Úkoly  do  13.11.:

Český  jazyk- opakování  a  procvičování  druhů  vět

                      - volný  list - procvičení  druhů  vět + vybarvování  listů   Čj - druhy vět.pdf

                    - str. 26 - Pořadí  vět  ve  vyprávění - cv. 2 - ústně

                       cv. 3 písemně  do  školního  sešitu 

                       +    cv. 4 a 5 - dobrovolně

                        ( cvičení 1 budeme  dělat  v  rámci  online  výuky)

Písanka  -  str. 19,20

Čtení -  pokračujte  ve  čtení  své  knížky

 

Úkoly  do 6.11.2020:

Český  jazyk - opakování  -  druhy  vět:

                  - str. 23- pročíst, úkoly  splnit  ústně , cv. 2 písemně

                                do  školního  sešitu ( obtáhni  barevně  první  písmeno

                                 a  znaménko  na  konci  věty )   

                  - str. 24 - pročíst  a  ústně  udělat. Kdo  chce,  může  si  cvičně

                               s  rodiči vyzkoušet  nadiktovat  a  opravit  cv. 1

                              - cv. 3 písemně  do  školního  sešitu + obtáhnout 

                                ( z  každého řádku  si  vyberte  1 slovo  ze  závorky

                                  a  jednu  větu  napište).

Písanka :   str. 17 ( na  posledním  řádku  natrénujte  písmenka, která

                                vám  tolik  nejdou ) +  str. 18

Čtení:  pokračujte  ve  čtení  své  oblíbené  knížky 

           +  ve  čtvrtek  bude  od  10 hodin  online čtení. Vytiskněte  si  z  odkazu  příběh 

             ( pokud  nemůžete  , bude  k  dispozoci  ve  škole od pondělního  odpoledne )

             a  příběh  si  do  čtvrtka  přečtěte.  Úkoly  však nedělejte, uděláme  si  spolu.   

            čtení 1.jpg

            čtení 2.jpg