Z naší školy ...

25.10.2016 13:36

Z naší školy…

Podzimní sychravé dny jsou ve škole ve znamení příprav na „vítání prvňáčků“ a výstavu v kožlanském muzeu. Vedení školy se zase baví tím, že se snaží zorientovat v mnoha nových výkazech, dotaznících a SWOT analýzách spojených s inkluzí, přidáním peněz učitelům, a dotačními programy MAP a IROP. Ale vše popořádku.

Nejdříve bych Vás chtěl pozvat na „vítání prvňáčků“, které bude ve středu 16. listopadu od 10:00 v naší tělocvičně (plakát na jiném místě). Letos bude na téma „sport a olympijský rok“. Děti nám předvedou scénky, klipy a taneční vystoupení inspirovaná sportem, jeho současností i minulostí. Na konci programu budou pasováni současní prvňáčkové na školáky. Doufám, že navážeme na loňský úspěšný program.

Ve středu stejný den se od 17:00 a 18:00 hodin konají třídní schůzky. O nich budou všichni rodiče a zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských knížek.

Další akcí, na kterou bych Vás rád pozval, bude výstava žákovských prací na téma vesmír v kožlanském muzeu. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 24. 11. ve 14:00 hodin žáky druhého stupně. Otevření bude spojeno s krátkým programem, na housle zahrají dívky z osmé třídy. Práce dětí si můžete v muzeu prohlédnout do konce února.

V neposlední řadě bychom se chtěli podílet na tradičním rozsvícení vánočního stromečku spojeného s trhem. Tato akce je už neodmyslitelně spjata s vystoupením dětí ZŠ a MŠ. A perníky žáků znovu nebudou chybět. Organizace a nácvik programů na výše zmiňované akce patří k časově a psychicky značně náročným. Všem, kteří se na nich nějakým způsobem podílejí, patří velké poděkování.

A co je nového ve škole? V pondělí 24. 10. proběhlo zasedání školské rady, která mimo jiné schválila výroční zprávu a dodatek ŠVP. Tyto dokumenty naleznete po schválení na stránkách školy. Tam také nově najdete jídelníček školní kuchyně na týden dopředu. Dnes už kuchyně vaří v rámci doplňkové činnosti kolem 30 „cizích“ obědů denně, a proto vycházíme našim strávníkům vstříc. Také jsme byli nuceni zavést jedno nepopulární opatření. Protože se nám stávalo, že někteří rodiče neplatili stravné za své děti nebo platili se zpožděním, přistoupili jsme k tomu, že budeme dětem po dvacátém dni v měsíci automaticky obědy odhlašovat, aby nedocházelo k navyšování dluhu. Není mým cílem, aby děti ve škole neobědvaly, proto rodiče dostanou vždy dva dny dopředu SMS zprávu o tom, že nemají zaplaceno. Stačí potom jenom zavolat a na platbě se domluvit, případně doložit potvrzení o zaplacení. Pevně věřím, že mé opatření chápete.

12. října proběhl ve škole preventivní program ve spolupráci s PČR pro dívky z 8. – 9. třídy na téma bezpečnost na ulici. Žáci devátého ročníku se byli s výchovnou poradkyní Bc. Evou Sixtovou na pracovním úřadu v Plzni informovat o pracovních možnostech v našem regionu. Mnozí ještě při výběru budoucích škol nemají úplně jasno a tyto schůzky by je měly nasměrovat.

Na závěr bych chtěl ještě všem, kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky - https://zsamskozlany.webnode.cz/. Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty na vedoucí pracovníky a mnoho dalších odkazů a aktualit. Přeji všem klidný a pohodový podzimní čas.

                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc  

Zpět