Konzultace přes Skype - odkaz na Skype: https://join.skype.com/jjTkWhfPx3Wh

POZOR, ZMĚNA ADRESY:  j.berbr@zsmskozlany.cz

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

!!! TOTO JSOU POSLEDNÍ POZNÁMKY, KTERÉ NAJDETE ZDE, OD DALŠÍHO TÝDNE UŽ JEN GOOGLE - UČEBNA !!!

Úkoly na týden od 1.3. - 5.3. 2021

36. PÁD BASTILY   str. 74-75

Jako poznámky úplně postačí rámeček na straně 75! + text

Nová ústava (konstituce) však přiznala volební právo jen majetným občanům, což je špatně. Konstituční (ústavní) monarchie = vláda monarchy, ale jeho pravomoci jsou vymezené ústavou. Dnes takto funguje bez prezidenta ale s monarchou v čele např. Velká Británie, Holandsko, Švédsko, Španělsko atd. Na mezinárodních politických jednáních zastupuje stát ministerský předseda = premiér.

 
 

Úkoly na týden od 22.2. - 26.2. 2021

35. FRANCIE V PŘEDVEČER BOUŘE   str. 72 – 73

opiš si rámeček na str.73 + přiložené poznámky:

 • Ludvík XV. a markýza de Pompadoure, Ludvík XVI. a Marie Antoineta (dcera M. Terezie) = tyto dvě ženy velice ovlivnily dění ve Francii.
 • francouzská společnost se dělila do tří stavů: 1. šlechta

                                                                         2. církev

                                                                         3. ostatní obyvatelstvo

 

Úkoly na týden od 15.2. - 19.2. 2021

!!! Tady je odkaz na slíbený test, pošlete mi ho do pondělí 22.2. 2021 !!!

18. století v Evropě a Americe.docx (13 kB)

 

34. AMERICKÁ REVOLUCE   str. 70 – 71

Spory osadníků s metropolí

 • zákon o plavbě
 • zákaz usazování na západním pobřeží
 • trvalé voj. jednotky
 • daně, clo (papír, čaj, sklo)
 • osadníci neměli místo v parlamentu VB
 • bojkot dováženého zboží (nepili čaj)
 • přirozená lid. práva – osvícenství

Prohlášení nezávislosti

 • Boston 1773 – „čajový dýchánek“ = posilování armády, omezování činnosti dem. samospráv
 • Philadelphia 1774 – I. kontinentální kongres = ozbrojené milice
 • 1775 - začátek ozbroj. bojů mezi milicemi a angl. armádou = II. kontinentální kongres, prohlašuje milice za oficiální armádu osadníků včele s gen. G. Washingtonem
 • 4. července 1776 – schválil kongres Prohlášení nezávislosti na VB
 • angl. král Jiří III. je proti, posílá do Ameriky žoldnéře z celé Evropy
 • proti nim bojují milice+dobrovolníci
 • 1783  - Velká Británie poražena a podepisuje Mírovou smlouvu a uznává nezávislost USA
 • 1787 – první federální ústava
 • 30. dubna 1789 – za prvního prezidenta byl zvolen George Washington
 
 

Úkoly na týden od 8.2. - 12.2. 2021

33. AMERICKÉ OSADY V 18. STOLETÍ   str. 68-69

Opiš si rámeček na straně 69 + odpověz na tyto otázky:

1. Jak se dříve jmenoval New York?

2. S kým museli přistěhovalci bojovat o nová území?

3. Kdo založil město Quebec?

4. Které státy bojovali v „sedmileté válce“?

5. Největší americký přístav v 18. století?

6. Kde se vzali v Americe černoši? A proč?

*  Napiš jméno nejslavnějšího Indiána!!!!!!   

              Nápověda:

                                

       

 

Úkoly na týden od 1.2. - 5.2. 2021

31. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V ANGLII   str.64-65

Přechod od ruční výroby zboží k strojové velkovýrobě = průmyslová revoluce

Předpoklady PR v Anglii:

1) finanční kapitál

2) pracovní síly

3) dostatek surovin

4) rozvoj techniky

5) rozsáhlé trhy

6) protestantská víra, „ přičiň se, a Bůh ti pomůže“

Vznik a průběh PR:

v textilní výrobě (rychloběžný člunek) – děti a ženy pracují 12 hodin a více – parní stroj – ocel + železo – koks – doly a lomy – železnice, silnice, průplavy (na konci 18.st. 5000 km)

Dopad PR:

1) vznik proletariátu

2) nový společenský řád – kapitalismus

3) rozbíjení strojů

4) průmyslová revoluce se rozšířila do všech oborů hospodářství

 

Úkoly na týden od 25.1. - 29.1. 2021

30. KLASICISMUS   str.62-63

Opiš si rámeček na straně 63 + následující text:

 • Architektura: stavby kopírovali antické paláce, první významná stavba v Paříži – Panteon, hodně jich vzniklo i v USA – Kapitol, u nás zámek Kačina  u Kutné Hory, dům u Hybernů v Praze a kostel sv. Kříže v Praze na Příkopech
 • Malířství: námětem obrazů je antika, neboť antické obrazy se nedochovaly. Za génia klasicismu byl považován Francouz Jacques Louis David
 • Litaratura: dva němečtí spisovatelé a básníci Johan Wolfgang Goete a Friedrich Schiller(Óda na radost)
 • Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart (Malá noční hudba, opery Don Giovanni  a Figarova svatba) a vrcholná postava klasicismu Ludvig van Beethoven(Pro Elišku, symfonie č.9 s Ódou na radost, symfonie č.5 - Osudová), který podobně jako později B. Smetana ohluchl.

 

Úkoly na týden od 18.1. - 22.1. 2021

28. VĚDECKÝ A TECHNICKÝ POKROK V 18. STOLETÍ   str.58-59

opiš rámeček + následující text!

 • matematika – vznik deskriptivní geometrie
 • astronomie – postavení Měsíce, tvar naší Země
 • fyzika – elektrické a magnetické jevy ( Galvani, Volta ), měření teploty ( Reaumur, Celsius), měření času = chronometr ( Harrison )
 • chemie – plynné prvky:  H, O, N, Cl, zákon o zachování hmoty ( Lavoisier )
 • přírodopis – systém zařazování a odborného pojmenování živočichů a rostlin ( Carl Linné )
 • medicína – povolené pitvy= poznatky o anatomii lidského těla, první vakcíny = očkování
 • technika – parní stroj v průmyslu ( Watt ), bleskosvod ( farář Prokop Diviš )
 • doprava – parní vůz ( Cugnot )
 • splněný lidský sen – opustit zem a dobýt vzduch = balóny a další létající stroje ( bratři Montgofiérové )

29. VĚDA A TECHNIKA 18. STOLETÍ   str.60-61

Prohlédni si vynálezy té doby, některý si nakresli!

 

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

27. KULTURA A UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH PO ODEZNĚNÍ BAROKA            str. 56-57

Opiš si rámeček na str.57 + následující text:

 • znaky roroka:  výrobky z porcelánu (hlavně figurky), výzdoba vnitřního vybavení – vtip, hravost, fantazii, zjemnělost
 • malířství: nejoblíbenější byly miniatury – Norbert Grund
 • hudba: první opery  – Josef Mysliveček tzv. božský Čech / tvůrce melodramatu – Jiří Benda

 • literatura: velké popularitě se těšilo „ lidové čtení“ a kramářské písně, které nahrazovaly v té době tisk, televizi a internet
 • divadlo:  Šporkovské divadlo 1725, nahrazeno divadlem v Kotcích 1738/ Nosticovo divadlo 1783, přejmenované na Stavovské 1799/ Královské-císařské                      vlastenecké divadlo 1786 přezdívané Bouda, bylo provozované na nynějším Václavském náměstí v dřevěné budově
 • barokní klasicismus: stavební sloh kolísající mezi barokem a klasicismem – přestavba Pražského hradu – architekt Ignác Jan Palliardi

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8.1. 2021

26. OSVÍCENSTVÍ V ČECHÁCH A POČÁTEK NÁRODNÍHO PROBUZENÍ            str. 54-55

Opsat rámeček na str.55 + opiš následující text!

Významní osvícenci:  historik  Gelasius Dobner

                              historik a slavista Josef Dobrovský (Modrý abbé)

                              historik a profesor češtiny František Martin Pelcl

                              vydavatel časopisu Pražské učené zprávy Ignác Born (německy)

                              vydavatel prvních českých novin a knihkupec  Václav Matěj Kramerius

                              divadelník a loutkoherec  Matěj Kopecký

                              divadelníci a překladatelé Václav Thám a Karel Ignác Thám

 

Úkoly na týden od 14.12. - 18. 12. 2020

25. REFORMY CÍSAŘE JOSEFA II.   str.52-53

Přečíst a vypsat Josefínské reformy.
 

Úkoly na týden od 30.11.- 4.12. 2020

20. RUSKO ZA KATEŘINY II.   str.42-43

1. Jak se dostala Kateřina II. na ruský trůn?

2. V čem se podobala Kateřina II. caru Petru I. – Velikému?

3. Čím dosáhla nová carevna utužení nevolnictví, které se podobalo spíše otroctví?

4. Kateřina byla zasažena vlnou osvícenství, jak se to projevilo v ruském impériu?

5. Která nová území byla připojena za Kateřiny II. k Rusku?

6. Co byly tzv. Potěmkinovy vesnice?

Opiš si poslední větu z článku: Když Kateřina II. roku 1796 zemřela, ……………. .

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

Tentokrát jsem vám poznámky udělal, aby to mělo hlavu a patu. A ještě něco, určitě jste mi všichni odeslali test? Termín byl pátek 20.11.2020!

18. OSVÍCENSTVÍ  I.   str. 38-39

19. OSVÍCENSTVÍ  II.   str. 40-41

Přečti si obě kapitoly a opiš poznámky:   OSVÍCENSTVÍ

 • Osvícenství bylo duchovní hnutí 18. století, které vzniklo v protikladu k předchozí zbožné době baroka
 • Proti víře kladli osvícenci důraz na lidský rozum a vědu jako zdroj pravdy a prostředek ke změně lidské společnosti
 • Pokud člověk pozná svět a přírodu, je schopen svět měnit a řídit, proto kladli velký důraz na vzdělání pro všechny vrstvy společnosti
 • Začali vydávat Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (redaktoři: ďAlembert a Diderot)
 • Do Encyklopedie přispívali přední francouzští osvícenci: Voltaire, Montesquieu, Rousseau
 • Převratný význam měli i hospodářské teorie svobodného trhu a konkurence, které měly vést k dalšímu snižování cen
 • Píše o tom skotský filozof a ekonom Smith ve své knize O příčinách bohatství národů, která nejvíce ovlivnila západní civilizaci
 • Radikální osvícenci tvrdili, že lidé mají právo postavit se proti vládě, která neplní své poslání či dokonce občany utlačuje např. Americká revoluce, Velká francouzská revoluce
 • Některé myšlenky osvícenství zasáhly i některé monarchy např. Marie Terezie, Josef II., Kateřina II. a další
 • Kladli důraz na upevnění státu a společného pořádku
 • Centralizace, jednotnost a další reformy měly jediný cíl – zlepšení fungování státu
 • Některé reformy: reformy soudnictví a školství, podřízenost církve státu, zrušení cel, jednotné míry a váhy, náboženská tolerance

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

16. ZEMĚPISNÉ OBJEVY V 17. A 18. STOLETÍ   str.34-35

Co vedlo Evropany k novým mořeplaveckým výpravám?

Které evropské země začaly konkurovat Španělsku a Portugalsku?

Objevily se dvě Východoindické společnosti, kam se orientovala nizozemská a kam anglická?

Svůj obchodní zájem projevila i Francie, kde?

Kde se plavili a objevovali mořeplavci Holanďan Abel Tasman a Angličan James Cook?

17. BÍLÁ MÍSTA MIZÍ Z MAP   str.36-37

Byly výpravy Evropanů v této době opravdu objevné?

Přivezli dobyvatelé původnímu obyvatelstvu vymoženosti civilizace nebo ne? Vysvětli.

Jak objevovali Rusové Sibiř  a Dálný východ?

Které přístroje vylepšily navigaci mořeplavců?

Prohlédni se obrázky a některý přístroj si nakresli!

Zkušební test: 17.stol. v Evropě - baroko.docx (12,5 kB)

Test vyplňte a do 20.11. 2020 pošlete zpět, nebo budou nakopírované v mé přihrádce. Zkusím to cvičně i oznámkovat, abych měl přehled o vašich znalostech.

 

Úkoly na týden od 9. - 13. 11. 2020

14. ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY  str.30-31

Kdy se začala rodit a rozvíjet moderní věda?

Opiš - Základem všech věd byla …………….. , přísně byl oddělován svět vědy-teoretické bádání a svět techniky-praktické vynálezy a objevy.

Vypiš důležité vědce a vynálezy:

MATEMATIKA A ASTRONOMIE:

FYZIKA A CHEMIE:

Které vědecké společnosti vznikly?

Kteří vědci se zabývali parním strojem?

15. OBJEVY A VYNÁLEZY 17. STOLETÍ

Doplň vynálezce:

atmosferický tlak –

gravitační zákon –

kyvadlo –

atmosferický(ohňový) stroj –

koněspřežná železnice z Českých Budějovic do LInce

 
 
 

Úkoly na týden od 2. - 5.11. 2020

12. ŽIVOT NA VSI   str. 26-27

1. K čemu sloužily šlechtě velkostatky?

2. Vedle roboty odváděli poddaní  i daně,  které?

3. Kdo patřil mezi osobně svobodné lidi?

4. Jaký dopad na lidi mělo stupňované poddanství?

5. Proč propukala poddanská povstání?

6. Pomohl Robotní patent císaře Leopolda I. (1680)?

7. Proč povstali Chodové v letech 1692-1695?

8. Zjisti, kde byl popraven Jan Sladký Kozina?

13. ŽIVOT VE MĚSTĚ   str. 28-29

1. Jak vypadala města  na přelomu 17. a 18. století?

2. Díky špatné hygieně a životnímu stylu hrozila městům smrtelná nebezpečí, která?

3. Kdo patřil k plnoprávným měšťanům, kdo ke střední vrstvě a kdo k chudině?

4. V čele města stál …………………………… a městskou radu tvořili……………………………….. .

5. Jakou stavbu stavěli měšťané na náměstích po překonání morové epidemie?

 

Úkoly na období od 14. - 23.10 2020:

9. České baroko str.20-21

dodělat poznámky do sešitů

10. Život na zámku str.22-23

přečíst a stručné poznámky

11.Život v podzámčí str.24-25

přečíst a stručné poznámky

Pro lepší představu o této době doporučuji zhlédnout film podle knihy Boženy Němcové - V ZÁMKU A PODZÁMČÍ