Závěr školního roku 2018/2019 ve škole a školce

28.06.2019 17:37

Závěr školního roku 2018/2019 ve škole a školce

 

                Červen je v každé škole spojen nejen s finišováním a doháněním klasifikace, ale i se školními výlety a různými kulturními nebo sportovními akcemi. Ani ten letošní nebyl výjimkou.

                Dnes jsou už vysvědčení rozdána a třídy ve škole zejí prázdnotou. Jak tedy dopadl školní rok 2018/2019 z pohledu statistiky? Z celkového počtu 147 (142 loni) žáků bylo ve škole uděleno 74 (81) vyznamenání a 72 (59) žáků prospělo. Byla i jedna žákyně, která bohužel neprospěla. Celkový průměr všech žáků byl 1,62 (1,58). Takže nepatrné zhoršení? Neřekl bych. Celkové výsledky nám „kazí“ děti, které školou procházejí – to znamená děti většinou agenturních pracovníků. Takové děti mají většinou horší prospěch a přinášejí nám z jiných škol často i neomluvené hodiny. I letos jsme řešili tři takové případy. Nakonec po konzultaci z ČŠI žádný kázeňský postih udělen nebyl. Nejvyšším trestem byly tedy tři ředitelské důtky. Na začátku školního roku navštěvovali školu tři cizinci. Na konci zase tři… ale jiní. Všechny kontroly, které během školního roku proběhly, byly bez závažných závad. Drobné závady jsme odstranili okamžitě během kontrol. Přes tyto pěkné výsledky si myslím, že obecně znalosti dětí klesají. Chybí hlavně logické myšlení a porozumění čtenému textu. Jestli chcete pro své ratolesti něco o prázdninách udělat, vyžeňte je od počítačů do přírody a ke knížkám, bavte se s nimi, jezděte na výlety, prostě se jim věnujte.  

                 Konec školního roku si děti už neumí představit bez výletů. Tentokrát nám bylo relativně nakloněno i počasí. Celý druhý stupeň vyrazil začátkem června na Šumavu a do Klatov. Žáci 4. a 5. třídy navštívili se svými učitelkami letiště Ruzyně a naše hlavní město. 1. - 3. třída byla v Sokolově. I družina se rozloučila se školním rokem krátkým pochodem do údolí Hrádeckého potoka tentokrát v pohádkovém stylu. Děti si po stopovačce a plnění úkolů opekly vuřty a snědly melouna. Vuřty nám dodal pan Adámek – moc děkujeme. Zmrzlina na závěr byla už jen třešničkou na dortu. Snad jim bříška tento nápor vydržela. Bez té zmrzliny by to ale v parném červnovém odpoledni ani nešlo. Další informace a fotky z výletů a akcí naleznete na našich webových stránkách školy.

V pátek 21. 6. se v mateřské škole uskutečnila tradiční zahradní slavnost spojená s rozloučením s předškoláky. Počasí nám tentokrát přálo a tak celá akce proběhla na nově zrekonstruované zahradě.

                 V červnu se také konal tradiční streetball škol. Výsledky vašich dětí najdete na jiném místě zpravodaje.

                Ani o prázdninách se život ve škole úplně nezastaví.  Školka má běžný provoz až do 19. července a děti tam mohou znovu nastoupit už 19. srpna. Na prázdninový provoz se běžně hlásí kolem 30 dětí, ale reálně jich potom chodí polovina. Už si na to začínáme pomalu zvykat. Dále musíme stihnout generální úklid i další nutné úpravy interiéru a exteriéru budovy.

Až na období mezi 16. červencem a 10. srpnem bude také v provozu školní kuchyně. Naše kuchařky vaří přibližně čtyři desítky obědů pro občany Kožlan, obědy a večeře pro tábor Deliba Kožlany, který znovu přivítá děti v krásném údolí Hrádeckého potoka, příměstský tábor DDM Kralovice - Kožlany a v srpnu budeme poskytovat celodenní stravování pro basketbalová soustředění jednomu kraslickému a jednomu plzeňskému klubu. Tyto budou u nás i ubytovány. Dále se bude v budově školy malovat. Údržba chodeb a dalších prostor už je každoročním rituálem. Také bych chtěl letos o prázdninách zrekonstruovat ředitelnu a koutek tradic před ní. Tak snad se všechno povede dokončit včas.

                Naši školu po prázdninách opouští 15 deváťáků a. Snad budou na kožlanskou školu vzpomínat v dobrém. Přeji všem absolventům za sebe a celý učitelský sbor, aby se jim v dalším studiu dařilo a co nejvíce využili znalosti a dovednosti, které jsme se jim snažili předat.

            V září by mělo nastoupit 15 nových školáčků do první třídy a další starší spolužáci, kteří se do Kožlan stěhují s rodiči. Kolik jich nakonec bude, a jestli se dočkáme vysněného počtu 153 dětí ve škole, budeme vědět až prvního září. Vstup do školy bude na prvňáčky i jejich rodiče klást nové povinnosti a úkoly. Doufám však, že radost z dobře zvládnuté práce a krásných známek v žákovských knížkách převládne. Do školky po prázdninách postupně přivítáme 12 nových dětí. Počet dětí ve školce se ustálil a od září bychom jich měli mít asi 48. Postupně hlavně od ledna nastoupí dalších pět, čímž se dvě třídy školky zcela naplní. Pro ty nejmenší – netříleté bude pracovat školní asistent. To nám umožní projekt OP VVV Šablony II., do kterého vstupujeme v září 2019. Přesné počty dětí nyní můžeme jenom odhadovat. Prázdniny jsou dlouhá doba a vždy nás na jejich konci někdo překvapí.

                 Všem ostatním žákům, o kterých jsem se výše nezmínil, začínají prázdniny. Užijte si sluníčka a věřte, že se na Vás budeme v září těšit. I pracovníci školy budou čerpat zaslouženou dovolenou. Chtěl bych všem zaměstnancům poděkovat za obětavou a těžkou práci, která je v současné době zvláště na některých pozicích stále velice špatně ohodnocená, a popřát jim nikým nerušenou dovolenou plnou krásných, prosluněných dnů.  

Mgr. Jaroslav Švarc

Zpět