Úkoly  cca do 5.6.2020:

Český  jazyk : Slabikář -str. 90 - 92

                        nově  slabiky  mě, Mě

                        ( opět  dobré zdůraznit  jinou 

                       výslovnost  a  písmo ) + rébusy

                       a trénování  čtení

                       Písanka - str. 16, 17    

                      Čtení - vše  ve  Slabikáři  +  oblíbená

                       knížka  

+ volný  list,  tentokrát  pro  všechny    Moje knížka.jpg

    Vyplňte prosím , nakreslete obrázek k oblíbené 

    a dětmi  přečtené knížce a odneste  do  školy  nebo 

   pošlete emailem 

Úkoly cca  do 29. 5. 20202:

Český  jazyk: Slabikář -str. 87. - 89  nově slabiky

                          bě,pě, vě ( opět vyslovíme b-j-e, p-j-e,

                         v-j-e,  ale  píšeme bě, pě, vě !!!)

                      Písanka -  str. 13. až 15 

                      Čtení - vše  ve  Slabikáři  a pokračujte ve

                                své  knížce

 +  pro  pobavení  volný  list Začarované věty.jpg                 

Úkoly  cca  do 22.5. 2020:

Český jazyk: str. 85 - slabiky tě, Tě

                     str. 86 - slabiky ně, Ně

                     ( důležité - vyslovujeme ťe, ňe

                      ale  píšem tě, ně )

                     : Písanka č.4 : str. 11, 12

                      ( pracujte  podle  zadání dole )

                     : Čtení -  pokračujte ve Slabikáři  a  své  knížce

+  pro pobavení  a  zamyšlení  volný  list Začarované pohádky.jpg