Odkaz na Skype: https://join.skype.com/l7EKFsyDnYOU

 

Vypracovné poznámky mi pošlete, nejpozději však, do další hodiny!

Úkoly na týden od 11.1. - 15.1. 2021

18. JIHOZÁPADNÍ  ASIE   str. 44-47

se rozprostírá mezi Středozemním a Černým mořem na severozápadě, Rudým mořem na jihozápadě, Indickým oceánem na jihu a Kaspickým mořem na severu.    

Povrch -  je hornatý – jsou tu i velehory, v nadmořské výšce od 1000 – 2000 metrů jsou pouště. Nížinu najdeme jen mezi řekami Eufrat a Tigris. Najdeme zde nejnižší místo souše a také největší poloostrov světa.

Podnebí - suché s horkými léty a poměrně dlouhými a chladnými zimami( ve vnitrozemí )

Obyvatelstvo – Arabové, Turci, Peršané a Židé

Nerostné bohatství – ropa

Historické památky – Palmyra, Babylon, Petra, Jeruzalém, Betlém, Mekka

Náboženství – křesťanství, islám,judaismus

Státy této oblasti -    vypiš si!

V roce 1948 vznikl samostatný stát Židů – Izrael, což vedlo k častým válkám a nepokojům. Střety mezi náboženstvími a spory o území vedlo a vede v této oblasti k častým válečným konfliktům, např.: Afghánistán, napadení Kuvajtu Irákem, Islámský stát, občanská válka v Sýrii, střety Židů a Arabů, svoboda pro Kurdistán a naposledy válka Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach.

 

Úkoly na týden od 4.1. - 8.1. 2021

ASIE - poznámky, co bychom měli vědět:

  • největší světadíl na Zemi – 44,4 mil. km2, zabírá třetinu souše
  • spolu s Evropou tvoří subkontinent Euroasii
  • zasahuje do všech podnebných pásů severní polokoule a některé ostrovy zasahují i na jižní polokouli
  • povrch Asie je velice pestrý: mrazové pustiny, tundry. lesy mírného pásu, stepi, pouště, trop. deštné pralesy, nížiny i velehory, bezodtoké pánve, náhorní plošiny
  • součástí Asie jsou poloostrovy, ostrovy, souostroví
  • Asii omývají Severní ledový oceán, Tichý oceán a Indický oceán a spousta okrajových a vnitřních moří, také mnoho zálivů
  • má, díky Číně a Indii, nejvíce obyvatel
  • v Asii vznikla všechna velká náboženství: judaismus, křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus, taoismus
  • podél východního pobřeží Asie se táhne pás se silnou sopečnou a zemětřesnou činností
  • má největší zásoby nerostných surovin na světě (ropa, zemní plyn, uhlí, rudy kovů, zlato a diamanty)

Doplň  NEJ  Asie: 

nejvyšší místo souše -

nejnižší místo souše -

největší jezero -

nejhlubší jezero -

největší poloostrov -

největší asijská řeka -

největší město světa -

největší stát rozlohou na světě -

nejlidnatější stát světa - 

 

?  Popiš podrobně hranici mezi Evropou a Asií:

 
 

Úkoly na týden od 14.12. - 18. 12. 2020

17. ASIE   str.41-44

Přečíst článek, odpovědět(ústně) na otázky před a za článkem, vše ukázat na mapě, napsat si poznámky: asijské nej, přírodní poměry, povrch, obyvatelstvo a náboženství, nakreslit mapku na str.44.

 

 

 

4.12. 2020  

Milí sedmáci, už se na vás těším. Uplynul týden od termínu odevzdání testu AFRIKA-AUSTRÁLIE. Stále mi dva testy chybí, dobře víte, kdo neodevzdal. Proto v pondělí nejpozději odevzdat, jinak bude zle!

 

Úkoly na týden od 30.11.- 4.12. 2020

16. ARGENTINA   str.38-40

1. Poloha, povrch, hlavní město?

2. Obyvatelé, úřední řeč?

3. Největší řeka a její přítoky?

4. Jak se nazývají argentinské stepi a jihoameričtí kovbojové?

5. Argentina je především zemědělská země, proč?

6. Které další státy leží v Jižní Americe?

7. Kromě skotu se chová v Jižní Americe ještě jedno zvíře, na maso a srst?

8. Co víš o Machu Picchu a jezeře Titicaca?

9. Nedavno zemřel nejlepší argentinský fotbalista všech dob, kdo to byl?

 

 

Úkoly na týden od 23.-27.11. 2020

15.  BRAZÍLIE   str.36-38

Je to velký stát a kdo stojí v čele?

Jakou část Jižní Ameriky zabírá? (zlomek)

Obyvatelé a úřední řeč?

Jaký má povrch, podnebí a co je Amazonie?

Průmyslová oblast a jaké nerostné bohatství?

Co pěstují zemědělci, co musí dovážet a co vyvážejí do celého světa?

Hlavní město a velká města?

Proč se říká Amazonii – PLÍCE SVĚTA?

Do kterého města by si jel/a na karneval?

zajímavost: Velké zaoceánské lodě mohou plout po Amazonce až do města Manaus, kde je přístav.

Zkušební test: AFRIKA-AUSTRÁLIE.docx (13,1 kB)

Test vyplňte a do pondělí 30.11. 2020 pošlete zpět, nebo budou nakopírované v mé přihrádce. Zkusím to cvičně i oznámkovat, abych měl přehled o vašich znalostech.

 

Úkoly na týden od 16.-20.11. 2020

14. MEXIKO str.34-36

Jaký je oficiální název Mexika?

Jaký má povrch Mexiko a kde roste tropický deštný prales?

Hlavní město, úřední řeč a měna?

Nejvyšší hora a nejvyšší sopka?

Původní obyvatelstvo a odkud jsou přistěhovalci?

Průmysl a nerostné suroviny?

Je zemědělství na vysoké úrovni a mají dost orné půdy?

Které památky a které letovisko přitahuje turisty?

Které státy najdeš ve Střední Americe?

Které státy leží na ostrovech v Karibském moři?

Víš něco o Kubě? Zjisti na internetu.

V jakém sportu vynikají  sportovci Jamajky?

Jaké podnebí panuje v celé Střední Americe?

 

Úkoly na týden od 9.-13.11. 2020

12. USA – STÁTNÍ ZŘÍZENÍ A PŘÍRODNÍ PODMÍNKY   str. 30-31

Kolik států tvoří USA? Kdo je současný a kdo budoucí prezident? Jaká měna?

Které státy leží mimo souvislé území USA?

Která pohoří leží na západě, co tvoří střed území a které pohoří je na východě?

Kde najdeme Pobřežní nížinu?

Jak vypadá Aljaška a jakého původu jsou Havajské ostrovy?

Jak se říká americkým stepím, na kterých se proháněli Indiáni a bizoni?

Vypiš si z učebnice americké Národní parky.

13. USA – lidé a hospodářství

Na kolikátém místě na světě jsou USA rozlohou a počtem obyvatel?

Původní obyvatelé?

Jak se dostali do Ameriky černoši?

Úřední řečí je angličtina, ale mluví se v USA i jinými jazyky?

Kdy vyhlásily USA nezávislost na Velké Británii?

Vyjmenuj nejdůležitější zemědělské oblasti (jsou tři).

Vypiš si průmyslové oblasti (je jich pět).

Které město je největší a které je hlavní?

Co je megalopolis?

Kromě silniční, železniční a lodní má velký význam doprava …………. .

Do kterých míst jezdí obyvatelé USA za odpočinkem?

 

Úkoly na týden od 2.- 6.11. 2020

odpověz na otázky a máš hotové poznámky

 

10. AMERIKA   str.26-27

Jaká je rozloha?

Na jakém místě je velikostí mezi kontinenty?

Ve kterých podnebných pásech leží?

Na kterých litosférických deskách leží?

Jak dělíme Ameriku?

Největší řeka, nejvyšší hora, největší ostrov?

Které pohoří se táhne od severu až na jih celým kontinentem a jak se mu říká v jižní Americe?

Původní obyvatelé?

Proč byl vybudován Panamský průplav?

Nejstarší národní park na světě?

Kdo a kdy objevil Ameriku?

11.KANADA   str.28-29

Rozloha Kanady, druhé místo mezi státy, ale jen 37 800 000 obyvatel.

Jak vznikla Velká kanadská jezera?

Mezi kterými jezery jsou Niagarské vodopády?

Ve kterých podnebných pásech?

Původní obyvatelé?

Je členem G8, co to znamená?

Kde žije nejvíce obyvatel Kanady?

Hlavní město a další velká města?

Kdo je hlavou státu, jaká je měna?

Který sport dala Kanada světu?

 

26.10.2020

Cvičný test - AFRIKA ,  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE    

Jak jsem slíbil, připravil jsem dvacet otázek z Afriky a dvacet z Austrálie. Když na ně odpovíte, budete dobře připraveni na testy, které budeme psát ve škole, až se zase potkáme.

Afrika.docx (10,7 kB)

 

 

Úkoly na týden od 19.-23.10. 2020:

9. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE str.23-25

Pokud odpovíte na uvedené otázky, máte hotové poznámky! Je třeba si článek přečíst, hledat na mapě a možná i na internetu.

Austrálie

Kolik obyvatel a jak se nazývají původní obyvatelé?(Aboriginci=Austrálci)

Jaká rozloha a který ostrov je součástí Austrálie?

Na které litosférické desce leží?

Ve kterých podnebných pásech leží?

Povrch Austrálie a nejvyšší hora?

Které dvě největší řeky?

Čím se obyvatelé zabývají, jak si vydělávají peníze?

Velká města a hlavní město?

Co je Velká útesová bariéra (nebo Velký bariérový útes)podél severovýchodního pobřeží?

Která zvířata najdeš jen Austrálii?

 Pokus se něco zjistit o dětech žijících na australských stanicích, jak se vzdělávají?

 

Nový Zéland

Jak vypadá Severní ostrov a jak Jížní?

Nejvyšší hora a ve kterém pohoří?

Hlavní město?

Původní obyvatelé?

Ve kterých průmyslových oblastech pracují obyvatelé Nového Zélandu?

   ?    Nakresli si vlajky Austrálie a Nového Zélandu.

Oceánie

Jak se rozděluje?

Jakého původu jsou tyto ostrovy?

Odkud pochází obyvatelé Oceánie?

Komu patří Havajské ostrovy a komu Nová Kaledonie?

 

 

Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020:

Východní Afrika str.20-22 + poznámky
Zopakovat celou Afriku, odpovědět na otázky na str.22 a připravit se na test z celé Afriky!
 

Konzultace přes Skype ve středu 14.10. 2020 v 13:30 hodin - odkaz na Skype: https://join.skype.com/l7EKFsyDnYOU