Úkoly  do  konce  školního  roku:

 
Prvouka : str. 61, 62, 63

                -opakování,  procvičování

 
!Pracovní  sešit,  prosím,  odevzdejte  zpět  do  školy  do  schránek 
  za  hlavním  vchodem  do  pátku  19. 6. 2020! 

 

+ volný  list   Nebezpečí.jpg

 

 

Úkoly  cca do 12.6. 2020:

Prvouka : str. 59, 60

              - opakování, procvičování   

 
+ volný  list  Léto na poli.jpg

 

 

Úkoly  cca  do 5.6. 2020

Prvouka :  str. 57, 58
              - opakujeme  léto,  letní  měsíce...
              + povídání  LES  a  BOUŘKA
 
volný  list  jako  učební  pomůcka  pro
    děti  k  lepšímu  zapamatování  měsíců.
   List  vytiskněte , či  si  vyzvedněte  ve  škole,
   děti  si  jednotlivé  obrázky  k  měsícům
   vybarví,  poté  podlepte  čtvrtkou  a  rozstřihejte.
   A  poté  již  jen  trénujte, hrajte si, učte  se...

   měsíce v roce.jpg