Služby pro veřejnost

           Základní škola a Mateřská škola dr. E. Beneše, Kožlany, která vznikla sloučením ZŠ a MŠ v roce 2010, navázala na činnost Základní školy a jako právní subjekt provádí doplňkovou činnost v oblasti školní kuchyně a pronájmu prostor školy a tělocvičny. Doplňková činnost je zaměřena pouze na oblasti velmi úzce související s vlastní činností školy.

Naše škola vaří pro veřejnost a poskytuje zájmovým organizacím prostory a vybavení pro jejich činnost.