Výuka OnLine

Součástí hodnocení za školní rok 2019/2020 je i sebehodnocení žáků a hodnocení jejich práce rodiči.

Dotazníky k sebehodnocení naleznete zde.

Děkujeme za Vaše hodnocení a zpětnou vazbu.
V Kožlanech 4.6.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc
 

Informace ke znovuotevření ZŠ a MŠ Kožlany - aktualizace k 28.5.2020

Pro žáky 6. - 8. ročníku budou od 8. června probíhat jednou za týden dopolední dvouhodinové bloky. Děti je nutné přihlásit. Na první setkání je nutné přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Náplní těchto třídnických hodin budou konzultace k  dálkovému vzdělávání a socializační aktivity.

Pro žáky 9. ročníku bude probíhat příprava na přijímací zkoušky od 11. 5. vždy v pondělí a úterý. Dítě je nutné přihlásit třídní/mu učiteli/ce do 7.5.2020!

Pro žáky 1. – 5. ročníku budou probíhat vzdělávací aktivity ve skupinách od 25.5.. Dítě je nutné přihlásit třídní učitelce do 18.5.2020!

Veškeré informace k návratu dětí do školy naleznete níže a v záložkách jednotlivých škol nebo vytištěné ve vestibulu školy za hlavním vchodem.

priloha_788856969_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf (1 MB)

Návrat žáků do školy 25.5.2020 a organizace školních skupin.docx (32,8 kB)

Pokyn ředitele k hodnocení za druhé pololetí 2019-2020.docx (23,8 kB)

Podmínky v omezeném provozu mateřské školy od 20.5.2020..docx (21,3 kB)

priloha_779720581_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

priloha_779742691_1_ochrana_zdravi_ms.pdf (1,1 MB)

S dotazy se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy.

V Kožlanech 28.5.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc

Nové informace k on-line výuce.

Od 15. dubna jsme znovu zprovoznili na chodbě za hlavním vchodem schránky, kde si můžete po dohodě s učiteli vyzvedávat vytištěné úkoly a doplněné úkoly na stejném místě odevzdávat.

 

Schránky jsou popsány jmény učitelů.
Schránku s různými dobrovolnými úkoly má i školní družina.
 

Upozorňuji žáky a jejich rodiče, že učitelé výuku neukončili, pouze ji řeší na dálku!

Příprava takové výuky je časově značně náročná a její realizace předpokládá Vaši plnou každodenní podporu a spolupráci. 

 

Velice děkujeme všem, kteří s námi komunikují a snaží se vzdělávání posunou kousek dál...

        V Kožlanech 15.4.2020                                                 Mgr. Jaroslav Švarc

 

Právě jste otevřeli výukové materiály naší školy.

Na levé straně si najděte učitele po jehož rozkliknutí se zobrazí jednotlivé předměty.

Tam by měly být zadány úkoly k samostudiu.

Dále pracujte podle pokynů každého učitele.

Pokud Vám nepůjde něco stáhnout nebo nemáte doma tiskárnu, je možnost si pracovní listy vyzvednout v pracovní době ve škole případně řešit s učiteli elektronicky. Všechny materiály tisknout nebudeme. Pokud budete mít o konkrétní zájem, kontaktujte učitele a ten Vám je připraví. Emailové adresy učitelů naleznete v záložce - Základní škola - zaměstnanci.

Za hlavním vchodem jsou ve vestibulu připraveny schránky se jmény jednotlivých učitelů. Tam případně materiály vyzvednete a budete vypracované úkoly vracet. Upozorňuji Vás, že vstup do školy je pro děti zakázán! Přístup bude umožněn pouze do vestibulu školy.

Chápeme, že učení nové látky je v některých předmětech bez vysvětlení učitelem problematické, proto nabízíme i mnoho odkazů na různé výukové materiály.

Je velmi důležité, aby děti po dobu uzavření školy doma samostatně pracovaly.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte jednotlivé učitele případně vedení školy.

zsmskozlany@seznam.cz

tel: 373 396 626, 602 797 635

Další možnost procvičení získaných znalostí nabízí vydavatelství TAKTIK

(uvolnilo VEŠKERÉ On-line interaktivní tituly a učebnice zdarma)

 https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu 

  • Klikněte na odkaz v tomto e-mailu.
  • Objednáte si "Mimořádný balíček 56" - ZDARMA.
  • Zadáte slevový kód "TAKTIKNADOMA"
  • Získáte přístup a odkaz pro neomezeně osob.
  • Odkaz rozešlete Vašim žákům.
  • Okamžitě můžete všichni používat naše pomůcky on-line.