ČJ

 

ÚKOLY DO 5.6.

 

ČJ_1.6..pdf (41,8 kB)

 

 

1/ VYJMENOVANÁ SLOVA PO V

 

- učit se nazpaměť (z ofoceného přehledu, ne z učebnice)

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm

 

- učebnice s. 102 – 103: prohlédnout obrázky ( + ve škole karty s obrázky)

 

- internetové stránky s obrázky a pěkným vysvětlením jednotlivých slov:

 

https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v

 

 

 

2/ ZÁPISKY DO ŠKOLNÍHO SEŠITU:

     Vyjmenovaná slova po V

                         vy

                         vykat

                         vykání

 

                         vysoký

                         vysoko

                         vysočina

                         výška

                       zvýšit

                    povýšit

 

                         výt

                         vytí

                     zavýt

 

                         výskat

                     zavýskat

                         výskání

                         výskot

 

                         zvykat

                         zvyk

                         zvykání

                         zvyk

                    zlozvyk

 

                         žvýkat

                      sežvýkat

                          žvýkání

                          žvýkačka

                    přežvykovat

                    přežvýkavec

 

 

 

3/ UČEBNICE: přečíst, zdůvodnit (pro děti ve škole)

 

     104/ 1,2

     107/ 1,2

     108/ 3,4

 

 

4/ CVIČNÝ SEŠIT:

 

 

     UČEBNICE 108/ 5a), 5b) - doplnit písmena, věty jen ústně 

                                                   (děti učící se doma povinně 5a)

 
 
 

ÚKOLY DO 29.5.

 

ČJ_25.5..pdf (42,8 kB)

 

 

 

1/ ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT: s.37 (vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S)

 

 

2/ CVIČNÝ SEŠIT ČJ:

    

     Opiš a u podstatných jmen urči pád, číslo, rod, případně životnost:

 

     na jaře -

     včely opylují -

     viděl jsem motýly -

     Čmeláku! -

     s fialkami -

     bez pylu -

     ke slunci -

 


3/ UČEBNICE ČJ - ÚKOLY PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ DO ŠKOLY

     

     (pro děti vzdělávající se doma nepovinné, můžete je však procvičovat

     v libovolném množství podle svých možností a vlastního uvážení buď

     tužkou přes vkládací fólii nebo písemně do cvičného sešitu)


 

    Vypracujte do cvičného sešitu: 83/4 a),b) – vyjmenovaná slova

                                                             84/5 a),b) – párové souhlásky