26.10.2020

 

Cvičný test - AFRIKA ,  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE    

Jak jsem slíbil, připravil jsem dvacet otázek z Afriky a dvacet z Austrálie. Když na ně odpovíte, budete dobře připraveni na testy, které budeme psát ve škole, až se zase potkáme.

Afrika.docx (10,7 kB)

 

 

Úkoly na týden od 19.-23.10. 2020:

9. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE str.23-25

Pokud odpovíte na uvedené otázky, máte hotové poznámky! Je třeba si článek přečíst, hledat na mapě a možná i na internetu.

Austrálie

Kolik obyvatel a jak se nazývají původní obyvatelé?(Aboriginci=Austrálci)

Jaká rozloha a který ostrov je součástí Austrálie?

Na které litosférické desce leží?

Ve kterých podnebných pásech leží?

Povrch Austrálie a nejvyšší hora?

Které dvě největší řeky?

Čím se obyvatelé zabývají, jak si vydělávají peníze?

Velká města a hlavní město?

Co je Velká útesová bariéra (nebo Velký bariérový útes)podél severovýchodního pobřeží?

Která zvířata najdeš jen Austrálii?

 Pokus se něco zjistit o dětech žijících na australských stanicích, jak se vzdělávají?

 

Nový Zéland

Jak vypadá Severní ostrov a jak Jížní?

Nejvyšší hora a ve kterém pohoří?

Hlavní město?

Původní obyvatelé?

Ve kterých průmyslových oblastech pracují obyvatelé Nového Zélandu?

   ?    Nakresli si vlajky Austrálie a Nového Zélandu.

Oceánie

Jak se rozděluje?

Jakého původu jsou tyto ostrovy?

Odkud pochází obyvatelé Oceánie?

Komu patří Havajské ostrovy a komu Nová Kaledonie?

 

 

Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020:

Východní Afrika str.20-22 + poznámky
Zopakovat celou Afriku, odpovědět na otázky na str.22 a připravit se na test z celé Afriky!
 

Konzultace přes Skype ve středu 14.10. 2020 v 13:30 hodin - odkaz na Skype: https://join.skype.com/l7EKFsyDnYOU