Odkaz na Skype:  https://join.skype.com/lw0DJLYNYq0O

POZOR, ZMĚNA ADRESY:  j.berbr@zsmskozlany.cz

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

!!! TOTO JSOU POSLEDNÍ POZNÁMKY, KTERÉ NAJDETE ZDE, OD DALŠÍHO TÝDNE UŽ JEN GOOGLE - UČEBNA !!!

Úkoly na týden od 1.3. - 5.3. 2021

31. VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V EVROPĚ   str. 84-86

 • Den D – operace OVERLORD, 3 miliony vojáků, 5 tisíc dopravních plavidel, 10 tisíc letadel, gen. Eisenhower = 6. června 1944
 • Západní fronta – ofenziva v Ardenách
 • Východní fronta – válka se dostává na mimo sovětské území
 • Varšavské povstání – 1. srpna 1944, Rudá armáda nepomohla a nechala ho vykrvácet
 • Jaltská konference – únor 1945 – Velká trojka = poválečné rozdělení Evropy
 • Organizace spojených národů – od dubna do června v San Francisku, 51 států včetně ČSSR
 • Pád Berlína – 8. května 1945 – bezpodmínečná kapitulace
 • Tím skončila II. sv. válka v Evropě = 8. 5. 1945

 

Úkoly na týden od 22.2. - 26.2. 2021

30. OBRAT  VE  VÁLCE   str. 81 – 83

 • v létě 1942 německá armáda zahájila útok na Stalingrad
 • bitva trvala až do přelomu ledna a února 1943 – 300 tisíc Němců kapitulovalo
 • v červenci proběhla největší tanková bitva u Kurska – Němci opět poraženi
 • v červenci 1943 se anglo –americká vojska vylodila v Itálii a přinutila ji ke kapitulaci
 • Atlantická charta – podepsána USA, VB a později i SSSR
 • ke konci roku 1943 se sešli Churchill, Roosevelt a Stalin v Teheránu = Velká trojka
 • zde dohodli otevření druhé fronty na jaře 1944 ve Franci
 

 

Úkoly na týden od 15.2. - 19.2. 2021

29. ŽIVOT V OKUPOVANÉ EVROPĚ   str.78 – 90

 • z 50 milionu obětí  II. sv. války tvořili civilisté!
 • charakter totální války
 • bombardovány byly i civilní cíle = zlomení morálky nepřítele
 • přechod válečné fronty a okupační režim
 • lépe na tom byly obsazené země = zapojení průmyslu i zemědělství pro válečné účely
 • genocida „méněcenných“ národů: Židů, Romů a pak Slovanů
 • kolaborantské režimy napomáhaly holokaustu Židů: Chorvatsko a Slovensko
 • Osvětim a další koncentrační tábory = zahynulo 6 milionů Židů a 5 milionů ostatních národů
 • na našem území Terezín a Lety

 

Úkoly na týden od 8.2. - 12.2. 2021

28. JAPONSKÁ EXPANZE A VÁLKA V TICHOMOŘÍ   str. 75-77

1) V červenci 1937 z Mandžuska na jih do Číny na rozsáhlá území a průmyslové oblasti na pobřeží.

     V září 1940 si podmanili francouzskou Indočínu   = snaha o ovládnutí koloniálního území VB, Fr., Niz.  a zbavit se vojenské síly USA.        

2) Koncem listopadu míří 31 válečných lodí k Pearl Harboru, 7.12. 1941 – útok na tento americký přístav. Zničili vše i letadla, kromě dvou let. lodí Lexington a Enterprise, které byly mimo přístav. Prezident Roosevelt = DEN HANBY PRO USA

  Japonsku vyhlásily válku postupně USA, VB a o čtyři dny později také Německu a Itálii.

3) Tři dny po Pearl Harboru potopili Japonci chloubu britského námořnictva – bitevní loď Prince z Walesu a byli páni Tichého oceánu. Blesková válka – obsazení Singapuru, Barmy, Cejlonu, Filipín a ostrovy Sumatra, Borneo, Jáwa a Nová Guinea – cesta na Austrálii byla volná!

Velké bitvy proběhly o ostrovy Wake a Midwey, které sloužily jako letadlové lodě či voj. základny.

4) Nálet na Tokio – 18. dubna 1942, z letadlové lodi Hornet startuje šestnáct úplně odlehčených bombardérů B – 52, bez možnosti návratu, a letí na japonské hl. město.

Tato akce neměla velký vojenský efekt, ale VELKÝ MORÁLNÍ DOPAD PRO USA

Nalep si do sešitu mapku, lze ji ve wordu zmenšit:

Nebo je k dispozici ve škole v přihrádce.

20210208_135808.jpg (1348617)

 

 

Úkoly na týden od 1.2. - 5.2. 2021

27. KONEC BLESKOVÉ VÁLKY   str.73-74

1)  mobilizace hospodářství  SSSR,  evakuace podniků a práceschopných lidí na Ural a Sibiř

2)  utrpení civilistů, muži na frontu, ženy a děti do fabrik, prodloužení pracovní doby

3)  hlad, zima, nemoci, obklíčený Leningrad – milión obyvatelů města zemřelo

4)  podpora všech obyvatel SSSR = velká vlastenecká válka

5)  v polovině listopadu 1941 ofenziva na Moskvu, posílená Rudá armáda v čele s maršálem Žukovem ji odrazí, pomůže i „ ruská zima“, ústup Němců

6)  Hitler v r. 1942 mění taktiku, útočí na Kavkaz a Povolží, německé ponorky útočí na obchodní lodě zásobující Velkou Britanii, probíhají boje v severní Africe s Brity, Němci obsazují Egypt

7)  Adolf Hitler je na vrcholu své moci, konečnému vítězství  nestojí nic v cestě!

 

Úkoly na týden od 25.1. - 29.1. 2021

26.  NAPADENÍ  SSSR   str. 70 – 72

 • v prosinci 1940 – plán útoku na SSSR – Barbarosa
 • Italové obsazují Řecko a severní Afriku
 • Němci zaútočili na Jugoslávii – nezávislý chorvatský stát včele s fašisty = Ustašovci
 • 22. června 1941 útok na SSSR, Němcům pomohli Itálie, Maďarsko, Slovensko, Španělsko
 • útok veden třemi směry: Leningrad -  Moskva – Ukrajina
 •  na obsazených územích nastolen nacistický teror, koncentrační tábory
 • Velká Británie a USA nabízejí SSSR materiální i vojenskou pomoc

 

Úkoly na týden od 18.1. - 22.1. 2021

25. BITVA O ANGLII   str. 68-69

Co byla „ podivná válka“ mezi Francií a VB proti Německu?

Které státy obsadili Němci na jaře 1940?

Jak byla rozdělena poražená Francie?

Jak probíhala bitva o Anglii?

Proč byla důležitá letecká podpora této bitvy?

Ve kterých perutích (čísla ) RAF létali naši letci? Najdi na internetu!

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

24. VYPUKNUTÍ  II. SVĚTOVÉ  VÁLKY    str.66-67

Po rozbití ČSR se nesmírně zvýšilo Hitlerovo sebevědomí.  V březnu 1939 zabral litevský přístav Klaipéda, Itálie, za jeho souhlasu, obsadila Albánii a plánoval dále, co provede ve střední a východní Evropě. V srpnu 1939 podepsal smlouvu se SSSR o neútočení. Součástí této smlouvy byl tajný dodatek o rozdělení Polska. Povzbuzeno usmiřovací ……..(opiš si rámeček)


 

Úkoly na týden od 4.1.- 8.1. 2021

23. DRUHÁ REPUBLIKA   str. 63-65

1. Které země si rozdělily naše pohraničí?

2. Jaké byly ekonomické škody pro zbytek Československa?

3. Jak se projevily morální ztráty mezi lidmi?

4. Opiš si rámeček od věty: …….. V čele druhé republiky stanul prezident Emil Hácha.

Překresli nebo nalep přiloženou mapku! Možno vyzvednout ve škole v mé přihrádce.

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

17. BUDOVÁNÍ STÁTU   str.43-45

České země patřily k nejrozvinutějším průmyslovým oblastem bývalé monarchie. V roce 1929 patřila ČSR k 20 nejvyspělejším zemí na světě.

Průmysl:

Proč clo ovlivnilo cenu výrobků?

Která průmyslová odvětví se začala rozvíjet?

Zemědělství:

Co vzniklo po pozemkové reformě v r.1919?

Které stroje začaly pomáhat zemědělcům?

Jaká byla cena potravin?

Peníze a obchod:

Kdo byl první ministr financí a jak se zasloužil o naší měnu?

Co způsobovalo deficitní rozpočet?

Slovensko a Podkarpatská Rus

Jaká byla situace na Slovensku v průmyslu a v zemědělství?

Popiš situaci na Podkarpatské Rusi.

Kdy bylo založeno Slovenské národní divadlo a kdy vznikla Univerzita Komenského v Bratislavě?

 
 
 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

16. DEMOKRATICKÉ ZÁKLADY STÁTU   str.41-42

1. Pilíře demokracie:         1) demokratické a republikánské principy

                                      2) zrušení šlechtických titulů

                                      3) Ústava ČSR - 1920                      

                                      4) svobodné volby

                                      5) oddělení moci zákonodárné od výkonné a soudní

                                      6) jednotný stát s jednou ústřední vládou

2. Které politické strany působily v ČSR?

3. Národnostní složení ČSR?

4. Sociální politika v ČSR?

Nejdříve opiš 1. a pak odpověz na otázky 2.-4.!

 

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

14. ČEŠI A SLOVÁCI ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY   str.35-37

Proč rostlo napětí mezi Čechy a Němci v R-U?

Jak přijali čeští vojáci vypuknutí  I. sv. války?

V čem spočívalo protičeské tažení v letech 1915-1916?

Kdo roku 1916 ustavil v zahraničí Národní radu československou?

Čeho se týkala tzv. Tříkrálová deklarace?

Co víš o československých legiích?

15. VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY   str.38-40

Masaryk prosazoval společný stát Čechů a Slováků, proč?

Pittsburská dohoda?

Waschingtonská deklarace?

Která důležitá organizace vznikla v létě 1918 na našem území?

Popiš události 28. října 1918 v Praze .

Martinská deklarace?

Co se stalo 14. listopadu 1918?

Z kterých částí byla složená nová Československá republika?

Mapku si obkresli nebo nalep, jsou ve škole v mé přihrádce.
 

Úkoly na týden od 2.-6.11. 2020

12. VĚDA A TECHNIKA V LETECH 1918-1945 str.29-31

13. SVĚTOVÁ KULTURA MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ   str.32-34

Obě kapitoly budeme brát jen informativně, proto je přečtěte a opište si rámečky! To bude úplně stačit.

 

Úkoly na období od 14.-23.10 2020:

9. NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU str.21-23

    Jaký program měla NSDAP a kdo stál v čele strany?

    Jak se stal Hitler vůdcem?

    Jak se žilo v Třetí říši?

    Čeho se týkaly Norimberské zákony?

    Co se událo o tzv. Křišťálové noci?

10.STALINISMUS str.24-25

     Vysvětli, že v SSSR budují nový svět?

     Jak probíhala v Sovětském Svazu kolektivizace?

     Jak se nazývaly sovětské koncentrační tábory?

     Proč v roce 1935 podepsaly Francie i Československo spojeneckou smlouvu s SSSR?

11.PRVNÍ POVÁLEČNÉ KONFLIKTY 30. LET

      Které státy se snažily o revizi versaillského systému?

      Jak se chovalo v Asii Japonsko?

      Popiš situaci v Africe.

      Proč se angažovalo Něměcko a Itálie ve Španělsku?

      Vysvětli osu: Berlín-Řím-Tokio.