13. 3.  2020

kontakt: j.berbr@zsamskozlany.cz

Úkoly z dějepisu budete dostávat pravidelně na celý týden. Vaše domácí práce bude mít určitou strukturu:

1. Přečíst danou kapitolu v učebnici Dějiny novověku II. díl.

2. Zapsat téma kapitoly do sešitu.

3. Odpovědět na zadané otázky do sešitu, to budou vaše poznámky.

4. Vaše sešity si po nějakém čase prohlédnu! Přinesete je do školy.

 

POZOR! NOVÉ ÚKOLY JSOU JAKO PRVNÍ!

22. 6. 2020

Poslední dvě kapitoly si povíme jako předehru před učivem 9.ročníku. Přeji hezké prázdniny.

12. 6. 2020

Tak máme před sebou poslední čtyři kapitoly, tak nejdřív dvě a další týden ty poslední:

34. ČÍNA A JAPONSKO NA PRAHU 20. STOLETÍ

1. Jaké změny proběhly v Japonsku?

2. Kdo byli Samurajové a co o nich víš?

3. Která území obsadilo Japonsko po Čínsko-japonské válce?

4. Kdy a jak se stala Čina republikou?

5. Jak dopadla a co přinesla Rusko-japonská válka - 1904-1905?

35. REVOLUCE V RUSKU

1. Proč zasáhla Rusko vlna nespokojenosti?

2. Co urychlilo vznik revoluce?

3. Jaké vymoženosti moderní společnosti přinesla revoluce v roce 1905 a co nedokázala vyřešit?

4. Jakou roli v revoluci sehrál křižník Potěmkin?

5. Co sliboval tzv. Říjnový manifest?

 

5. 6. 2020

Úkoly na 13. týden vašeho domácího studia:

32.  ŽIVOT NA PŘELOMU STOLETÍ   str.66-67

1.  Co ovlivnilo život lidí na přelomu 19. a 20. století?

2.  Které vymoženosti té doby zkracovaly vzdálenosti mezi lidmi nebo městy?

3.  Jak žili lidé vzdělaní a jak nevzdělaní?

4.  Co nového přinesl společenský život?

 

33.  NOVÉ PRŮMYSLOVÉ VELMOCI  str.68-69

1.  Který stát se stal světovou hospodářskou velmocí č.1?

2.  Které území byla připojena k USA po válce se Španělskem?

3.  Kdy byl otevřen Panamský průplav a k čemu sloužil?

4.  Kdo se stal evropskou hospodářskou velmocí?

 

29. 5. 2020

Úkoly na další týden:

30.  NACIONALISMUS A IMPERIALISMUS   str.62-63

1.  Co je to nacionalismus?

2. Jak se projevoval imperialismus, kolonialismus na mapě světa?

3.  K čemu sloužily velmocem kolonie a jak se žilo původnímu obyvatelstvu?

31.  EVROPA A SECESE  str.64-65

1.  Charakterizuj nový sloh – secese

2.  Které secesní umělce znáš?

     - výtvarné umění:

     - literatura:

21. 5. 2020

Prohlédl jsem si vaše sešity, ačkoli né všechny! Někteří opravdu zodpověďně doma pracujete, ale o všech to napsat nemohu. Je ve vašem zájmu si vše doplnit, neboť na toto učivo budeme navazovat v 9. ročníku. Sešity si už od pondělí můžete vyzvednout na stejném místě ve škole. Ti, kteří je neodevzdali, mohou vše napravit i v dalších dnech.

A další dvě kapitoly - jen stručně a informativně:

25. MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY  str. 52-53

26. ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ   str. 54-55

Tyto dvě kapitoly spojíme a odpovíte na otázky:

1. Které tři umělecké směry se nově objevily? Stručně charakterizuj.

2.  Uveď hlavní představitele těchto směrů ve světě a u nás.

 

15. 5. 2020

22. ROZMACH PRŮMYSLU V ČESKÝCH ZEMÍCH V 19.STOLETÍ  str.46-47

1.  Opiš si rámeček na str.47

2.  Vypiš, které významné podniky a závody vznikaly v Čechách a fungují i dnes.

 

23.  ČESKÁ KULTURA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ  str.48-49

1.  Jak se žilo Slovanům v Rakousku-Uhersku?

2.  Popiš situaci kolem stavby, otevření a znovuotevření Národního divadla.

3.  Kteří naši hudební skladatelé a literáti významně promluvili do evropské kultury?

4.  Nejvýznačnějším čes. vědcem byl Jan Evangelista Purkyně, proč?

 

24. NÁROD SOBĚ  str.50-51

Jen si přečti a prohlédni obrázky. Zapiš si, kdo se významně podílel na výzdobě Národního divadla

 

12. 5. 2020

Někteří z vás se ještě ani neozvali! Neposlali ani čárku, ačkoli jste měli už odevzdat dva testy. Rád se podívám do vašich sešitů, jestli opravdu plníte zadané úkoly a odpovídáte na otázky ke kapitolám. Proto do pátku 15. května odevzdejte vaše dějepisné sešity ke kontrole do mé přihrádky v hlavním vchodu naší školy! V pondělí si je budete moci zase vyzvednout.

7. 5. 2020

Další dvě kapitolky, ale velice stručně:

20.  ČESKÁ SPOLEČNOST NA KONCI 19. STOLETÍ  I.  str.42-43

1.  Kdy byl položen základní kámen Národního divadla?

2.  Proč se nekonalo české vyrovnání?

3.  Kdo byli mladočeši a staročeši?

4.  Jaké byly vztahy Čechů a Němců na českém území?

21.  ČESKÁ SPOLEČNOST NA KONCI 19. STOLETÍ  II.  str.44-45

1.  Co bylo nazýváno „ Punktace“

2.  Jak se vládlo na konci 19. století mladočechům?

3.  Osobností, která vstoupila do politiky a veřejného života, byl T. G. Masaryk.

      Co o něm víš, v čem byl vyjímečný?

*Další možnost referátu!

 

30. 4. 2020

Na další týden jen jednu kapitolu a nedivte se, když budeme některá témata přeskakovat.

  19.  RAKOUSKO-UHERSKO    str.40.-41

1. V roce 1867 došlo k rozdělení Habsburské monarchie na dvě samosprávné části: ……………….. a ………………… .(doplň)

2.  Předlitavsko tvořily které národy a kdo měl vládnoucí převahu?

3.  Zalitavsko tvořily které národy a kdo měl vládnoucí převahu?

4.  Byly podmínky pro život národů v obou částech stejné? Vysvětli.

5.  Proč se stala Vídeň jedním z kulturních a vědeckých center Evropy?

* Mapu si nalepte do svých sešitů, v tištěné podobě je k dispozici ve škole v mé přihrádce.

Mapa R-U.docx (103,5 kB)

 

28. 4. 2020

Stále čekám od některých vypracované testy:

Amerika a Francie v 18.st..docx (12,5 kB)    

Evropa a Amerika v 19 st..docx (12,8 kB)

Můžete si je vyzvednout i v tištěné podobě ve škole v mé přihrádce.

Mohlo by se hodit, podívej se:

časová osa-8.r..PDF (191,2 kB)

 

 

24. 4. 2020

V dalším týdnu se vrátíme do Čech a podíváme se na nové Rakousko-Uhersko:

17.  ZEMĚDĚLSTVÍ V 19. STOLETÍ   str. 36-37

1.  Jak fungovalo střídavé hospodářství,

2.  Které plodiny se pěstovaly v Čechách?

3.  Jaká hospodářská zvířata naši předkové chovali?

4.  Vypiš novou techniku, která zemědělcům pomáhala.

* Našla by se v některé kůlně nebo stodole stará zemědělská technika? Nafoť a pošli.

18.  OBNOVENÍ ÚSTAVNOSTI V RAKOUSKU   str. 38-39

1.  Jaký proces zahájil ŘÍJNOVÝ DIPLOM?

2.  Proč opustili čeští poslanci Říšskou radu?

3.  Co nového se událo ve společenském a kulturním životě v Čechách_

4.  Roku 1867 došlo k vyrovnání(dualismus), co to znamenalo?

5.  V čem byla pokroková Prosincová ústava a jak dlouho platila v R-U?

 

 

 16. 4. 2020

Na další týden jen takové odpočinkové kapitoly.

15. VYNÁLEZCI A OBJEVITELÉ   str. 32-33

16. STOLETÍ VYNÁLEZŮ   str. 34-35

Vašim úkolem je obě kapitoly přečíst, prohlédnout obrázky a jen doplnit autory vynálezů nebo objevitelů:

VE SVĚTĚ:                                                                 V ČECHÁCH:

Parní lokomotiva –                                                    Koněspřežná železnice -

Parník –                                                                   Parní vůz a člun -

Automobil –                                                              Lodní šroub -

Pneumatika –                                                            Hlubotisk -

Dynamo –                                                                 Oblouková lampa -

Morseovka –                                                             Elektrárny –

Telefon –                                                                  El. tramvaj -  

Fotografie –                                                              Elektrická dráha Tábor-Bechyně-

Kinematograf –

Dynamit -

 

 14. 4. 2020

Probrané kapitoly si procvičte v testu a pošlete zpět ke kontrole. Je možné si vytištěné testy vyzvednout ve škole u hlavního vchodu, nejlépe dopoledne.

Přemýšlím, proč se mi oznalo jen pět lidí, ostatní nedělají nic? Tak to dejte rychle do pořádku!

Evropa a Amerika v 19 st..docx (12,8 kB)

 

  10. 4. 2020

Přeskočíme dvě kapitoly a budeme pokračovat dál.

Nabízí se možnost referátů, známky budeme potřebovat, až se zase vrátíme do školy. Např. sochař Václav Levý, Napoleon III., královna Viktorie, Suezký průplav, prezident Lincoln, válka Sever proti Jihu, Kanada.... . Tak přemýšlejte a připravte si nějaký referátek!  

 11. ZEMĚ PRUHŮ A HVĚZD   str. 24-25

1.  Proč směřovaly statisíce přistěhovalců z Evropy a Asie do USA?

2.  Na koho naráželi přistěhovalci při cestě na západ?

3.  Jakým způsobem se rozrůstalo území USA?

4.  Komu patřila Kanada?

5.  Co byla Monroeova doktrína?

6.  Proč narůstaly rozpory mezi průmyslovým severem a zemědělským jihem?

7.  Kdo vyhrál prezidentské volby 1860 a jaký byl jeho program?

12. JIH PROTI SEVERU  str. 26-27

1.  Proč vznikla na jihu Konfederace, kdo stál v čele a kde bylo hlavní město?

2.  Občanská válka Severu proti Jihu byla válkou nového typu, vysvětli.

3.  Jaký byl poměr sil v této válce, kdo měl lepší podmínky: Sever nebo Jih?

4.  Kdo byl vítězem války a jak dlouho trvala?

5.  Kdy bylo v celých sjednocených USA zrušeno otroctví a kým?

6.  Kdy, kde  a kým byl zastřelen prezident Lincoln?

7.  Nakresli si do sešitu vlajky Unie a Konfederace.

 

2. 4. 2020

Úkoly na týden 6.-10. 2020:

 7. VIKTORIÁNSKÁ ÉRA V ANGLII   str. 16-17

1.  V kolika letech usedla Viktorie na anglický trůn?

2.  Které dvě strany zasedaly v parlamentu?

3.  Proč byla Velká Britanie nazývána „Dílnou světa“?

4.  K čemu sloužily Britům kolonie?

5.  Vyhledej v textu kolonie, které v 19. století patřily VB.

6.  Viktorie byla velice oblíbená, na mapě dnešního světa najdi místa spojená s touto královnou.

8. CÍSAŘSTVÍ A REPUBLIKA    str. 18-19

1.  Jak se stal z prezidenta Ludvíka Bonaparte císař Napoleon III.?

2.  Francie se stala ke konci 19. století parlamentní monarchií, vysvětli.

3.  Jak podporoval císař hospodářský růst Francie?

4.  Která moře spojuje Suezský průplav a kdy byl otevřen?

5.  Co vedlo k pádu císařství?(ve kterých válkách se Francie angažovala)

6.  Které události předcházeli vzniku tzv. třetí republiky?

 

26. 3. 2020

Čeká nás další týden, studujte:

 5.  ROK 1848 V ČECHÁCH A V RAKOUSKÉ MONARCHII    str. 12-13

1.  Jaké požadavky v petici císaři vznesl Svatováclavský výbor?

2.  Za jakých okolností se dostal na rakouský trůn František Josef I.?

3.  Kteří čeští politici patřili k liberálům a kteří k radikálům?

4.  Vysvětli pojem – panslavismus

5.  Čím se proslavil v r. 1848 generál Windischgrätz?

6.  Kdo vedl neúspěšnou revoluci v Uhrách?

 6.  ČECHY ZA BACHOVA ABSOLUTISMU   str. 14-15

1.  Přinesly bouře v r. 1848 něco nového a pozitivního v Habsburské monarchii?

2.  Proč byla doba vlády ministra vnitra Alexandra Bacha pro Čechy tak trpká?

3.  Jak žili v této době naši obroditelé ( Tyl, Němcová, Palacký, Erben, Smetana atd.)?

4.  Co přispělo k rozvoji průmyslu, obchodu, dopravy a zemědělství?

5.  Jak dopadl Alexandr Bach?

* Zamysli se, proč se říká: „ dej si bacha!“   

 

19. 3. 2020

Je před námi další týden, proto vás čekají další dvě kapitoly:

 3. ROMANTISMUS V ČECHÁCH     str. 8 -9

1. V čem hledali romantici nové podněty?

2. Typickým rysem v architektuře byly dva slohy, které?

3. Napiš, co víš o dostavbě chrámu sv. Víta v Praze?

4. Kteří architekti se proslavili v Čechách?

5. Znáš nějaké hrady a zámky, které byly v romantismu přestavěny?

6. Který z uvedených sochařů je kožlanský rodák?

7. Vypiš si jména malířů romantismu.

8. Kteří literáti se proslavili v této době?

* Umíš zarecitovat část básně MÁJ? Nauč se!

 4. ROK 1848 V EVROPĚ   str. 10 - 11

1. Proč byla atmosféra v Evropě před rokem 1848 tak třaskavá?

2. Co se dělo v roce 1848 ve Francii?

3. Popiš situaci v tomto roce v Itálii.

4. Jaké změny se udály v Německu?

5. Byla revoluční nálada v některé zemi úspěšná?    

 

17. 3. 2020

Pro volné chvíle, můžete si opakovat:

D8-opak. 1.PDF (163,3 kB)   

D8-opak. 2.PDF (190,7 kB)    

 

16. 3. 2020

V tomto týdnu jsme měli psát opakovací test. Posílám vám ho, zkuste vyplnit a poslat mi ho zpět.

Amerika a Francie v 18.st..docx (12,5 kB)    

1. ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ    str. 4 -5

1. Které období je nazýváno DOBA PŘEDBŘEZNOVÁ?

2. Vysvětli pojem policejní absolutismus?

3. Kdo stál v čele Rakouska i Českého království?

4. Jaké funkce zastávali pánové Metternich, hrabě Kolovrat a hrabě Chotek?

5. Které významné instituce vznikly v první třetině 19. století v Čechách?

6. Jaké změny přinesla průmyslová revoluce v Českých zemích?

2. NÁRODNÍ OBROZENÍ   str. 6 – 7

Otázky:

1. Vysvětli pojem NÁRODNÍ OBROZENÍ.

2. Kdo vedl druhou generaci obroditelů?

3. Jak se pracovalo na rozvoji češtiny?

4. Vypiš významné autory a jejich díla této doby.

5. Čeští buditelé se objevili i v divadle, kteří?

6. Kteří autoři psali obrozeneckou literaturu.