Odkaz na Skype: https://join.skype.com/l7EKFsyDnYOU

 

POZOR, ZMĚNA ADRESY:  j.berbr@zsmskozlany.cz

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

!!! TOTO JSOU POSLEDNÍ POZNÁMKY, KTERÉ NAJDETE ZDE, OD DALŠÍHO TÝDNE UŽ JEN GOOGLE - UČEBNA !!!

Úkoly na týden od 1.3. - 5.3.- 2021

25. RUSKO – LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ   str. 61 – 63

V Rusku žije více než 100 národů a národností. 80% jsou Rusové = Slované. Ruština je úředním jazykem.

 • rozložení obyvatelstva:
 • v Rusku jsou celkově nepříznivé podmínky pro zemědělství, chlad ze severu a sucho z jihu. Přesto hospodaření na rozoraných stepích = celinách v evropské části, je velice výnosné. Vypiš zemědělské oblasti:
 • plodiny:
 • průmyslová výroba je ovlivněna velkými vzdálenostmi mezi zdroji surovin a zpracovatelským průmyslem. Vypiš oblasti soustředění ruského průmyslu:
 • doprava:
 • co víš o Sovětském svazu a Společenství nezávislých národů?  (viz. ?  str. 63)
 • zjisti na internetu, co je Transsibiřská magistrála a Bajkalsko-Amurská magistrála?    
 
 

Úkoly na týden od 22.2. - 26.2. 2021

24. RUSKO – STÁTNÍ ZŘÍZENÍ A PŘÍRODNÍ POMĚRY  str. 59 – 61

Rusko je rozlohou největší stát na světě. Je to federativní stát s názvem Ruská federace v čele s prezidentem. Jeho státní území má plochu 17,04 mil. km2 (druhá Kanada necelých 10 mil. km2 )

 poloha: zabírá východní část Evropy, severní a část východní Asie. Sahá od Baltského moře na západě až Tichému oceánu na východě.

 povrch: 75% povrchu zabírají nížiny, 25% vysočiny, 60% území: dlouhodobě zmrzlá půda = permafrost

 nížiny:   

 pohoří:  

 nejvyšší hora:  

 sopky:     

 nerostné suroviny:  

 podnebí:

 řeky:

 jezera slaná::

 jezera sladká:

 šířkové pásy od severu: mrazové pustiny – tajga – smíšené a listnaté lesy – stepi = celiny                                       – polopouště a pouště                                                                                   Za dvojtečky doplň z učebnice a najdi si v atlase!

 •  

Úkoly na týden od 15.2. - 19.2. 2021

23. CENTRÁLNÍ ASIE   str. 56 – 58

-  zabírá střed světadílu na východ od Kaspického moře, nacházejí se zde nejvyšší pohoří souše, ledovce, rozsáhlé stepi = celiny, bezodtoké pánve, které nemají spojení s mořem, pouště, velké řeky a jezera ( buď slaná nebo sladká).

podnebí –

pouště –

bezodtoké pánve –

státy této oblasti –

zemědělské plodiny –

nerostné bohatství –

velká jezera –

pohoří –

obyvatelstvo a náboženství –

starobylá města –

Mongolsko – jediný stát oblasti, který nebyl součástí SSSR,velkou část území tvoří poušť Gobi, na tamních stepích se prohání koně Převalského, místní obyvatelé se živí pastevectvím, kočují z místa na místo a přebývají ve velkých stanech  = jurty. Známá i výroba kožichů a výrobků z kůže.

*Najdi na internetu, co mají společného Mongolsko a Pražská ZOO?

 

Úkoly na týden od 8.2. - 12.2. 2021

22. ČÍNA   str. 54-56

Čínská lidová republika = Čína je rozlohou třetí zemí světa (po Rusku a Kanadě). Počtem obyvatelstva 1 miliarda 412 milionů je na prvním místě mezi státy naší planety. Vzhledem ke své rozloze je Čína různorodá země povrchem, podnebím, zemědělstvím a územním rozložením obyvatelstva. Vedoucí politickou silou je Komunistická strana Číny. Hlavní město je Peking (Beijing).

doplň si podle učebnice a atlasu:

povrch –

pouště –

nejvýše položená náhorní rovina –

nerostné suroviny -

zemědělství –

průmysl –

velká města a čím jsou zajímavá – 

okupované území - 

stavba viditelná i z vesmíru –

co dala Čína světu –

co víš o Hongkongu –

*existuje také Čínská republika? , najdi na Wikipedii a pokud ano, vysvětli to!

*jsou nějak propojené dva pojmy: Olympijské hry a Peking?

 

Úkoly na týden od 1.2. - 5.2. 2021

21. VÝCHODNÍ  ASIE    str. 52-54

Východní Asie zabírá území při Tichém oceánu jižně od 60° sev. šířky. Oblast leží na styku pevninské euroasijské a oceánských tichooceánské a filipínské litosférických desek – dochází k častým zemětřesením!

Na Korejském poloostrově leží dva státy:

1) Korejská lidově demokratická republika (KLDR), na severu  – zaostalý, totalitní stát vedený komunisty a hlavně diktátorem

2) Korejská republika , na jihu – vyspělý demokratický stát

Hranici mezi nimi tvoří 38 rovnoběžka. V r.1950-53 zde začala válka ( MASH ), dodnes není uzavřený mír!

 Na čtyřech velkých ostrovech ( Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšú) a asi 4000 dalších menších leží:

Japonsko:

Hlavní město - Tokio

povrch –

podnebí –

zemědělství –

průmysl –

vyvážené výrobky -

 

Úkoly na týden od 25.1. - 29.1. 2021

20. JIHOVÝCHODNÍ ASIE   str. 50-52

Jihovýchodní Asie byla největší koloniální oblastí ( Indočína, Siam ), kterou si v 19. století podmanili Evropané. Po druhé sv. válce se kolonie začaly osamostatňovat a šly různým hospodářským vývojem.

Poloha-

Povrch - 

Podnebí -

Kde žije většina obyvatelstva -

Náboženství -

Zemědělství na pevnině a na ostrovech -

Průmysl na pevnině a na ostrovech -

Nerostné bohatství -

Jak je zajištěna doprava -

Velká města -

Státy této oblasti na pevnině -

Ostrovní státy -

Co víš o Singapuru?

Úkoly na týden od 18.1. - 22.1. 2021

19. JIŽNÍ ASIE   str. 47-49

 zabírá poloostrov Přední Indie a přilehlé ostrovy v Indickém oceánu. Severní hranici poloostrova tvoří mladé pohoří Himaláj. Na západě ho omývá Arabské moře a na východě Bengálský záliv a z jihu Indický oceán                                                    

 Povrch - 

 Podnebí -

 Obyvatelstvo -

 Náboženství -

 Vzdělanost obyvatelstva -

 Nerostné bohatství -

 Co produkuje zemědělství -

 Velká města -

Státy této oblasti -  

ODPOVĚDI SI NAJDI V TEXTU UČEBNICE!

 

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

18. JIHOZÁPADNÍ  ASIE   str. 44-47

se rozprostírá mezi Středozemním a Černým mořem na severozápadě, Rudým mořem na jihozápadě, Indickým oceánem na jihu a Kaspickým mořem na severu.    

Povrch -  je hornatý – jsou tu i velehory, v nadmořské výšce od 1000 – 2000 metrů jsou pouště. Nížinu najdeme jen mezi řekami Eufrat a Tigris. Najdeme zde nejnižší místo souše a také největší poloostrov světa.

Podnebí - suché s horkými léty a poměrně dlouhými a chladnými zimami( ve vnitrozemí )

Obyvatelstvo – Arabové, Turci, Peršané a Židé

Nerostné bohatství – ropa

Historické památky – Palmyra, Babylon, Petra, Jeruzalém, Betlém, Mekka

Náboženství – křesťanství, islám,judaismus

Státy této oblasti -    vypiš si!

V roce 1948 vznikl samostatný stát Židů – Izrael, což vedlo k častým válkám a nepokojům. Střety mezi náboženstvími a spory o území vedlo a vede v této oblasti k častým válečným konfliktům, např.: Afghánistán, napadení Kuvajtu Irákem, Islámský stát, občanská válka v Sýrii, střety Židů a Arabů, svoboda pro Kurdistán a naposledy válka Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach.

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8.1. 2021

ASIE - poznámky, co bychom měli vědět:

 • největší světadíl na Zemi – 44,4 mil. km2, zabírá třetinu souše
 • spolu s Evropou tvoří subkontinent Euroasii
 • zasahuje do všech podnebných pásů severní polokoule a některé ostrovy zasahují i na jižní polokouli
 • povrch Asie je velice pestrý: mrazové pustiny, tundry. lesy mírného pásu, stepi, pouště, trop. deštné pralesy, nížiny i velehory, bezodtoké pánve, náhorní plošiny
 • součástí Asie jsou poloostrovy, ostrovy, souostroví
 • Asii omývají Severní ledový oceán, Tichý oceán a Indický oceán a spousta okrajových a vnitřních moří, také mnoho zálivů
 • má, díky Číně a Indii, nejvíce obyvatel
 • v Asii vznikla všechna velká náboženství: judaismus, křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus, taoismus
 • podél východního pobřeží Asie se táhne pás se silnou sopečnou a zemětřesnou činností
 • má největší zásoby nerostných surovin na světě (ropa, zemní plyn, uhlí, rudy kovů, zlato a diamanty)

Doplň  NEJ  Asie: 

nejvyšší místo souše -

nejnižší místo souše -

největší jezero -

nejhlubší jezero -

největší poloostrov -

největší asijská řeka -

největší město světa -

největší stát rozlohou na světě -

nejlidnatější stát světa - 

 

?  Popiš podrobně hranici mezi Evropou a Asií:

 
 

Úkoly na týden od 14.12. - 18. 12. 2020

17. ASIE   str.41-44

Přečíst článek, odpovědět(ústně) na otázky před a za článkem, vše ukázat na mapě, napsat si poznámky: asijské nej, přírodní poměry, povrch, obyvatelstvo a náboženství, nakreslit mapku na str.44.

 

 

 

4.12. 2020  

Milí sedmáci, už se na vás těším. Uplynul týden od termínu odevzdání testu AFRIKA-AUSTRÁLIE. Stále mi dva testy chybí, dobře víte, kdo neodevzdal. Proto v pondělí nejpozději odevzdat, jinak bude zle!

 

Úkoly na týden od 30.11.- 4.12. 2020

16. ARGENTINA   str.38-40

1. Poloha, povrch, hlavní město?

2. Obyvatelé, úřední řeč?

3. Největší řeka a její přítoky?

4. Jak se nazývají argentinské stepi a jihoameričtí kovbojové?

5. Argentina je především zemědělská země, proč?

6. Které další státy leží v Jižní Americe?

7. Kromě skotu se chová v Jižní Americe ještě jedno zvíře, na maso a srst?

8. Co víš o Machu Picchu a jezeře Titicaca?

9. Nedavno zemřel nejlepší argentinský fotbalista všech dob, kdo to byl?

 

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

15.  BRAZÍLIE   str.36-38

Je to velký stát a kdo stojí v čele?

Jakou část Jižní Ameriky zabírá? (zlomek)

Obyvatelé a úřední řeč?

Jaký má povrch, podnebí a co je Amazonie?

Průmyslová oblast a jaké nerostné bohatství?

Co pěstují zemědělci, co musí dovážet a co vyvážejí do celého světa?

Hlavní město a velká města?

Proč se říká Amazonii – PLÍCE SVĚTA?

Do kterého města by si jel/a na karneval?

zajímavost: Velké zaoceánské lodě mohou plout po Amazonce až do města Manaus, kde je přístav.

Zkušební test: AFRIKA-AUSTRÁLIE.docx (13,1 kB)

Test vyplňte a do pondělí 30.11. 2020 pošlete zpět, nebo budou nakopírované v mé přihrádce. Zkusím to cvičně i oznámkovat, abych měl přehled o vašich znalostech.

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

14. MEXIKO str.34-36

Jaký je oficiální název Mexika?

Jaký má povrch Mexiko a kde roste tropický deštný prales?

Hlavní město, úřední řeč a měna?

Nejvyšší hora a nejvyšší sopka?

Původní obyvatelstvo a odkud jsou přistěhovalci?

Průmysl a nerostné suroviny?

Je zemědělství na vysoké úrovni a mají dost orné půdy?

Které památky a které letovisko přitahuje turisty?

Které státy najdeš ve Střední Americe?

Které státy leží na ostrovech v Karibském moři?

Víš něco o Kubě? Zjisti na internetu.

V jakém sportu vynikají  sportovci Jamajky?

Jaké podnebí panuje v celé Střední Americe?

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

12. USA – STÁTNÍ ZŘÍZENÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   str. 30-31

Kolik států tvoří USA? Kdo je současný a kdo budoucí prezident? Jaká měna?

Které státy leží mimo souvislé území USA?

Která pohoří leží na západě, co tvoří střed území a které pohoří je na východě?

Kde najdeme Pobřežní nížinu?

Jak vypadá Aljaška a jakého původu jsou Havajské ostrovy?

Jak se říká americkým stepím, na kterých se proháněli Indiáni a bizoni?

Vypiš si z učebnice americké Národní parky.

13. USA – lidé a hospodářství

Na kolikátém místě na světě jsou USA rozlohou a počtem obyvatel?

Původní obyvatelé?

Jak se dostali do Ameriky černoši?

Úřední řečí je angličtina, ale mluví se v USA i jinými jazyky?

Kdy vyhlásily USA nezávislost na Velké Británii?

Vyjmenuj nejdůležitější zemědělské oblasti (jsou tři).

Vypiš si průmyslové oblasti (je jich pět).

Které město je největší a které je hlavní?

Co je megalopolis?

Kromě silniční, železniční a lodní má velký význam doprava …………. .

Do kterých míst jezdí obyvatelé USA za odpočinkem?

 

Úkoly na týden od 2.- 6.11. 2020

odpověz na otázky a máš hotové poznámky

 

10. AMERIKA   str.26-27

Jaká je rozloha?

Na jakém místě je velikostí mezi kontinenty?

Ve kterých podnebných pásech leží?

Na kterých litosférických deskách leží?

Jak dělíme Ameriku?

Největší řeka, nejvyšší hora, největší ostrov?

Které pohoří se táhne od severu až na jih celým kontinentem a jak se mu říká v jižní Americe?

Původní obyvatelé?

Proč byl vybudován Panamský průplav?

Nejstarší národní park na světě?

Kdo a kdy objevil Ameriku?

11.KANADA   str.28-29

Rozloha Kanady, druhé místo mezi státy, ale jen 37 800 000 obyvatel.

Jak vznikla Velká kanadská jezera?

Mezi kterými jezery jsou Niagarské vodopády?

Ve kterých podnebných pásech?

Původní obyvatelé?

Je členem G8, co to znamená?

Kde žije nejvíce obyvatel Kanady?

Hlavní město a další velká města?

Kdo je hlavou státu, jaká je měna?

Který sport dala Kanada světu?

 

26.10.2020

Cvičný test - AFRIKA ,  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE    

Jak jsem slíbil, připravil jsem dvacet otázek z Afriky a dvacet z Austrálie. Když na ně odpovíte, budete dobře připraveni na testy, které budeme psát ve škole, až se zase potkáme.

Afrika.docx (10,7 kB)

 

 

Úkoly na týden od 19.-23.10. 2020:

9. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE str.23-25

Pokud odpovíte na uvedené otázky, máte hotové poznámky! Je třeba si článek přečíst, hledat na mapě a možná i na internetu.

Austrálie

Kolik obyvatel a jak se nazývají původní obyvatelé?(Aboriginci=Austrálci)

Jaká rozloha a který ostrov je součástí Austrálie?

Na které litosférické desce leží?

Ve kterých podnebných pásech leží?

Povrch Austrálie a nejvyšší hora?

Které dvě největší řeky?

Čím se obyvatelé zabývají, jak si vydělávají peníze?

Velká města a hlavní město?

Co je Velká útesová bariéra (nebo Velký bariérový útes)podél severovýchodního pobřeží?

Která zvířata najdeš jen Austrálii?

 Pokus se něco zjistit o dětech žijících na australských stanicích, jak se vzdělávají?

 

Nový Zéland

Jak vypadá Severní ostrov a jak Jížní?

Nejvyšší hora a ve kterém pohoří?

Hlavní město?

Původní obyvatelé?

Ve kterých průmyslových oblastech pracují obyvatelé Nového Zélandu?

   ?    Nakresli si vlajky Austrálie a Nového Zélandu.

Oceánie

Jak se rozděluje?

Jakého původu jsou tyto ostrovy?

Odkud pochází obyvatelé Oceánie?

Komu patří Havajské ostrovy a komu Nová Kaledonie?

 

 

Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020:

Východní Afrika str.20-22 + poznámky
Zopakovat celou Afriku, odpovědět na otázky na str.22 a připravit se na test z celé Afriky!
 

Konzultace přes Skype ve středu 14.10. 2020 v 13:30 hodin - odkaz na Skype: https://join.skype.com/l7EKFsyDnYOU