Z naší školy a školky

11.04.2017 14:36

Z naší školy a školky

                Zima je neodvratně za námi a ve škole se vrháme na plnění úkolů, které před nás staví poslední čtvrtletí. Než nastíním, co nás čeká, ohlédnu se ještě do minulosti.

V měsíci únoru proběhl tradiční lyžařský kurz v Telnici. Žáky ZŠ jsme doplnili o zájemce, kteří již opustili lavice naší školy, a myslím, že vše klapalo bez větších problémů. Doplnění bylo nutné jak z ekonomických důvodů pro žáky, tak z důvodů kapacity chaty. Oslovené školy z okolí si pořádají své kurzy a zájemce o náš termín neměly. Doplnili jsme tedy o naše absolventy a neudělali tím chybu. Článek o LVK byl již na jiném místě zpravodaje.

V únoru a březnu dál probíhá kurz plavání. Žáci 3. – 5. třídy zakončí výcvik 7. dubna. Potom proběhne závěrečné vyúčtování poplatku za dopravu. Kurzovné a pronájem bazénu platí škola. Při běžném počtu dětí ve třídách bychom si příští rok od plavání odpočinuli. Naneštěstí nebo naštěstí máme v nynější druhé třídě 23 dětí a spojit ji s dvěma třídami nelze. Objednal jsem tedy plavecký kurz pro příští třetí a čtvrtou třídu na jaro 2018 znovu.

Prvního března se byly v naší škole podívat děti z mateřské školy na Chříči. Jsou tam čtyři předškoláci, kteří by mohli, pokud si rodiče nezvolí nově vznikající soukromou montessori školu v místě, doplnit řady našich školáků. Děti z naší školky se byly u nás podívat ve středu na konci března. Nyní k nám chodí 21 předškoláků. Zápis do ZŠ proběhne 19. dubna a již nyní se na všechny děti těšíme. Po slabším loňském roce (12 prvňáčků), se rýsuje zase silnější ročník. Více informací o zápisu je na našich webových stránkách.

V únoru a březnu proběhlo také několik turnajů, kde se naši žáci rozhodně neztratili. Informace z turnajů naleznete na jiném místě zpravodaje. V polovině března byla výchovná poradkyně Eva Sixtová s žáky osmé třídy na informační schůzce –  kariéra - „kam po škole?“ v Plzni. Jak v souvislosti se silnými ročníky přibývá žáků ve školách, konkurence roste a děti to budou mít do budoucna stále těžší. V březnu dále proběhlo v mateřské škole za účasti prvňáků a druháků vystoupení pana Pohody se svým divadlem. 23. 3. se děti čtvrté třídy se svojí třídní učitelkou Danou Berbrovou a asistentkou pedagoga Martou Týrovou zúčastnily již tradiční noci s Andersenem v kožlanské knihovně. Za úzkou spolupráci děkujeme paní Haně Tupé, která celou akci organizuje.

Nyní několik slov k tomu, co nás trápí a často i zbytečně stresuje a zaměstnává. Prosím všechny rodiče, kteří odhlašují své dítě z docházky v MŠ, aby pečlivě telefonicky odhlásili stravování a pokud je to možné, sdělili nám i do kdy. Chápu, že to často nelze předvídat, potom je ale nutné s námi komunikovat a volat znovu. Předejdeme tak nepříjemnostem s přeplatky a nedoplatky stravy. Poplatky za stravování si řídí a určuje program sám a my ho nijak neovlivníme. Chyby mohou nastat jedině v chybném zadání vstupních údajů po nejasné komunikaci. Za sebe mohu říci, že mě tato situace mrzí a pracujeme na tom, aby se vše vyladilo ke všeobecné spokojenosti. Žádný systém však není bez chyb, ale nic není neřešitelné – pokud je snaha obou stran.       

Dalším problémem je chování dětí ve školní družině. Znovu musím opakovat, že družina neslouží jako „čekárna na autobus/rodiče“. Družina je samostatné školské zařízení, které má svůj školní vzdělávací program. Ten musí přihlášené děti plnit a jeho plnění také kontroluje ředitel školy a  ČŠI. Chování dětí – hlavně soustavné narušování vzdělávání, může v konečném důsledku vézt až k vyloučení žáka z družiny. Práce ve družině je velice náročná. Dětí je tam více než v běžné třídě a už nějak podvědomě cítí volnější režim, který tam samozřejmě je. V příštím roce bude nutné otevřít druhé oddělení, protože kapacita s ohledem na děti mířící k zápisu, nebude stačit.

Na závěr ještě přidávám několik informací pro veřejnost, která navštěvuje naší tělocvičnu a pro rodiče dětí z MŠ. Od cca poloviny května (přesný termín ještě není znám) bude uzavřena tělocvična ZŠ a MŠ. Nejdříve bude probíhat rekonstrukce osvětlení haly a po něm rekonstrukce palubovky. Vše by se mělo stihnout během měsíce, ale přesný termín bude ještě zveřejněn. V létě v době uzavření MŠ (24.7. – 18.8.) se uskuteční zateplení celé budovy. Někde jsem slyšel názor, že v tomto období by měla mít otevřeno jiná školka, která by děti „bez hlídání“ přijímala. Možná ve velkých městech… i když tomu nevěřím, protože přijmout dítě na týden je legislativně tak náročné, že než přijetí proběhne, už je dítě zase pryč a musí se znovu hlásit na svoji kmenovou školku.

Na úplný závěr dodávám… Sledujte webové stránky školy, komunikujte přímo s námi, sdělujte nám Vaše postřehy a nápady a pevně věřím, že k nám budou všechny děti chodit s radostí.

                                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc  

Zpět