Čj - odkaz na Skypejoin.skype.com/eQDK9aebd

 

Týden od 15.2. do 19.2.

Úkoly na tento týden jsou již zadány v učebně na Google Meet.
 
 
 

Týden od 8.2. - 12.2.


PO, ÚT - společné procvičování vzorů město x moře

                str. 82, 83 

              - samostatně (ke kontrole) do ŠS str. 84/6 doplnit vhodná podstatná 

                jména a barevně podtrhnout podstatná jména vlastní, str. 84/7


ČT, PÁ  - společné procvičování vzorů kuře x stavení

                str. 85 a procvičování str. 86, 87

              -  samostatně (ke kontrole) pětiminutovky  a procvičování vzorů

                 podstatných jmen - tajenka (listy - i ve schránce školy)

      Skener_20210206 (2).png (443128)

                        Skener_20210206 (3).png (456920)

     Na str. 88 ať si děti odpovídají na otázky - Shrnutí učiva o podstatných jménech!

      Blíží se odevzdání čtenářských listů.

 

     Týden od 1. 2. do 5. 2.

       PO, ÚT, ČT  -  společně vzory píseň x kost, procvičování
                             probraného učiva str. 79, 80
 
                          -  samostatně ke kontrole do ŠS 79/3 (vytvořit slova
                              odvozená příponami -ice, -nice a použít je ve větách,
                             př. olovo => Olovnice je zednické nářadí.),

                               76/8 prvních sedm vět + pětiminutovky (list)

                                pětiminutovky ženský rod1.jpg (201426)                                       

 

       PÁ  -  Sloh  - společná příprava str. 81 ( tvorba osnovy vypravování)

 
 

    Týden od 25. 1. do 28. 1.

 

PO, ÚT -  společné procvičování vzorů žena x růže str. 77, 78

            -    samostatně (ke kontrole) str. 78/3b + pětiminutovky (list)

                   pětiminutovky 4.jpg (265714)

 ČT       -  společné opakování probraného učiva

 

Literatura - četba knihy podle libovolného výběru (po přečtení       

                  zapsat do čtenářského listu)

 

 - možné procvičovat hrou pravopis koncovek podstatných jmen na   

    www.umimecesky.cz

 

Týden od 18. 1. do 22. 1.

 

PO, ÚT - společně vzory předseda x soudce str. 72 - 75

            - samostatně (ke kontrole) 73/5, 75/5

 

ČT, PÁ  - společné procvičování probraného učiva str.75, 76

   - samostatně ke kontrole list (pravopisné pětiminutovky)

     pětiminutovky2.jpg (205053)

 

Sloh - odevzdat slohové cvičení (líčení “Zima” str.71, 10 - 12 vět)

Literatura - pokračovat v četbě knihy dle vlastního výběru, 

                   po přečtení vyplnit čtenářský list (nejpozději do po-

                   loviny února)

                   čtenářský list2.jpg (176036)

 

Úkoly na týden od 11.1.2021 - 15.1.2021

 


PO, ÚT - společné procvičování vzorů  muž a stroj str. 68, 69 

          - společný zápis růžového rámečku str. 69

           - samostatně do ŠS (ke kontrole) 69/4b) vymyslet

                věty s danými slovními spojeními 

                +opakování “ Co už víme o podstatných jménech”

                 (možné vyzvednout ve schránce školy)

               písemka čj 1.jpg (154703)

               písemka čj 2.jpg (186556)

ČT ,PÁ - společné procvičování na str. 70

           - společný stručný zápis z růžového rámečku str. 70

           - samostatně do ŠS (ke kontrole) 69/3 + pracovní list

   (vzory podstatných jmen - možné vyzvednout ve schránce

   školy) čj koncovky.jpg (188814)

  Sloh - “Zima”, líčení zážitků

  -   společně str. 71 => příprava na krátké slohové cvičení

 

            

 

Úkoly na týden od 4.1.2021 - 8.1.2021

 
PO, ÚT - společné opakování znalostí o podstatných jménech ( pád, číslo, rod, životnost)
             str. 64, 65
           - samostatně (ke kontrole) cvičení na str. 65/4 odůvodnit pravopis, opsat 
             do ŠS + vypsat do sloupečku podstatná jména z 1. a 2. věty 
              a určit u nich pád, číslo, rod a vzor
 
ČT, PÁ - společné opakování vzorů pán x hrad na str. 66, 67
           - samostatně stručněji opsat do ŠS růžový rámeček str. 67
            
             Vzor pán je vzor tvrdý. V koncovkách píšeme tvrdé -y.
             V 1. a 5. p. č. mn. se píše v koncovkách měkké -i , např.: orli hnízdí.
             Ve 3. a 6. p. č. j. se píše koncovka -ovi, např.: k synovi, o básníkovi.
             Vzor hrad je tvrdý. V koncovkách píšeme tvrdé -y.
             Některá podstatná jména, která se skloňují podle vzoru pán nebo hrad,
             mají v 6. p. č. mn. koncovku -ích, např. : o pstruzích, o šátcích.
              
          
          -  ke kontrole str. 67/ 3a, 67/6,  Koncovky podstatných jmen.jpg (228,6 kB) 
           - kdo si nemůže vytisknout, najde ve schránce školy
 
LITERATURA - str. 101 Požár Národního divadla - přečíst, společně si odpovíme 
                      na otázky k textu, hodí se k učivu vlastivědy
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Úkoly na týden od 4.1.2021 - 8.1.2021