13. 3. 2020

kontakt: j.berbr@zsamskozlany.cz

Úkoly z dějepisu budete dostávat pravidelně na celý týden. Vaše domácí práce bude mít určitou strukturu:

1. Přečíst danou kapitolu v učebnici DĚJINY MODERNÍ DOBY I. díl a II. díl

2. Zapsat téma kapitoly do sešitu.

3. Odpovědět na zadané otázky do sešitu, to budou vaše poznámky.

4. Vaše sešity si po nějakém čase prohlédnu! Přinesete je do školy.

 

POZOR! NOVÉ ÚKOLY JSOU JAKO PRVNÍ!

 

12. 6. 2020

Milí deváťáci!

Zbylé kapitoly v naší učebnici popisují normalizační proces v Československu, pak tzv. Sametovou revoluci u nás a pád komunistů ve všech socialistických zemích, rozpad SSSR, zánik Československa, bouřlivý rozpad Jugoslávie a první demokratické roky v ČR i v ostatních postkomunistických zemích.

Doporučuji si tyto kapitoly přečíst jako pohádku, protože se vám znalosti moderních dějin budou určitě hodit. Hrozně mě mrzí, že si o tom nemůžeme popovídat společně, neboť jsem v této době vyrůstal a žil. Sametovou revoluci prožil jako stávkující vysokoškolák a všechno nové zažil na vlastní kůži. Snad vám zbude trochu času a učebnici alespoň dočtete, to nemluvím o poznámkách. Tak hodně štěstí při studiu dějepisu a do dalšího vašeho studia mnoho sil.

 

5. 6. 2020

V PONDĚLÍ 8. 6. 2020 VÁM DRŽÍM VŠEM PALCE! DRŽTE SE!

Úkoly na 13. týden vašeho domácího studia:

KAPITOLY 23. -25.  str. 69-77

1. Kteří prezidenti vládli po smrti K. Gottwalda?

2. Jak se jim dařilo napravit křivdy a zločiny z padesátých let?

3. Co nového přinesla ústava z roku 1960?

4.  Jak dopadla třetí pětiletka?

5.  Kdo nahradil A. Novotného v čele KSČ?

6.  V čem bylo pokrokové a nové tzv.“ Pražské jaro“?

7. Jak na dění v Československu reagovaly ostatní komunistické státy v čele s SSSR?

8. Co znamenal pro náš stát vznik federace?

9.  Jak se protestovalo proti okupaci naší vlasti sovětskými vojsky?

10.  Kdo nastoupil do funkce prezidenta a kdo stál v čele KSČ na začátku normalizace?

11. Jak se projevoval ve společnosti proces normalizace?

 

29. 5. 2020

Další kapitoly velice stručně a letmo:

KAPITOLY 18. – 22.   str. 55-68

Jen pár otázek:

1.  Proč byla postavena  Berlínská zeď?

2.  Co způsobilo Karibskou krizi?

3. V květnu 1948 byl vyhlášen židovský stát – Izrael, co to znamenalo pro blízký východ?

4.  Které nové kapely vznikly na konci 50. let ve světě? A proč?

5.  Ve kterých oborech se projevil obrovský rozmach vědeckého poznání?

6.  Vesmírné závody: v čem byli první USA a v čem byl naopak první SSSR?

21. 5. 2020

Milí deváťáci, připravujte se pilně na přijímačky, ale nezapominejte na dějiny! Tak hodně štěstí a jedna kapitolka:

17. ZMĚNY V SSSR A VOLÁNÍ PO SVOBODĚ   str. 52-54

1. Byl Stalin po 2.sv.válce v SSSR oblíben nebo nenáviděn?

2. Co podnikal Stalin, aby posílil svou moc.

3. Jak přijala sovětská společnost smrt diktátora?

4. Kdo se ujal moci v SSSR a jak si počínal?

5. Došlo k uvolnění vztahů s ostatními státy, kde vládli komunisté, nebo naopak?

 

15.5. 2020

16.  NA CESTĚ K JEDNOTĚ ZÁPADNÍ EVROPY  str.49-51

1. Obě sv. války vyvolal nacionalismus, vysvětli tento pojem.

2.  Základem západoevropské jednoty je usmíření Francie a Německa, proč?

3. Kteří státníci se zasloužili o vytvoření společného trhu mezi Francií a Německem?

4.  Po roce 1950 začala vznikat různá uskupení, co znamenají zkratky:

    ESUO –

    EHS-

    EURATOM-

Sídlem nověvzniklých organizací byl  ……………… ?

5.  Které země tvořily EHS od roku 1973?

6. Jak se jmenuje tato organizace dnes a kdy do ni vstoupila ČR.

*Proč je na vlajce dvanáct hvězdiček?

 

7. 5. 2020

Zdravím vás a těším se, že se brzy s některými uvidím. Jen jedna kapitola.

15.  ZÁPADNÍ EVROPA V 50. A 60. LETECH   str.46-48

1.  Jak dlouho trvalo západoevropským zemím dostat své hospodářství na předválečnou úroveň?

2.  Proč převzaly státy zodpovědnost za hospodářský výkon celé země?

3.  Vysvětli – stát blahobytu.

4.  Hospodářskou prosperitu a upevnění demokracie zajistily v západní Evropě dvě věci,  které?

5.  Co byla „ vzpoura proti konzumu“?

 

30. 4. 2020

Na další týden jen jedna kapitola a nedivte se, nyní si budeme témata vybírat.

 14.  USA V 50. A 60. LETECH   str.43-45

1.  Proč byly USA po II. sv. válce nejsilnější zemí světa?

2.  Jak ovlivnila studená válka vnitropolitickou atmosféru v USA?

3.  Kdo se podílel na zrovnoprávnění  černého a bílého obyvatelstva?

4.  Jak se stavěla americká společnost k válce ve Vietnamu?

5.  Který prezident a kdy ukončil vietnamskou válku, kdo byl vítězem?

 

28. 4. 2020

Stále čekám od některých vypracované testy:

II. sv. válka.docx (11,3 kB)

Svět po II. sv. válce.docx (11,8 kB)

Můžete si je vyzvednout i v tištěné podobě ve škole v mé přihrádce.

Mohlo by se hodit, podívej se:

časová osa-9.r.1.PDF (240 kB)

časová osa-9.r.2.PDF (228,4 kB)

 

24. 4. 2020

V dalším týdnu se podíváme na první roky komunistické vlády v ČSR:

12.  SOVĚTIZACE ČSR   str. 37-39

1.  Jak lze charakterizovat stát, který po únoru 1948 začali budovat komunisté?

2.  Co nazýváme „rudým terorem“?

3.  Jak se odrazila nová politika v průmyslu?

4.  Co se dělo v zemědělství?

5.  Vysvětli pojem „pětiletky“.

6.  Které skupiny obyvatelstva trpěly masovým bezprávím komunistů?

7.  Kteří vysocí funkcionáři KSČ zažili na vlastní kůži čistky ve straně?

* Doporučuji se podívat na filmy popisující tuto dobu: Milada Horáková, Černí baroni, Tankový prapor atd.

 

16. 4. 2020

Na další týden jen jednu kapitolu, ale velice důležitou pro osud naší republiky.

11.  ÚNOR 1948   str. 34-36

1.  Kdo nabádal čs. komunisty k převzetí moci?

2.  Proč likvidovali komunisté na Slovensku předáky Demokratické strany?

3.  K čemu byly zřízeny Lidové milice?

4.  Proč podali nekomunističtí ministři demisi a kteří ministři je nepodpořili?

5.  Jaké mělo důsledky odstoupení jen dvánácti ministrů?

6.  Co fakticky znamenalo doplnění vlády komunisty navržených Gottwaldem?

7.  Doplň větu a zapiš do sešitu: Mocenské vítězství komunistů stvrdila nová ústava z května 1948 a zvolení Klementa Gottwalda prezidentem, určilo politickou orientaci ČSR na dalších 40 let na S…….  S… .

 

 15. 4. 2020

Probrané kapitoly si procvičte v testu a pošlete zpět ke kontrole. Je možné si vytištěné testy vyzvednout ve škole u hlavního vchodu, nejlépe dopoledne.

Přemýšlím, proč se mi oznalo jen šest lidí, ostatní nedělají nic? Tak to dejte rychle do pořádku!

Svět po II. sv. válce.docx (11,8 kB)

 

10. 4. 2020

Přeskočíme dvě kapitoly a budeme pokračovat dál.

Nabízí se možnost referátů, známky budeme potřebovat, až se zase vrátíme do školy. Např. čínští nebo korejští vůdci, NATO, RVHP, VS, prezidenti J. B.Tito a J.Tiso, neutralita Rakouska, K. H. Frank, Podkarpatská Rus atd.

9. OBNOVENÍ ČSR   str. 28-30

1.  Vláda Národní fronty byla složena z představitelů …………………………………..(doplň).

2.  Kdy se vrátil do země prezident Beneš?

3.  Kolik čs. občanů zaplatilo II. sv. válku svými životy?

4.  Byla naše republika totálně zničena? (ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi)

5.  Proč a kdy jsme přišli o Podkarpatskou Rus?

6.  Jak byli potrestáni okupanti a jejich přisluhovači v Československu?

7.  Co jsou tzv. „ Benešovy dekrety“?

8.  Co byl „ divoký odsun“ a organizovaný odsun Němců?

9.  Podařilo se odsunout ze Slovenska také Maďary?

10.  Vysvětli pojem – kolektivní vina.

10. ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1947  str. 21-33

1.  Které politické strany byly povoleny v obnovené ČSR a proč?

2.  Čeho se týkalo znárodnění na podzim 1945?

3.  Jaká byla situace na venkově v zemědělství?

4.  Co zásadního pro ČSR přinesly volby roku 1946?

5.  Jaký vliv mělo nepřijetí Marshallova plánu na další politický vývoj v ČSR?

 

2. 4. 2020

Úkoly na týden od 6.- 10. 4. 2020:

5. STUDENÁ VÁLKA V ASII  str. 16-18

1.  Kdy byla vyhlášena Čínská lidová republika a kdo stál v jejím čele?

2.  Kdy byla vyhlášena Čínská republika a kdo stál v jejím čele?

3.  Proč byly obě čínské republiky znepřátelené?

4.  Popiš situaci na Korejském poloostrově.

5.  Jak se jmenovaly a stále jmenují obě korejské republiky?

6.  Proč došlo v roce 1950 k válce mezi korejskými státy?

7.  Co tvoří hranici mezi Severní a Jižní Koreou?

8.  Byl někdy podepsán mír?

*    Který seriál popisuje korejskou válku?

**  V KLDR nyní vládne vnuk diktátora Kim Ir-sena, znáš jeho jméno?

6. STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ    str. 19-21

1.  Které státy podepsaly 4. 4. 1949 ve Washingtonu Severoatlantickou  smlouvu?

2.  Jaké úkoly měla plnit a jakou zkratku používáme pro tuto organizaci dnes?

3.  Proč se nestala Jugoslávie součástí sovětského bloku?

4.  V lednu 1949 vznikla v Moskvě RVHP, proč a které státy byly členy?

5.  Která událost v roce 1950 mohla vést k III. sv. válce?

6.  Proč je Rakousko až do dneška neutrální?

7.  Co vedlo socialistické země k vytvoření vojenského uskupení Varšavská smlouva?

8.  Které státy podepsaly 14. 5. 1955 ve Varšavě tuto smlouvu?

*    Víš, které dnešní státy tvořily tehdejší Jugoslávii?

**  Zasahovali vojáci VS někdy v naší republice? Kdy?

 

26. 3. 2020

Čeká nás další týden, studujte:

3.  ŽELEZNÁ OPONA SE SPOUŠTÍ     str.10-12

1.  Kdo první použil termín: ŽELEZNÁ OPONA?

2.  Co hrálo do karet komunistům v evropských zemích?

3.  K čemu měl sloužit Marshallův plán?

4.  Proč ČSR a další východoevropské země tento plán nepřijaly?

5.  Proč došlo k blokádě Západního Berlína?

6.  Napiš dva nověvzniklé německé státy ,jejich hlavní města a politickou orientaci.

4.  STUDENÁ VÁLKA    str.13-15

1.  Vysvětli – Studená válka.

2.  Proč nedošlo mezi USA a SSSR k tzv. „ horké válce“?

3.  Čemu se říká závody ve zbrojení?

4.  Jak se projevovaly důsledky studené války v Evropě, rozdělené železnou oponou?

5.  Kde byly v naší republice pracovní tábory?

*  Viděl nebo viděla jsi nějaký film nebo seriál popisující tuto dobu u nás? Pokud ne, najdi na internetu a podívej se. Nabízím: Zdivočelá země s Martinem Dejdarem v hl. roli.

 

19. 3. 2020

Je před námi další týden, proto vás čekají další dvě kapitoly:

1. PLÁNY NA POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA  str.4-6

1. Kdy skončila II.sv. válka v Evropě a kdy v Asii, jaké byly ztráty?

2. O čem se jednalo na Jaltě v lednu-únoru 1945?

3. Kterou organizaci z roku 1920 nahradila OSN?

4. Jaké problémy řešila Postupimská konference?

5. Jak byli potrestáni váleční zločinci a kde byli souzeni?

* Zjisti jak funguje a z jakých orgánů je složena OSN, založená v r.1945.

2. EVROPA V LETECH 1945 – 1947  str.7-9

1. Která evropská města byla úplně zničena a která přežila II.sv. válku bez úhony?

2. Jak vypadalo hospodářství v prvních poválečných letech?

3. Měl SSSR stejný názor na uspořádání poválečné Evropy jako USA?

4. Čím se lišily demokracie v západní Evropě od demokracií ve střední a východní Evropě?

5. Proč rostlo napětí mezi SSSR a USA ohledně Německa?

 

17. 3. 2020

Pro volné chvíle, můžete si opakovat:

D9-opak. 1.PDF (147,5 kB)

D9-opak. 2.PDF (148,6 kB)

 

16. 3. 2020

V tomto týdnu jsme měli psát opakovací test. Posílám vám ho, zkuste vyplnit a poslat mi ho zpět.

II. sv. válka.docx (11,3 

36. SLOVENSKO V LETECH 1939 – 1944      str. 99 – 101

1.  Kdy vznikl první samostatný stát Slováků?

2.  Která strana stála a který prezident byl v čele Slovenska?

3.  Jakou politiku a jaký režim přinesl nový slovenský stát?

4.  Jak si žili Židé a Romové na Slovensku?

5.  Jak probíhal protifašistický odboj?

6.  Co víš o Slovenském národním povstání?

37.  OSVOBOZENÍ    str. 102 – 105

1.  Kdy vstoupili čeští vojáci na naše území?

2.  Co se odehrálo v Moskvě 12. 12. 1943?

3.  Které politické strany měli fungovat v poválečném Československu?

4.  O čem byl Košický vládní program?

5.  Jak probíhal boj proti okupantům v Protektorátu.

6.  Které armády se podíleli na osvobozování naší republiky, vysvětli pojem demarkační čára.

7.  Jak probíhalo Pražské povstání?

8.  Najdi si na internetu informaci o osvobození Plzně.