Z naší školy a školky

04.09.2017 11:06

Z naší školy a školky

                Prázdniny jsou již minulostí a školní rok 2017/2018 se pomalu rozbíhá. Ne všichni zaměstnanci však během prázdnin mohli čerpat dovolenou, protože škola v letních měsících utichá jen zdánlivě.

Během července a srpna je potřeba udělat práce, které by byly při plném provozu problematické. Ve školce máme na tyto práce pouze měsíc, ve kterém ale také zaměstnanci čerpají volno. V letošním roce firma Král PM centrum s.r.o. dělala celkové zateplení budovy. Po loňské rekonstrukci střechy je budova školky kompletně zateplena a můžeme se jen těšit na úspory energií při zimním vytápění. Příští rok bychom ještě chtěli kompletně zrekonstruovat vjezd ke školce. Dále se budeme snažit ve spolupráci se zřizovatelem o úpravy na zahradě. Dle finančních možností bych rád vyměnil hrací prvky a opravil zahradní domek.

Provoz školky se znovu rozběhl 21. srpna. Do konce měsíce se jednalo ještě o školní rok 2016/2017. První nově zapsané děti nastoupí až na začátku září. Potom přivítáme asi 48 dětí ve dvou třídách. Počty dětí jsou zatím neznámou i ve škole. Díky značné migraci určité části populace a cizincům, kteří berou na své cesty za prací i děti, se počty žáků neustále mění. Co však už víme, že se vrátíme k modelu tříd s mladšími 2-4 letými a staršími dětmi. U dvouletých dětí bude ve třídě pracovat na poloviční úvazek chůva pomáhající s jejich sebeobsluhou.

 Ve škole jsme v letních měsících malovali některé třídy a školní družinu. Během prázdnin také vaříme pro několik akcí a pronajímáme tělocvičnu. Letos vše začalo vařením pro tábor Deliba, který se po roční pauze podařilo znovu rozběhnout. V srpnu pak pro basketbalové soustředění BaK Plzeň, basketbalového klubu z Karlových Varů a jednomu chlapeckému klubu opět z Plzně. Tyto tři týdenní turnusy basketbalistů byly ve škole i ubytované. Již počtvrté se také na konci prázdnin konal příměstský tábor DDM Kožlany. Osmnáct dětí pod vedením Věry Cepkové využívalo při svých činnostech zázemí školy a stravovalo se u nás. Všechno toto jsme schopni dělat jen díky obětavé práci nepedagogických zaměstnanců hlavně Janě Zetkové a Evě Šrámkové, které tráví v době soustředění ve školní kuchyni i více než 12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Za to jim patří velké poděkování. Finanční výnosy z doplňkové činnosti nám pomáhají vyplnit mezery v napjatém rozpočtu.

Když už jsem zmínil rozpočet, v červenci jsme navázali spolupráci s firmou Amagasaki Pipe Czech, s.r.o.. Tato firma poskytla škole 15000,- na nákup PC vybavení. Částka byla ihned využita na nákup počítače do družiny, kde už technika „nespolupracovala“ s umístěnou interaktivní tabulí. 

                Do školních lavic v Základní škole a Mateřské škole dr. E. Beneše v Kožlanech usedne prvního září asi 146 dětí, což je o čtrnáct žáků více než loni. Zvláště bych chtěl přivítat 20 prvňáčků a přeji jim, aby první krok ve svém vzdělávání zvládli se samými jedničkami. Na základní školu chodí také stále cizinci, jejichž rodiče pracují v nejmenovaném kožlanském závodě. Většinou se jedná o děti bulharské národnosti.

                Co na děti ve škole a školce čeká? Příjemné až rodinné prostředí, klidná a doufám, že podnětná atmosféra, konsolidovaný a zkušený tým učitelů. Každý může využívat služeb školní kuchyně a DDM Kralovice-Kožlany. Děti na prvním stupni mohou navštěvovat školní družinu. Mnoho dalších informací naleznete na našich webových stránkách, které právě procházejí aktualizací.

                V předešlém textu jsem zmínil školní družinu. Protože dětí na prvním stupni přibývá, byl jsem nucen do školní družiny přijímat přednostně děti z 1. – 3. třídy. Protože družina není nafukovací, musím otevřít její druhé oddělení. Toto opatření je značně finančně nákladné a v budově školy také naráží na nedostatek vhodných prostor. Žádám tedy rodiče dětí přihlášených do družiny, které tam nechodí (jsou omluveni nebo je rodiče většinou odvážejí po obědě), aby se přišli domluvit na docházce nebo děti odhlásili a uvolnili tím místo pro žáky, kteří družinu opravdu potřebují. Moc by nám to pomohlo. Zvláště po rozjetí kroužků DDM v říjnu je vždy nutné docházku upravovat.

                Školní rok 2017/2018 se rozbíhá. Přeji všem kolegům pevné zdraví, nervy z oceli, mnoho trpělivosti a shovívavosti v nelehké práci. Žákům potom mnoho úspěchů, píli a výsledky, za které se nebudou muset stydět.

                                                                     Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět