Mgr. Berbr -  j.berbr@zsamskozlany.cz

 Odkaz na Skype: https://join.skype.com/g8nue07uF9ah

 

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

Úkoly na týden od 18.1. - 22.1. 2021

POSTAVENÍ A ROLE ŽENY A MUŽE   str.27

Otázky si postupně opiš a odpověz na ně!

Jaký model rodiny převažuje v ČR?

Proč někteří muži jsou na rodičovské dovolené?

Jakou roli v rodině má žena?

Jakou roli v rodině plní muž?

Mohou se role rodičů prolínat? Uveď příklad!

PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY   str.28

Většina z nás je členem rodiny hned od narození.

Věda o rodech se nazývá  - genealogie

Co je matrika?

Opiš si tabulku ze strany 28, kde jsou pojmenováni jednotliví příbuzní!

Dovedl bys vytvořit rodokmen vašeho rodu, pokus se o to.

 

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

RODINA   str. 25-26

Otázky si postupně opiš a odpověz na ně!

Co je rodina a kdo ji tvoří?

Proč někteří lidé nechtějí založit rodinu?

Co je manželství na zkoušku?

Kdo tvoří rodinu základní:

                        neúplnou:

                        širokou:

Rodina plní určité funkce, napiš, co se pod nimi skrývá:

citová funkce:

ochranná funkce:

materiální funkce:

výchovná funkce:

Možná vymyslíš i další, napiš je!

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8.1. 2021

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  str.23 - 24

 Zopakovat si tuto kapitolu, neboť jste ji probírali ve škole s pí. asistentkou.