Z naší školy a školky

04.01.2018 21:02

Z naší školy a školky

                Dříve než se rozepíši o tom, co se bude dít ve škole v novém roce, bych se ještě rád ohlédl a přiblížil Vám akce školy na konci roku loňského.

                Přípravy na „advent“ pro děti ze školy a školky začaly jako každý rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše směřuje k Vánocům. I když se před zimními prázdninami často zkouší a píší se písemky, škola už pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením pátečního dopoledne.

                Ve středu 6. 12. se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili environmentálního programu v nově vybudovaném středisku v Krsech. Toto středisko vybudoval pan Houda (otec známé miss) a je zaměřeno na ekoaktivity a ochranu přírody. Program byl velice pěkný a středisko, které zahajuje svou činnost, bude do budoucna vhodným doplňkem výuky.

                O týden později 11. a 12. prosince se děti z prvního stupně rozjely do Plzně, kde se v rámci programu Depo 2015 – „Jak se točí peníze“ učily poznávat hodnotu naší měny. Na několika stanovištích si mohly vyzkoušet, že vlastně tak dobře s penězi ještě hospodařit neumějí. Hlavně nákupy dělaly těm menším problémy a často se dostávaly do záporných hodnot. Dětem se program líbil a vyzkoušely si, že hospodařit s penězi není vůbec jednoduché. Na obě tyto akce jsme získali finanční dotaci a za jejich organizaci je potřeba poděkovat hlavně Mgr. Daně Berbrové, která se prevencí na škole zabývá.    

Poslední dva dny před zimními prázdninami jsme pojali již tradičně netradičně. Ve čtvrtek děti ZŠ navštívily kino v Kralovicích. Český film „ Lichožrouti “ se líbil malým i těm větším. Náklady na kino a autobusovou dopravu jsme zaplatili z příspěvku, který získala škola prodejem perníčků a vánočních doplňků při jarmarku na konci listopadu. Poplatek 50,- Kč, který děti platily za kino, byl vlastně na páteční představení pana Vaidiše – kouzelníka, který k nám do školy zavítal již potřetí.       A protože jsme chtěli děti překvapit, museli jsme účel poplatku změnit…  Padesátiminutové představení plné kouzel a iluzí se líbilo všem přítomným. Potom už si každá třída společně s třídními učiteli zorganizovala svojí besídku s nadílkou dárků. Ta proběhla i ve školní družině, kde děti našly pod stromečkem nové hry, puzzle, stavebnice nebo třeba hlavolamy.

Ve čtvrtečních odpoledních hodinách 21. prosince se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastnily již tradičního zpívání v kožlanském kostele. Všem, kteří svým hodinovým programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené výkony.

Další poděkování patří firmě L+V Kulhánkovi, která nám na konci roku dodala dřevo, které bude žáky zpracováno na různé výrobky ve školních dílnách. Ještě jednou – děkujeme.

Nyní se už ale musíme soustředit na úkoly, které před nás staví rok 2018. Zimní počasí si dává na čas a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci. Když vše dobře dopadne, budeme rozjíždět projekt, kde bychom z evropských peněz upravili zahradu MŠ i okolí školy základní.

Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Ve středu na konci ledna dostanou žáci vysvědčení a v pátek 2. února mají pololetní prázdniny. Žáky sedmého ročníku doplněné o zájemce z vyšších tříd čeká již od 11. února lyžařský kurz v Telnici. Kurz je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci odjíždějí týden po vydání pololetních výpisů z vysvědčení a na jejich kurz navazují jarní prázdniny, které letos pro náš okres začínají 19. února. Jarní prázdniny se netýkají dětí navštěvujících mateřskou školu, která je během nich v provozu. Během února také dříve probíhal zápis k povinné školní docházce. Ten je podle nové vyhlášky už druhým rokem přesunut až na duben.  

                Na závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky - https://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty na vedoucí pracovníky a mnoho dalších odkazů a aktualit. Přeji všem klidný a pohodový rok 2018.                                                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět