POZOR, ZMĚNA ADRESY:  j.berbr@zsmskozlany.cz

 Odkaz na Skype: https://join.skype.com/g8nue07uF9ah

 

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

!!! TOTO JSOU POSLEDNÍ POZNÁMKY, KTERÉ NAJDETE ZDE, OD DALŠÍHO TÝDNE UŽ JEN GOOGLE - UČEBNA !!!

Úkoly na týden od 1.3. - 5.3.- 2021

RODINA  JAKO  VZOR  A  PŘÍKLAD   str. 44 – 47

Napadlo tě někdy, že ses narodil dvakrát? Poprvé mamince v porodnici podruhé vlivem svého okolí, které z tebe pomalu utvářelo člověka.

Co podle tebe dělá člověka člověkem a čím se liší od ostatních živočichů?

Které příběhy o lidech žijících mimo lidskou společnost znáš z knížek a filmů?

K čemu tě vede táta , co tě učí maminka, jaké máte společné zájmy, co na nich obdivuješ a čím se chceš svým rodičům podobat?

Kterými společenskými pravidly se řídíte ve vaší rodině?

Jak oslovuješ doma tvé rodiče?

Napiš svůj denní režim:

 

Úkoly na týden od 22.2. - 26.2. 2021

RODINA DĚLÁ Z DOMU DOMOV   str.41 – 43

Rodina je především společné sdílení času, prostoru, radosti, problémů atd. Vedle citového zázemí jsou pro rodinu důležité i peníze a majetek, který slouží k uspokojování potřeb členů rodiny.

Co se pořizuje z rodinných peněz?  str. 41

Jaký je rozdíl mezi majetkem rodinným a tvým osobním?

Jaký máš žebříček hodnot, co je na prvním místě a co až na konci?

Jak probíhal obchod, když ještě nebyly peníze?

Dokážeš poznat, co je legální a co nelegální získávání peněz? str. 42

Jak přispívají do rodinného rozpočtu rodiče a jak můžeš pomoci ty?

Jak se člověk stane bezdomovcem?

Co je pro tebe chudoba?

Máš nějaký vytoužený a zatím nesplněný sen? Nakresli si ho do sešitu!

 

Úkoly na týden od 15.2. - 19.2. 2021

RODINA – OSTROV BEZPEČÍ   str. 39 – 40

Na světě žije mnoho dětí. Většina z nich je veselá, může si klidně hrát. Na všechny z nás, malé i velké, však v životě číhá mnoho nebezpečí a naši nejbližší se nás před nimi snaží chránit.

Asi dobře znáš:       „ Nemluv z cizími lidmi!“

                            „ Nic si od neznámých lidí neber!“

                            „ Tam nesmíš chodit!“

                            „ Netoulej se nikde, kde to neznáš!“

Vymysli další pokyny, které budeš jednou říkat ty svým dětem:

 

Máš nějakou zkušenost s drogami, alkoholem a cigaretami? Odpověz:

 

Každý z nás se může dostat do problémů, proto je dobré si pamatovat tato telefonní čísla:

158 – policie

156 – městská policie

155 – lékařská pohotovost

150 – hasiči

800 155 555 – bezplatná linka bezpečí

112 – tísňová linka, bezplatná ve všech státech EU

 

Úkoly na týden od 8.2. - 12.2. 2021

DĚTI – POKRAČOVÁNÍ NAŠEHO ŽIVOTA   str. 35 – 38

 • V dřívějších dobách se hledělo na porod dítěte jako na něco temného, zahaleno tajemstvím = nic pro děti, ale dnes se na něj hledí úplně jinak. Úcta k přicházejícímu novému člověku pochopitelně nezmizela, ale díky lidskému poznání a technice umíme dnes zařídit bezpečný porod pro matku i dítě. Co navíc, dnes u porodu může být i otec, některé matky mohou rodit (za určitých podmínek) doma.
 • Člověk se během svého života vyvíjí a prochází určitými etapami.  Seřaď je vzestupně a napiš:   str. 37 dole
 • Během puberty se člověk hodně mění, některé změny již prožíváš a některé tě teprve čekají:  str. 38 dole
 • Na každého člověka má rodina velký vliv, pro někoho dokonce po celý život. Ze začátku jsme na ní zcela závislí a postupně se od ní odpoutáváme a navazujeme vztahy i mimo ni.
 • Pokud můžeš, nalep si pod svoje poznámky několik fotek (nebo kopií) ze svého života, aby bylo vidět, jak se postupně měníš!

 

Úkoly na týden od 1 2. - 5.2. 2021

RODINA – MÍSTO  NÁVRATŮ   str. 32–34

přečti si pozorně tento článek, nezapomeň také na verše, prohlédni si obrázky a schémata. Pak odpověz do sešitu na tyto otázky:

1. Které chvíle máš ve své rodině nejraději?

2. Jak si doma dáváte najevo, že se máte rádi?

3. Komu z rodiny se svěřuješ a proč?

4. Kdy jsi svou rodinu nejvíce potřeboval(a) a kdy ti nejvíce pomohla?

5. Co víš o Jaroslavu Seifertovi?

ÚKOL - Slož krátkou baseň o rodině, jako Iva, Fanda, Kateřina a Kamila na str.33!

 

Úkoly na týden od 25.1. - 29.1. 2021

MANŽELSTVÍ JE SMLOUVA, SLIB A PŘÍSAHA   str. 29-31

 • manželství je nejrozšířenější formou rodiny u nás
 • lze uzavřít jen na základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy
 • od 1. 7. 2006 platí zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství
 • v některých zemích světa rozhodují o manželství rodiče, čili manželství nedobrovolné
 • některým osobám se sňatek nedovoluje uzavřít: blízce příbuzným, duševně nemocným, neplnoletým, již ženatým či vdaným
 • k uzavření manželství potřebujeme tyto dokumenty: rodný list, osvědčení o státním občanství, popřípadě rozhodnutí soudu o zrušení předchozího manželství nebo úmrtní list
 • pro případ možného rozvodu, někteří uzavírají předmanželskou smlouvu
 • manželství je možné uzavřít před státním orgánem = civilní sňatek nebo před orgánem státem registrované církve = církevní sňatek
 • pře svatbou a při ní se u nás dodržují různé zvyky, napiš nějaké:
 • výročí svatby se podle let oslavují, jak se jmenují:  opiš si ze str. 30 - vpravo dole v záložce

Úkoly na týden od 18.1. - 22.1. 2021

POSTAVENÍ A ROLE ŽENY A MUŽE   str.27

Otázky si postupně opiš a odpověz na ně!

Jaký model rodiny převažuje v ČR?

Proč někteří muži jsou na rodičovské dovolené?

Jakou roli v rodině má žena?

Jakou roli v rodině plní muž?

Mohou se role rodičů prolínat? Uveď příklad!

PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY   str.28

Většina z nás je členem rodiny hned od narození.

Věda o rodech se nazývá  - genealogie

Co je matrika?

Opiš si tabulku ze strany 28, kde jsou pojmenováni jednotliví příbuzní!

Dovedl bys vytvořit rodokmen vašeho rodu, pokus se o to.

 

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

RODINA   str. 25-26

Otázky si postupně opiš a odpověz na ně!

Co je rodina a kdo ji tvoří?

Proč někteří lidé nechtějí založit rodinu?

Co je manželství na zkoušku?

Kdo tvoří rodinu základní:

                        neúplnou:

                        širokou:

Rodina plní určité funkce, napiš, co se pod nimi skrývá:

citová funkce:

ochranná funkce:

materiální funkce:

výchovná funkce:

Možná vymyslíš i další, napiš je!

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8.1. 2021

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  str.23 - 24

 Zopakovat si tuto kapitolu, neboť jste ji probírali ve škole s pí. asistentkou.