Šablony II

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 ŠABLONY II.

Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Šablony II. ZŠ a MŠ Kožlany, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013761 v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory: 1.211.873,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Jaroslav Švarc, ředitel školy

Tel: +420 602 797 635, (e-mail: zsmskozlany@seznam.cz)

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6d

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.I/6e

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/12

Projektový den ve škole

2.II/5

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

2.II/6c

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky

2.II/6d

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/6h

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.II/8c

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – cizí jazyky

2.II/13

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.II/16a

Využití ICT ve vzdělávání ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

2.II/17a

Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

2.II/17b

Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

2.II/18

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.V/1

Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/4e

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.V/4h

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.V/11a

Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub

2.V/11b

Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her

2.V/12

Projektový den v ŠD/ŠK