M9

Výuka: středa - 10:55 - 11:40
             čtvrtek - 10:55 -11:40
odkaz na skype: join.skype.com/jKzbTmQKn2VY
 
Práce na dny 19.-23.10.
Teorie středa: M9-21.10..docx (12,9 kB)
Teorie čtvrtek: M9-22.10..docx (18 kB)
- do školního sešitu vypracovat (neposílat): 23/2, 23/3A, 24/4
 
 
Práce na dny 12.-16.10.
1) 17/7A vypočítej, kdy je lomený výraz roven nule + udělej podmínky
2) 17/10A vypočítej, kdy je lomený výraz roven nule + udělej podmínky (v příkladu c) u podmínky přemýšlej, kdy se jmenovatel může rovnat nule)
- vypracované úkoly neposílejte, po příchodu do školy si vyberu vaše školní sešity a zkontroluji, zda máte vše vypracované