Práce  do  pátku 5. 3. 2021

Většinu  práce  budeme  dělat s  dětmi  v  rámci  online  výuky.

Proto  zde  najdete  pouze  samostatnou  práci:

Do  pátku 5.3. 2021  do  11:00 odevzdejte  do  základní  školy 

volný  list  s vypočítanými příklady  ( sloupečky  č. 45,46,47,48)

( děti  dostaly  volný  list  již  ve  škole ).

 

Dokážeš  vypočítat  tyto  příklady?      learningapps.org/view8204916

                                                        - počítání  do10

                                                      learningapps.org/watch?v=pmkry02xn20

                                                        -počítání  do  20