Z naší školy

18.12.2015 13:39

Z naší školy

Listopad začal pro deset vybraných žáků školy studijním pobytem v rakouském Salzburku. Děti absolvovaly každý den tři hodiny výuky německého jazyka a zbytek dne prohlídky a exkurze po tomto nádherném městě. Počasí měly opravdu krásně podzimní a všichni včetně paní učitelky si to náramně užívali. Tento pobyt se mohl uskutečnit díky penězům z EU, které dorazily prostřednictvím projektu OPVK – Výzvy č. 56. Proběhnout měly ještě další výjezdy žáků, bohužel se nám do výběrového řízení nepřihlásila žádná cestovní kancelář, a tak jsem musel projekt upravit a „osekat“. V rámci tohoto projektu probíhají na prvním stupni ještě čtenářské dílny, díky nimž jsme nakoupili přes 300 nových knih.

V pondělí 9. 11. navštívil naší školu herec Lukáš Hejlík, kterého znáte třeba z Ordinace…, se svým programem scénického čtení. Jednotlivé úryvky i hrané kapitoly z knihy o Usainu Boltovi se dětem líbily a program byl příjemným zpestřením pro žáky od čtvrté třídy. Aby to těm mladším nebylo líto, pozvali jsme jim za dva dny divadlo pana Pohody, které si hlavně ti nejmladší pamatují z programů ve školce.   

V listopadu se jeli poměřit naši starší kluci s osmi dalšími školami do Horní Břízy na turnaj ve florbale. Zúčastnili se ho žáci osmé a deváté třídy. Tito kluci pravidelně trénují a jezdí na zápasy s místním florbalovým oddílem. Po první smolné prohře jsme již nikomu nedali šanci a kvalifikaci vyhráli. Okresní přebor postoupivších se hrál v úterý 24.11. bohužel už bez naší účasti. Pro absenci několika klíčových hráčů jsme na turnaj nejeli a dali tak šanci družstvu Zruče, které se v naší skupině umístilo až na pátém místě. Škoda že máme tak malý počet kluků v osmé a deváté třídě.

V pondělí 16. listopadu jsme slavnostně v tělocvičně přivítali prvňáčky. Tentokrát jsme jako téma zvolili „Výpravu za knihou“. Program sestavený z vystoupení jednotlivých tříd vyvrcholil oficiálním uvedením žáků první třídy mezi ostatní kamarády školy. Prvňáčci, kterých je letos řekl bych rekordní počet 22, složili slib a dostali školní trička ve žluté barvě. Na program se přišlo podívat mnoho rodičů a prarodičů a myslím, že se všem líbil.

Ve středu 18. 11. proběhly první třídní schůzky. Na dvanáct deváťáků přijelo „zatahovat své sítě“ osm náborářů – zástupců okolních středních škol. Toto lobování se stalo již každoročním koloritem třídních schůzek. Ostatní rodiče se dozvěděli výsledky práce svých ratolestí a často i své důslednosti při jejich domácí přípravě. Jen doufám, že jsme je moc nezarmoutili. Ještě je do pololetí dostatek času na nápravu.

Devatenáctého ve čtvrtek se žáci deváté třídy pod dohledem třídní učitelky jeli podívat na pracovní úřad do Plzně. Tam jezdí každoročně v rámci příprav na budoucí povolání a seznamují se tam se situací v našem okrese a kraji. Jen jim přeji, aby služby tohoto úřadu do budoucna potřebovali co nejméně.

Dále jsme se pilně připravovali na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, kde jsme se mimo již tradičního kulturního programu prezentovali i krásně zdobenými perníčky a dalšími výrobky žáků. Výrobky dětí šly rychle na odbyt. Utržené peníze budou vhodně použity na uhrazení různých kulturních akcí před vánočními prázdninami.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se podílí na přípravě a organizaci akcí spojených s prezentací školy, za jejich příkladnou práci a popřát všem klidný adventní čas a pohodové Vánoce plné dárků a úsměvů těch nejbližších…

                                                                                              Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět