Poplatky ve školní jídelně

Žáci naší školy se mohou stravovat po skončení dopoledního vyučování v naší školní jídelně.

Vaříme pestrou stravu, která splňuje veškeré normy a stravovací balíčky. Strava je žákům podávána v dostatečném množství.

Jídelna je otevřena každý pracovní den od 11:40 do 14:00.

Stravování se řídí řádem školní jídelny.

Ceny stravného pro žáky ZŠ je rozděleno do tří kategorií:

žáci do 10 let -                 28 Kč

žáci od 10 do 14 let  -     30 Kč

žáci od 15 let  -                32 Kč

 

Ceny stravného pro žáky MŠ je rozděleno do dvou kategorií:

děti od 3 do 6 let -       dopolední svačina -     11 Kč

                                     oběd -                            23 Kč

                                     odpolední svačina -      8 Kč

 

děti od 6 do 7 let -       dopolední svačina -     11 Kč

                                     oběd -                            25 Kč

                                     odpolední svačina -      8 Kč

 

Ceny obědů pro veřejnost od 1.7.2022 - 90,-.

 

Poplatky jsou vybírány na měsíc dopředu - dle přihlášených obědů. V případě nemoci nebo jiných překážek, kdy má žák znemožněno obědy odebírat, se nevyčerpaná částka odečte z platby na další měsíc. Při přeplatku a ukončení stravování se přeplatek vrací hotově z pokladny školy.

Obědy je možno odhlásit předem, nejpozději však telefonicky ráno do 7:00. Při náhlé absenci nebo nemoci lze první den! odebrat oběd do jídlonosičů.

Odhlašování a přihlašování obědů, případně další připomínky a dotazy Vám ráda odpoví paní Mašková.

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně - paní Maškové

MŠ - 6:30 - 8:50  a 10:50 -  14:30   

ZŠ - 8:50 - 10:50

tel: MŠ - 373 396 654, ZŠ - 373 396 626

 

Nezbývá nic jiného než Vám popřát DOBROU CHUŤ!

 

Školní kuchyně zajišťuje v rámci své vedlejší hospodářské činnosti i vaření pro veřejnost. Informace o něm naleznete v kapitole služby pro veřejnost.