6.

Prosím všechny žáky šesté třídy, aby si ve škole u hlavního vchodu vyzvedli své školní sešity - děkuji.
 

!!! Protože nástup do školy se neblíží, prosím všechny, aby  "Příklady k odevzdání" vypracovali na papír (ne do školního sešitu), ofotili a poslali na můj email. Já provedu kontrolu a každému napíšu, co měl špatně a jak by to mělo opravit, aby to bylo správně. Potom udělím známku. !!!

Příklady k odevzdání - vypracovat na samostatné papíry a přinést sebou při nástupu do školy. Tyto příklady se ti podaří vypracovat pouze tehdy, když si opíšeš teorii a znalost ověříš v příkladech na procvičení - JINAK TO PŮJDE VELMI TĚŽKO!!! Papíry s příklady je možné odevzdat i ve škole do příslušné přihrádky - J.Kotěšovec. Doporučuji, ale nejprve si to nechat překontrolovat mnou emailem a pak teprve odevzdat (poradím a pomůžu opravit případné chyby). Tyto cvičení oznámkuji (připomínám, že pro dobrou známku je třeba postup).

Teorie a příklady na procvičení:

1) Úhel: Úhel.docx (55,6 kB)

2) Osová souměrnost: Osová souměrnost.docx (66,7 kB)

3) Osově souměrné útvary: Osově souměrné útvary.docx (42,5 kB)

4) Trojúhelník č.1: Trojúhelník č.1 (6.třída).docx (40,9 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------

5) Trojúhelník č.2: Trojúhelník č.2 (6.třída).docx (155,8 kB)

6) Dělitel, násobek, dělitelnost: Dělitel, násobek (6.třída).docx (23,2 kB)

7) Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek: NSD a NSN (6.třída).docx (22,3 kB)

8) Krychle a kvádr: Krychle, kvádr (6.třída).docx (93,9 kB)

(vypracovat do geometrického sešitu)

A TO JE Z 6.TŘÍDY UŽ VŠECHNO :)

 

procvičení teorie:

dělení úhlů podle velikosti: learningapps.org/watch?v=pryq115e520

osově souměrné útvary: learningapps.org/watch?v=p0przve9c20

 

Příklady k odevzdání:

Příklady k odevzdání č.1 (6.třída).docx (18,7 kB)

Příklady k odevzdání č.2 (6.třída).docx (14,6 kB) 

!!!aktualizováno 5.6. a více příkladů už nebude!!!

 

 

!!!Termín odevzdání: chtěl poprosit všechny, aby do pátku 12.6. poslali všechny vypracované příklady ze souboru "Příklady k odevzdání č.2" a to na email, nebo papíry s příklady odevzdali ve škole do příslušné přihrádky s mojím jménem - DĚKUJI!!!