Konzultace přes Skype - odkaz na Skype: https://join.skype.com/lw0DJLYNYq0O

 

 

 Úkoly na období od 14.-23.10 2020:

ZÁPADNÍ KARPATY            str.25-28

Vněkarpatské sníženiny: Dyjsko-svratecký úval - Vyškovská brána - Hornomoravský úval - Moravská brána - Ostravská pánev
                                     Nakreslit mapku z učebnice str.25!
Vnější západní Karpaty:  Středomoravské karpaty - Chřiby (Brdo 587m)
                                   Bílé Karpaty (Velká Javořina 970m)
                                   Hostýnské a Vsetínské vrchy
                                   Javorníky (Velký Javorník 1071)
                                   Moravskoslezké Beskydy (Lysá hora 1323)
Důležité průsmyky pro spojení se Slovenskem (vedou zde silnice a železnice): Vlárský, Lyský, Makovský, Jablůňkovský
                                    Vše si najděte na mapě!
 

PANONSKÁ PÁNEV

- výběžek Západopanonské pánve = Vídeňská pánev, u nás pod názvem Dolnomoravský úval
- Pavlovské vrchy = Pálava - CHKO a biosferická rezervace
- Věstonická brána, spojuje Dolnomoravský a Dyjsko-svratecký úval (Věstonická venuše)
- vodní nádrž Nové Mlýny
- do této lokality je umístěn děj knihy E. Štorcha - Lovci mamutů
- u Břeclavy těžíme ropu a zemní plyn
 

STŘEDOPOLSKÉ NÍŽINY

- Hlučínská pahorkatina
- větší část této geolog. soustavy je na území Polska
 
      Doporučuji odpovědět na otázky na str.28 v učebnici!