Školní jídelna

V období distančního vyučování byly všem žákům odhlášeny obědy!

Jestliže se opatření začnou rozvolňovat a děti se budou do školy vracet, je nutné jim obědy znovu přihlásit!

Obědy nebudou přihlášeny automaticky!

Netýká se dětí, které docházejí na obědy stále.
 
Děkujeme za pochopení.
 

V období distančního vyučování mohou děti docházet na dotované obědy!

Dotované obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů. Tam lze vydat oběd pro cizí strávníky za 60,- Kč.

Opatření ve školní jídelně odpovídají vyhlášeným hygienickým standardům.  

I. stupeň - 12:00 - 12:30

II. stupeň - 12:40 - 13:10

Obědy je nutné včas přihlásit, případně odhlásit. Děkujeme.

***********************************************************************

V kožlanské škole, která má dvě budovy, je školní jídelna rozdělena na jídelnu MŠ a jídelnu ZŠ. V Mateřské škole vaříme cca 50 obědů a dále připravujeme stejný počet snídaní a svačin. Jídelna ZŠ připravuje cca 140 obědů pro děti a zaměstnance a ještě dalších cca 40 obědů v rámci doplňkové činnosti. Tato kuchyně připravuje také jídla pro různá soustředění během letních prázdnin.

Vedoucí školní jídelny                      Dagmar Mašková

Vedoucí kuchařka                            Jana Zetková

Kuchařka  ZŠ                                  Eva Šrámková

Kuchařka  ZŠ                                  Beáta Drdová

Kuchařka   MŠ                                Soňa Plačková 

 

V důsledku neustálého růstu cen potravin jsme nuceni od 1. června 2020 navýšit cenu oběda o 5,- Kč na 60,- Kč.

Cena oběda pro veřejnost bude od 1. 6. 2020  - 60,- Kč.

Děkujeme za pochopení.