Poplatky ve školní jídelně

Žáci naší školy se mohou stravovat po skončení dopoledního vyučování v naší školní jídelně.

Vaříme pestrou stravu, která splňuje veškeré normy a stravovací balíčky. Strava je žákům podávána v dostatečném množství.

Jídelna je otevřena každý pracovní den od 11:40 do 14:00.

Stravování se řídí řádem školní jídelny.

Ceny stravného pro žáky ZŠ je rozděleno do tří kategorií:

žáci do 10 let -                 24 Kč

žáci od 10 do 14 let  -     26 Kč

žáci od 15 let  -               28 Kč

Ceny stravného pro žáky MŠ je rozděleno do dvou kategorií:

děti od 3 do 6 let -       dopolední svačina -      9 Kč

                                     oběd -                            20 Kč

                                     odpolední svačina -      7 Kč

děti od 6 do 7 let -       dopolední svačina -      9 Kč

                                     oběd -                            22 Kč

                                     odpolední svačina -      7 Kč


Poplatky jsou vybírány na měsíc dopředu - dle přihlášených obědů. V případě nemoci nebo jiných překážek, kdy má žák znemožněno obědy odebírat, se nevyčerpaná částka odečte z platby na další měsíc. Při přeplatku a ukončení stravování se přeplatek vrací hotově z pokladny školy.

Obědy je možno odhlásit předem, nejpozději však telefonicky ráno do 7:00. Při náhlé absenci nebo nemoci lze první den odebrat oběd do jídlonosičů.

Odhlašování a přihlašování obědů, případně další připomínky a dotazy Vám ráda odpoví paní Mašková.

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně - paní Maškové

MŠ - do 12:30,     ZŠ - 12:30 - 14:30

tel: MŠ - 373 396 654, ZŠ - 373 396 626


Nezbývá nic jiného než Vám popřát DOBROU CHUŤ!


Školní kuchyně zajišťuje v rámci své vedlejší hospodářské činnosti i vaření pro veřejnost. Informace o něm naleznete v kapitole služby pro veřejnost.