Český jazyk

Do konce školního roku:

Projděte si zásobníky informací - připomeňte si! Příští rok budete opakovat.

Využijte Tajemství pravopisu a postupně si můžete doplňovat všechna nedokončená cvičení, ve kterých si zopakujete gramatické jevy.

Číslovky - str. 119 - 124

 • napsat si druhy
 • skloňování číslovek
 • psaní řadových číslovek - píšeme za nimi tečku!

Neohebné slovní druhy - str. 142 - 154

 • je to opakování, slouží k připomenutí - pročtěte si růžové rámečky: zásobníky informací
 • využijte různá doplňovací cvičení na procvičování gramatiky
Skladba - stavba věty (podmět, přísudek), nově přívlastek, věta hlavní a vedlejší
 • str. 126-140
Čárka ve větě - str. 140/ zásobník informací
 

Týden do 12. 6.

 • procvičování zájmen a přídavných jmen - pracovní listy z minulého týdne, online cvičení
 • zájmena str. 114-116 - využívejte tabulku s přehledem skloňování - zájmeno ona: 4. p., č. j. - krátké i

Sledujte stránky pravidelně, budu postupně přidávat. Děkuji

Týden do 5. 6.

Procvičujeme skloňování zájmen: 

 •  především zájmeno já - mě x mně 
 • sebou x s sebou (str. 113/13)
 • mi x my (113/17)
 • Pracovní listy - vyplňujeme průběžně, jsou i na další týden; využijte přehled zájmen - skloňování
 • Čj-2.6.20.PDF (144019) 
 
 • Tajemství str. 107
 • pracovní listy z minulého týdne

Týden od 25. 5.

 • procvičovat přídavná jména a ostatní gramatické jevy
 • Tajemsví pravopisu str.102, 103, 106
 • učebnice - str. 102/2 -tvořit přídavná jména přivlastňovací ( použijte tabulku skloňování)
 • pracovní listy zde: Čeština.PDF (404650) 
ČTENÍ: Staré řecké báje a pověsti - přečíst si pověst a napsat o ní referát ( název, autor, hlavní postavy, místo, kde se odehrává, jaký nadpřirozený jev se tam odehrál, obsah pověsti, co tě překvapilo, co se ti líbilo, obrázek)

 

Týden do 24. 5.

Žáci, kteří nastupují příští týden do školy, nemusí již vypracované úkoly posílat. Vše si vyberu a překontroluji ve škole. Děkuji.

ZÁJMENA

 • str. 108 -113 - Přečtěte si růžové rámečky
 • zápisky do školního sešitu: Zájmena + vypsat si ( str. 109) druhy zájmen + opsat ke každému druhu modře vytištěná zájmena
 • str. 109/3 - podle přehledu zkuste třídit vyznačená zájmena
 • zápisky do sešitu: skloňování zájmen já, ty, se - str. 111/f
 • str. 112/ 9 : dosazuj si správně pádové otázky a podle toho doplň správný tvar zájmena já: např. Zeptal se (koho, čeho -2.p.) mne.
 • str. 112/10, 11

K procvičování probraného učiva můžete využít např. tato cvičení: str. 108/2, 110/6, 113/14

Týden do 17. 5.

Procvičování přídavných jmen

 • Povinné
 • str. 106/ 4,5
 • 106/ 6 - podle zadání utvořte věty
 • procvičujte správné tvary přídavných jmen přivlastňovacích - skloňování slov(využijte slovní spojení 102/1) podle předlohy 103/3 nebo přehledu skloňování, který jsem zasílala - stačí ústně, ale lépe doplňujte koncovky na fólii nebo pište

8. týden do 10.5

Dokončení přídavných jmen: str 102-106

 • Povinné
 • přídavná jména přivlastňovací : vysvětlení + přehled gramatiky str. 102-103 !čtěte růžové rámečky! a používejte přehled skloňování příd.jmen                      str. 102/1 b - třiďte příd.jména z článku do 4 sloupců podle rodu; čtěte zadání ( pište do sešitu - stránku si dejte na šířku) a nezapomeňte na 4 modré řádky ve cvičení b); barevně vyznačte koncovky
 • str. 104/5 (dosazujte si vzor matčin ve správném tvaru - použijte přehled skloňování)
 • stupňování přídavných jmen:  str. 105 - přečíst růžovou tabulku 
 • str. 105/2 tvořte 3 stupně přídavných jmen podle zadání - do sešitu 3 sloupečky: 1. stupeň       2. stupeň       3.stupeň
 

7. týden do 3. 5. 

Protože nás tento týden čeká magická Filipojakubská noc, připomeňte si, který den a jaké tradice dodržujeme my dnes a co se dodržovalo dříve.

Procvičování v učebnici  97-99; pracovní listy; online procvičování

 • Povinné
 • učebnice str. 97/ 3, 99/8
 • učebnice str. 98/4 zdvojení hlásek -nn  zápisky do sešitu zde: Zápisky do sešitu čj.docx (14809) 
 • učebnice str 95/6 změna hlásek v množném čísle

6. týden do 26. 4. 

 • Povinné
 • Kahoot - minulý týden se zapojilo pouze 7 žáků, kterým velmi děkuji. Proto otvírám challange znovu a mohou se opět zapojit všichni a porovnat svoje výsledky.
 • Tajemství pravopisu - str. 96 -98: používejte tabulku s přehledem skloňování příd. jmen a čtěte si správně zadání. str. 94 - nepřehlédněte šipky na obrázcích
 • Dokončete a zašlete všechny předchozí úkoly - Tajemství, projekt  Velikonoce, kvíz - Osobnosti, učebnice 95/8, 95/5 Vše popsáno níže!
 • Čtení - Staré řecké báje a pověsti (po domluvě mohu zapůjčit) nebo i jiná kniha dle vlastního v

 

5. týden do 19. 4.

 • Povinné
 • v sekci zábava - Kahoot
 • písemně do sešitu 95/8 (pokračuje na str.96)+ úkol na konci textu - využijte tabulku se skloňováním přídavných jmen
 • Tajemství pravopisu str. 101
 • Vytvoř kvíz pro své spolužáky - téma: Známá osobnost
 • zadání pro kvíz: 
 1. vyber si 4 známe osobnosti (herce, sportovce, zpěváky,..)
 2. vymysli minimálně 6 otázek z různých oblastí a výběrem 4 odpovědí - v odpovědích budou pouze přídavná jména  např:  1. Jakou pizzu máš rád?                  a) sýrovou  b) salámovou  c) kuřecí   d) vegetariánskou
 3. ke každé osobnosti si vyber jednu odpověď u každé otázky a zapiš si
 4. pošli vytvořený kvíz 4 spolužákům a také mě (e- mail, Škola v pyžamu) a popros o poslání vybraných odpovědí zpět - např. 1 a)
 5. zaslané odpovědi vyhodnotíš a napíšeš nám, jaká osobnost podle odpovědí jsme
 6. Pokud budeš mít zájem, můžeš si vyzkoušte můj kvíz ve Škole online nebo zde: Osobnosti - kvíz.pptx (2416004)

4. týden do 12. 4.

Tak jsem se těšila marně na to, co sami procvičíte, dokončíte, vymyslíte... téměř žádné odezvy..škoda, ale stále věřím, že každý z vás něco procvičoval

 • pokud je to možné, procvičujte na stránkách https://www.gramar.in/cs/
 • procvičování přídavných jmen a toho, co již známe - různá cvičení v učebnici i zpětně, on-line cvičení
 • POVINNÉ
 • písemně 95/5 - čtěte zadání
 • velké téma VELIKONOCE - podrobnosti v dokumentuVelikonoce - zadání.docx (132206)  - pro inspiraci jsem přidala něco do sekce Zábava!
 
 • Doporučení: další kniha pro čtení Staré řecké báje a pověsti

: podívejte se, zda najdete tuto knihu v knihovničce nebo můžete poprosit rodiče, zda by vám ji nezakoupili např. i v přepracování pro děti (moc se přimlouvám)

: s těmito pověstmi budeme v dalších týdnech pracovat a jejich znalost využijete i v 6. třídě (Starověké Řecko, Řím)

 • Soutěž: Městská knihovna Kožlany (p. H. Tupá) vyhlašuje soutěž pro děti MOJE BABIČKA. Zpracování soutěže je volné, jde o nejzajímavější nápad! Můžete o babičce psát, malovat ji, vyfotografovat ji při její oblíbené činnosti...  Myslím, že je to krásné téma a zapojení do soutěže by stálo za to! Příspěvky můžete zasílat na : kknihovna@seznam.cz

 

3. týden do 5. 4.

Tento týden nechám, moji milí (mladí) páťáci, převážně ve vaší režii :-) Dokažte, co je ve vás!!! Možná do toho budou zasahovat rodiče.

 • můžete dokončit to, co jste ještě nestihli
 • procvičovat podle svého zájmu a zvážení (víte sami, co vám jde, nejde..)
 • zapojit se do ŠKOLY V PYŽAMU - ráda bych uskutečnila online setkání (TERMÍN: úterý 31.3. v 11 hodin)
 • procvičovat z nabídky ve složce ZÁBAVA, cvičení online..
 
 •  https://www.gramar.in/cs/ Na této stránce jsem založila naší třídu. Najdete pod názvem naší školy.                                                                              Jednoduše se přihlásíte podle návodu https://www.gramar.in/cs/teacher.php#2 

         V sekci Moje třída použijete kód kozlici5.   Procvičovat lze i bez přihlášení. Ale, věřím se nám podaří využívat i ve škole.

 • prostě si vymyslíte něco dalšího...
 Moc se těším, co mi pošlete...
 

Zadání pro týden 23. 3. - 29. 3.

Kahoot a další zábavné procvičování budu vkládat do složky ZÁBAVA (hlavní stránka)

Mnozí z vás mi neodevzdali úkoly z čj za minulý týden!! Prosím, zašlete!! Ráda bych vám s novým učivem pomohla, ale nemám na co reagovat!!

Vzhledem k tomu, jak se situace s karanténou vyvíjí, je třeba do učiva proniknout, procvičovat a nezlenivět!!!

Zápis do Š sešitu: Přídavná jména

 • opsat 91/1 růžový rámeček - 6 řádků

Přídavná jména tvrdá

 • opsat 91/1 růžový rámeček 1 v kolečku + napište si vzor MLADÝ
 • str. 93/1 b opsat a vyskloňovat vzor mladý + podstatné jméno; vyznačit barevně koncovky podle zásobníku informací  (růžový rámeček)na str.95; pozor na koncovku mladými
 • str.94/2 - do sešitu dva sloupečky   1.p., č.j.       1.p., č.mn. a doplnit slovní spojení podle mého zadání :  hladový (mladý) vlk   hladoví (mladí) vlci a koncovky barevně vyznačit
 • Tajemství pravopisu str. 99 (opozita-opačný význam), str. 100

Doporučuji: stále procvičovat koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem viz. odkaz on-line cvičení níže na stránce; trénujte třídění přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací

SLOH - bližší informace pro vypracování v příloze

SLOH.docx (13357)

___________________________________________________________________________________________________________________________

TERMÍN 1. ODEVZDÁNÍ povinných úkolů:  do 25. 3.

 : procvičovat si a opakovat koncovky podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem

: cvičení on-line:  skolasnadhledem.cz

                         onlinecviceni.cz

                         mojecestina.cz

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

  : NOVÁ LÁTKA – PŘÍDAVNÁ JMÉNA : učebnice str 89-91  

                                                   : Tajemství pravopisu str. 90-91 (přehled)

 • přečtěte si zadané stránky a vypracujte si cvičení ! zásobník informací (str.91) obsahuje všechny nejdůležitější informace!
 • Procvičujte si poznávání přídavných jmen v textu: otázky jaký? který? čí? 
 • Naučte se rozdělení přídavných jmen podle koncovek a jejich vzory - tvrdá vzor mladý; měkká vzor jarní; přivlastňovací – vzor otcův, matčin

Vysvětlení:

: jestliže má přídavné jméno pro každý rod jinou koncovku: TEN mladý muž, TA mladá žena, TO mladé dítě , jde o přídavné jméno tvrdé

: jestliže má přídavné jméno pro všechny rody stejnou koncovku: TEN jarní vánek, TA jarní květina, TO jarní sluníčko, jde o přídavné jméno měkké

: přídavná jména odvozená od osob (otázka čí?) : TEN matčin (otcův) svetr, TA matčina (otcova) vesta, TO matčino (otcovo) kolo, jde o přídavná jména přivlastňovací

Povinné: Tajemství pravopisu: str. 92-95

            : učebnice: str. 91/2