Práce  do  pátku 9.4.2021:

Většinu  práce  budeme  dělat  s  dětmi  opět  v  rámci  online

výuky.  Proto  zde  uvádím  pouze  samostatnou  práci:

ČJ - volný  list - opakování 

Čj - opakování.jpg

Odevzdejte, prosím, do školy do pátku 9.4.2021 do 11:00.

 

 

 

 

Chceš  si  vyzkoušet  své  znalosti? Zvládneš to?l

 1.Rozdělení  souhlásek -  learningapps.org/watch?v=pok4z13ac21

 2. Tvrdé a měkké souhlásky 2 - learningapps.org/watch?v=pdmo1pmfj21