Konzultace přes Skype - odkaz na Skype: https://join.skype.com/jjTkWhfPx3Wh

 

Úkoly na týden od 30.11.- 4.12. 2020

20. RUSKO ZA KATEŘINY II.   str.42-43

1. Jak se dostala Kateřina II. na ruský trůn?

2. V čem se podobala Kateřina II. caru Petru I. – Velikému?

3. Čím dosáhla nová carevna utužení nevolnictví, které se podobalo spíše otroctví?

4. Kateřina byla zasažena vlnou osvícenství, jak se to projevilo v ruském impériu?

5. Která nová území byla připojena za Kateřiny II. k Rusku?

6. Co byly tzv. Potěmkinovy vesnice?

Opiš si poslední větu z článku: Když Kateřina II. roku 1796 zemřela, ……………. .

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

Tentokrát jsem vám poznámky udělal, aby to mělo hlavu a patu. A ještě něco, určitě jste mi všichni odeslali test? Termín byl pátek 20.11.2020!

18. OSVÍCENSTVÍ  I.   str. 38-39

19. OSVÍCENSTVÍ  II.   str. 40-41

Přečti si obě kapitoly a opiš poznámky:   OSVÍCENSTVÍ

 • Osvícenství bylo duchovní hnutí 18. století, které vzniklo v protikladu k předchozí zbožné době baroka
 • Proti víře kladli osvícenci důraz na lidský rozum a vědu jako zdroj pravdy a prostředek ke změně lidské společnosti
 • Pokud člověk pozná svět a přírodu, je schopen svět měnit a řídit, proto kladli velký důraz na vzdělání pro všechny vrstvy společnosti
 • Začali vydávat Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (redaktoři: ďAlembert a Diderot)
 • Do Encyklopedie přispívali přední francouzští osvícenci: Voltaire, Montesquieu, Rousseau
 • Převratný význam měli i hospodářské teorie svobodného trhu a konkurence, které měly vést k dalšímu snižování cen
 • Píše o tom skotský filozof a ekonom Smith ve své knize O příčinách bohatství národů, která nejvíce ovlivnila západní civilizaci
 • Radikální osvícenci tvrdili, že lidé mají právo postavit se proti vládě, která neplní své poslání či dokonce občany utlačuje např. Americká revoluce, Velká francouzská revoluce
 • Některé myšlenky osvícenství zasáhly i některé monarchy např. Marie Terezie, Josef II., Kateřina II. a další
 • Kladli důraz na upevnění státu a společného pořádku
 • Centralizace, jednotnost a další reformy měly jediný cíl – zlepšení fungování státu
 • Některé reformy: reformy soudnictví a školství, podřízenost církve státu, zrušení cel, jednotné míry a váhy, náboženská tolerance

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

16. ZEMĚPISNÉ OBJEVY V 17. A 18. STOLETÍ   str.34-35

Co vedlo Evropany k novým mořeplaveckým výpravám?

Které evropské země začaly konkurovat Španělsku a Portugalsku?

Objevily se dvě Východoindické společnosti, kam se orientovala nizozemská a kam anglická?

Svůj obchodní zájem projevila i Francie, kde?

Kde se plavili a objevovali mořeplavci Holanďan Abel Tasman a Angličan James Cook?

17. BÍLÁ MÍSTA MIZÍ Z MAP   str.36-37

Byly výpravy Evropanů v této době opravdu objevné?

Přivezli dobyvatelé původnímu obyvatelstvu vymoženosti civilizace nebo ne? Vysvětli.

Jak objevovali Rusové Sibiř  a Dálný východ?

Které přístroje vylepšily navigaci mořeplavců?

Prohlédni se obrázky a některý přístroj si nakresli!

Zkušební test: 17.stol. v Evropě - baroko.docx (12,5 kB)

Test vyplňte a do 20.11. 2020 pošlete zpět, nebo budou nakopírované v mé přihrádce. Zkusím to cvičně i oznámkovat, abych měl přehled o vašich znalostech.

 

Úkoly na týden od 9. - 13. 11. 2020

14. ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY  str.30-31

Kdy se začala rodit a rozvíjet moderní věda?

Opiš - Základem všech věd byla …………….. , přísně byl oddělován svět vědy-teoretické bádání a svět techniky-praktické vynálezy a objevy.

Vypiš důležité vědce a vynálezy:

MATEMATIKA A ASTRONOMIE:

FYZIKA A CHEMIE:

Které vědecké společnosti vznikly?

Kteří vědci se zabývali parním strojem?

15. OBJEVY A VYNÁLEZY 17. STOLETÍ

Doplň vynálezce:

atmosferický tlak –

gravitační zákon –

kyvadlo –

atmosferický(ohňový) stroj –

koněspřežná železnice z Českých Budějovic do LInce

 
 
 

Úkoly na týden od 2. - 5.11. 2020

12. ŽIVOT NA VSI   str. 26-27

1. K čemu sloužily šlechtě velkostatky?

2. Vedle roboty odváděli poddaní  i daně,  které?

3. Kdo patřil mezi osobně svobodné lidi?

4. Jaký dopad na lidi mělo stupňované poddanství?

5. Proč propukala poddanská povstání?

6. Pomohl Robotní patent císaře Leopolda I. (1680)?

7. Proč povstali Chodové v letech 1692-1695?

8. Zjisti, kde byl popraven Jan Sladký Kozina?

13. ŽIVOT VE MĚSTĚ   str. 28-29

1. Jak vypadala města  na přelomu 17. a 18. století?

2. Díky špatné hygieně a životnímu stylu hrozila městům smrtelná nebezpečí, která?

3. Kdo patřil k plnoprávným měšťanům, kdo ke střední vrstvě a kdo k chudině?

4. V čele města stál …………………………… a městskou radu tvořili……………………………….. .

5. Jakou stavbu stavěli měšťané na náměstích po překonání morové epidemie?

 

Úkoly na období od 14. - 23.10 2020:

9. České baroko str.20-21

dodělat poznámky do sešitů

10. Život na zámku str.22-23

přečíst a stručné poznámky

11.Život v podzámčí str.24-25

přečíst a stručné poznámky

Pro lepší představu o této době doporučuji zhlédnout film podle knihy Boženy Němcové - V ZÁMKU A PODZÁMČÍ