Úkoly  cca  do 5.6. 2020

Prvouka :  str. 57, 58
              - opakujeme  léto,  letní  měsíce...
              + povídání  LES  a  BOUŘKA
 
volný  list  jako  učební  pomůcka  pro
    děti  k  lepšímu  zapamatování  měsíců.
   List  vytiskněte , či  si  vyzvedněte  ve  škole,
   děti  si  jednotlivé  obrázky  k  měsícům
   vybarví,  poté  podlepte  čtvrtkou  a  rozstřihejte.
   A  poté  již  jen  trénujte, hrajte si, učte  se...

   měsíce v roce.jpg

 

 

Úkoly  cca  do 29.5.2020:

Prvouka :  str. 55 - Léto
              - opakujeme  letní  měsíce, vyprávění
                o  tom,  co  se  děje,  co  se v  přírodě
                změnilo, na  co  se těšíme  - využijte
                volný  list Léto
              - str. 56 - Na louce  a  na  poli

                + pozorování  při  procházce  

- volný  list Léto.jpg
 

Úkoly  cca  do 22. 5. 2020:

Prvouka :  str. 54  - Procvičování 
 
+ volný  list   na  procvičení Roční období.jpg