Září ve škole

20.11.2017 10:08

Září ve škole

                Září je ve škole obdobím očekávání, obdobím, které se trošku vleče, ale nakonec uteče stejně rychle jako ty ostatní. Žáci si pomalu zvykají na pravidelný režim a žákovské knížky plní prvními výsledky své práce. Vše se rozjíždí a pomalu „si sedá“.

                Do školních lavic nakonec po všech přestupech usedlo 146 žáků. Je to nejvyšší počet za posledních šest let a tento trend by mohl dále pokračovat. V červenci odešli tři cizinci, ale na začátku roku jsme dalších osm dětí, včetně šesti cizinců, zapsali. Na prvním stupni je dnes 89 dětí. Prvňáčků máme nakonec 19. Slabší ročníky z druhého stupně, kde je 57 žáků, odcházejí a předškoláků budeme mít i příští rok dostatek – tedy více než je deváťáků (12). Celkový počet dětí v ZŠ a MŠ se však dlouhodobě nemění a pohybuje se kolem 180 – 190. Také je závislý na nástupech cizinců, kteří ale dlouhodobě nezůstávají a zatím přinášejí škole pouze mnoho starostí navíc.

Počty dětí v mateřské školce naopak budou klesat. I přes to, že k nám dojíždějí děti ze širokého okolí, nabíráme do školky cca 12 – 15 nových ročně. Tento počet vrátí školku na úroveň před rokem 2010, kdy jsme začali navyšovat její kapacitu až na současných 70. Letos se vracíme k práci na dvou třídách rozdělených podle věku dětí.

                A co je nového ve škole? V září jsme posílili pedagogický sbor o novou asistentku pedagoga, která pracuje v sedmé třídě, a na poloviční úvazek jsem zaměstnal chůvu v MŠ ke dvouletým dětem. Tato paní nám po obědě na částečný úvazek pomáhá i s narůstajícím počtem dětí ve družině, kde bylo nutné při počtu 47 přihlášených rozdělit oddělení na dvě. Zpracovali a rozdali jsme PLPP a individuální vzdělávací plány, zajistili ubytování pro tradiční basketbalové turnaje. 12.9. se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili představení pana Pohody v MŠ. Celá základní škola absolvovala 15.9. hudebně výchovný pořad pana Hrabě s ukázkou hry na netradiční hudební nástroje. Snažíme se prokousat výkazy a novou legislativou, kterou na nás ministerstvo školství chrlí. Děti z prvního stupně shlédly motivačně výstavku výrobků DDM Kožlany a pomalu se přihlašují na kroužky, které se většinou budou rozbíhat v říjnu. Nabídka bude velice podobná létům minulým. Na tomto místě bych chtěl apelovat především na rodiče dětí navštěvujících ŠD, aby pečlivě vyplnili „uvolněnky“ z družiny na kroužky. Tyto musíme zakládat pro případné kontroly.  

Na začátku roku se také sešla školská rada, která se zabývala změnou některých důležitých dokumentů. Protože čtyřleté funkční období školské radě letos končí, proběhnou v listopadu na třídních schůzkách volby rodičů do nové rady. Volební lístky s informací o volbě obdrží každý rodič cca 14 dní předem. Nově zvolená šestičlenná rada, kde dva členy zvolíme mezi učiteli a dva členy „dodá“ zřizovatel, začne pracovat od prvního ledna 2018.

                V nejbližší době nás čeká ředitelské volno a podzimní prázdniny. Říjen uteče a přiblíží se pravidelné vítání prvňáčků. Tuto akci jsme v letošním roce po pěti letech pojali trochu skromněji. Zvu tedy rodiče a příbuzné pouze prvňáčků. Akce proběhne v jejich třídě za účasti vedení školy a deváťáků přibližně v polovině listopadu. Tradiční „velké vítání v tělocvičně“ nahradíme dnem otevřených dveří, kdy budete mít přístup do výuky. Jsem zvědav, jak se tato změna osvědčí.

                                                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět