M

!!! Protože nástup do školy se neblíží, prosím všechny, aby  "Příklady k odevzdání" vypracovali na papír (ne do školního sešitu), ofotili a poslali na můj email. Já provedu kontrolu a každému napíšu, co měl špatně a jak by to mělo opravit, aby to bylo správně. Potom udělím známku. !!!

!!!Termín odevzdání: chtěl poprosit všechny, aby do pátku 12.6. poslali všechny vypracované příklady ze souboru "Příklady k odevzdání č.2" a to na email, nebo papíry s příklady odevzdali ve škole do příslušné přihrádky s mojím jménem - DĚKUJI!!!

Teorie: Opsat do sešitu vše kromě závorek (to co je uvedené v závorce, není potřeba opisovat (kdo chce, opsat si může) ,je to vysvětlení pro lepší pochopení).

Příklady na procvičení: Vypracovat do školního sešitu a využít k výpočtu mnou vypočítané příklady i s postupem.

Příklady k odevzdání: Ke každé kapitole máte za úkol vypracovat cvičení samostatně "Příklady k odevzdání ", aby jste si potvrdili pochopení nové látky (výsledky některých příkladů najdete vzadu v učebnici - proto se zaměřím hlavně na postupy, které jsou nutné k výpočtu a ty budou rozhodovat o vaší známce). Tyto příklady se ti podaří vypracovat pouze tehdy, když si opíšeš teorii a znalost ověříš v příkladech na procvičení - JINAK TO PŮJDE VELMI TĚŽKO!!!

Proto je důležitější než správný výsledek, snaha se k tomu výsledku dostat (příklady bez výpočtu budu klasifikovat známkou nedostatečnou).

V případě nejasností či dotazů pište na adresu: j.kotesovec@zsamskozlany.cz.