtěli ještě celou budovu zateplit. Toto by pak mělo přinášet značné úspory na energiích. Po zateplení základní školy klesla spotřeba plynu o třetinu.

Ve škole jsme v letních měsících malovali čtyři třídy a školní jídelnu. Malování kuchyně už je takovou každoroční samozřejmostí. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Letos se nám po výpadku tábora Deliba nepovedlo sehnat náhradní odběratele obědů v červenci a tak se vařilo pouze pro „cizí“ strávníky. V srpnu pak pro basketbalová soustředění pražských klubů a jednoho klubu z Karlových Varů. Dva týdenní turnusy basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již potřetí se také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás. Všechno toto jsme schopni dělat díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců a naší doplňkové činnosti, jejíž finanční výnosy nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedlo prvního září 132 dětí, což je o dva žáky více než loni. Během prvních dní v září k nám přestoupili další čtyři žáci. Zvláště bych chtěl přivítat 14 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. Na základní školu chodí také první cizinci, jejichž rodiče pracují v nejmenovaném kožlanském závodě. Po dívence z Bulharska vzděláváme také čtyři děti slovenské národnosti. I do mateřské školky nastoupí nové děti, mělo by jich být 13. Tyto počty jsou však velice relativní. Školku v současné době navštěvuje 52 dětí, i když jsme od září počítali spíše se 48. Ve školce máme zatím dva cizince. Děti jsou rozděleny do tří věkově prostupných oddělení. Toto dělení se nám osvědčilo již v předešlých letech. Zavádí se hlavně z důvodů rozvoje spolupráce a komunikace mezi dětmi a nesporné úspory času. Vycházíme z toho, že starší děti jsou již plně adaptovány na činnosti ve školce a jsou i schopny pomoci svým malým kamarádům. To v mnoha případech „odlehčí“ paní učitelce, urychlí jednotlivé přípravy a zbyde více času na činnosti. Předškoláky připravujeme na školu odděleně po obědě, kdy tyto velké děti již pravidelně nespí.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti do třetí třídy mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                V předešlém textu jsem zmínil školní družinu. Protože dětí na prvním stupni přibývá, byl jsem nucen do školní družiny přijímat přednostně děti z 1. – 3. třídy. Protože družina není nafukovací, musím otevřít její druhé oddělení. Toto opatření je značně finančně nákladné a v budově školy také naráží na nedostatek vhodných prostor. Žádám tedy rodiče dětí přihlášených do družiny, které tam nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě), aby se přišli domluvit na docházce nebo děti odhlásili a uvolnili tím místo pro žáky, kteří družinu opravdu potřebují. Moc by nám to pomohlo. Zvláště po rozjetí kroužků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.

                Nakonec jsem se chtěl zmínit ještě o ředitelském volnu, které jsem vyhlásil na konec září. Protože se množí negativní ohlasy, chtěl bych jenom připomenout, že zaměstnanci se během volna ve čtvrtek zúčastní školení první pomoci zaměřené na děti. Vy snad nechcete, aby byly děti v rukou učitelů, kteří si budou v případě potřeby vědět rady? Ani červený kříž nedělá školení o víkendech. Chápu, že mnozí budou mít problém „s hlídáním“, ale můžete využít třeba služeb DDM, který připravuje na čtvrteční dopoledne zajímavou akci. Ředitelské volno vyhlašuje ředitel po schválení radou města. I když bych mohl každý rok žádat až o pět dní, zodpovědně říkám, že toho nezneužívám. Za šest let, co jsem ve funkci ředitele, bylo ředitelské volno pouze jeden den v roce 2013!     

Školní rok 2016/2017 se rozbíhá. Po slibech paní ministryně v médiích pomalu dopadáme na tvrdou zem reality. Přesto nebo možná právě proto přeji všem kolegům pevné nervy, mnoho trpělivosti a shovívavosti v multinárodních třídách bez slibovaných asistentů a finanční pomoci. Žákům potom mnoho úspěchů, píli a výsledky za které se nebudou muset stydět.

                                                                     Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět