Konzultace přes Skype - odkaz na Skype:  https://join.skype.com/lw0DJLYNYq0O

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

17. BUDOVÁNÍ STÁTU   str.43-45

České země patřily k nejrozvinutějším průmyslovým oblastem bývalé monarchie. V roce 1929 patřila ČSR k 20 nejvyspělejším zemí na světě.

Průmysl:

Proč clo ovlivnilo cenu výrobků?

Která průmyslová odvětví se začala rozvíjet?

Zemědělství:

Co vzniklo po pozemkové reformě v r.1919?

Které stroje začaly pomáhat zemědělcům?

Jaká byla cena potravin?

Peníze a obchod:

Kdo byl první ministr financí a jak se zasloužil o naší měnu?

Co způsobovalo deficitní rozpočet?

Slovensko a Podkarpatská Rus

Jaká byla situace na Slovensku v průmyslu a v zemědělství?

Popiš situaci na Podkarpatské Rusi.

Kdy bylo založeno Slovenské národní divadlo a kdy vznikla Univerzita Komenského v Bratislavě?

 
 
 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

16. DEMOKRATICKÉ ZÁKLADY STÁTU   str.41-42

1. Pilíře demokracie:         1) demokratické a republikánské principy

                                      2) zrušení šlechtických titulů

                                      3) Ústava ČSR - 1920                      

                                      4) svobodné volby

                                      5) oddělení moci zákonodárné od výkonné a soudní

                                      6) jednotný stát s jednou ústřední vládou

2. Které politické strany působily v ČSR?

3. Národnostní složení ČSR?

4. Sociální politika v ČSR?

Nejdříve opiš 1. a pak odpověz na otázky 2.-4.!

 

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

14. ČEŠI A SLOVÁCI ZA I. SVĚTOVÉ VÁLKY   str.35-37

Proč rostlo napětí mezi Čechy a Němci v R-U?

Jak přijali čeští vojáci vypuknutí  I. sv. války?

V čem spočívalo protičeské tažení v letech 1915-1916?

Kdo roku 1916 ustavil v zahraničí Národní radu československou?

Čeho se týkala tzv. Tříkrálová deklarace?

Co víš o československých legiích?

15. VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY   str.38-40

Masaryk prosazoval společný stát Čechů a Slováků, proč?

Pittsburská dohoda?

Waschingtonská deklarace?

Která důležitá organizace vznikla v létě 1918 na našem území?

Popiš události 28. října 1918 v Praze .

Martinská deklarace?

Co se stalo 14. listopadu 1918?

Z kterých částí byla složená nová Československá republika?

Mapku si obkresli nebo nalep, jsou ve škole v mé přihrádce.
 

Úkoly na týden od 2.-6.11. 2020

12. VĚDA A TECHNIKA V LETECH 1918-1945 str.29-31

13. SVĚTOVÁ KULTURA MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ   str.32-34

Obě kapitoly budeme brát jen informativně, proto je přečtěte a opište si rámečky! To bude úplně stačit.

 

Úkoly na období od 14.-23.10 2020:

9. NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU str.21-23

    Jaký program měla NSDAP a kdo stál v čele strany?

    Jak se stal Hitler vůdcem?

    Jak se žilo v Třetí říši?

    Čeho se týkaly Norimberské zákony?

    Co se událo o tzv. Křišťálové noci?

10.STALINISMUS str.24-25

     Vysvětli, že v SSSR budují nový svět?

     Jak probíhala v Sovětském Svazu kolektivizace?

     Jak se nazývaly sovětské koncentrační tábory?

     Proč v roce 1935 podepsaly Francie i Československo spojeneckou smlouvu s SSSR?

11.PRVNÍ POVÁLEČNÉ KONFLIKTY 30. LET

      Které státy se snažily o revizi versaillského systému?

      Jak se chovalo v Asii Japonsko?

      Popiš situaci v Africe.

      Proč se angažovalo Něměcko a Itálie ve Španělsku?

      Vysvětli osu: Berlín-Řím-Tokio.