Zadání úkolů cca  do 5.6.2020:

- rozklikněte, prosím, jednotlivé  záložky ...
 

Zadání úkolů cca do 29.5. 2020:

- rozklikněte, prosím,jednotlivé záložky...

 

Zadání úkolů cca  do 22.5.2020

- rozklikněte, prosím, jednotlivé  záložky ...

 

 

Na  procvičování   a  pro  ozvláštnění  a pobavení  dětí  můžete  využít  různé  internetové  stránky  -  např.  www.matika.in, www.zlatka.inwww.skolasnadhledem.cz   nebo  www.skolakov.eu

 

 DOBRÝ  NÁPAD  PRO  PROCVIČOVÁNÍ !     

     Česká   televize  připravila  pro  žáky i  jejich  rodiče  dopolední  výukový   program .   Každý   všední  den   na  programu  ČT 2 od  9 :00  je  možnost  společeně  s  učitelem  a  několika dětmi  opakovat   a  procvičovat   učební   látku  (  Uči Telka ).  Pro   první  třídu začíná   televizní   výuka  vždy  hned  v       9: 00  a  trvá   cca   25 minut. V pondělí  procvičování  Cj,  v  úterý  matematika  atd.   Žáci  i  rodiče   se  mohou   dozvědět  spousty   zajímavých  informací.  Bližší   podrobnosti  na   adrese www.ceskatelevize.cz/ucitelka.