Distanční výuka - Každý den sepisuji, co jsme s dětmi probrali v online výuce, pro ty, kteří se nemohli připojit. Dětem dávám ještě samostatné úkoly, které jsou označeny jako DÚ! 

2. pololetí

Týden do 12. 2.

POZOR !! Od pondělí vysíláme v Google Meet!!!

Jednotlivé úkoly zadávám již v Google učebně.

 

8. 2. 

 • Referát LV - Detektivky - knihy s detektivní zápletkou TERMÍN ODEVZDÁNÍ 9. 3. 
 • vyzvedněte si ve škole Čítanku 
 dnešní práce v hodině - 30/6 - doplnit, kdo měl problém se spojením
 

Týden do 5. 2. 

 • Odevzdávání referátu  - kožlanští žáci, prosím, odevzdat do školy! Moc děkuji. Po tomto datu bude klasifikováno jako nedostatečné!
 • Projekt Zuby - během týdne budu s dětmi probírat zadání jednotlivých úkolů a vše zadávat 
4. 2. 
 DÚ  sloh - Rozhovor : napište rozhovor mezi : kartáčkem a pastou; kartáčkem a jinými kartáčky; kartáčkem  zuby

 1. 2. 

 • práce v hodině - 29/1 c, f; 30/2
2. 2. 
 • PL 29/e - přepsat do sešit
 •  DÚ nejpozději do 9. 2.  Reklama na téma: zubní pasta nebo kartáček;, možno vytvořit plakát nebo natočit video, zahrát reklamu při hodině..

************************************************************************************************

Týden do 29. 1. 

Připomínám zadání dalšího referátu - Moderní pohádky! Zadáno 5. 1. TERMÍN odevzdání 2.2.

26. 1. 
 • - opsat do sešitu PL 28/2 b
 • při vyučování - do sešitu opsat dvojice slov po V + PL str.28/2 a)
 • DVOJICE SLOV – V

  Výt (zvuk)       X     vít  (motat)

  Výr (sova)        X      vír ( točivý pohyb)

  Výskat (vykřikovat)  x   vískat  ( hladit ve vlasech)

  Výška (vysoký)      X     vížka ( malá věž)

  Výš (nahoru)         x      víš  (umět)

  Vysel (semínka)     x     visel ( visí na šňůře)

  Vyli (vydávali zvuk)   x  vily ( domy)

 •  

25. 1. 
 • Velmi špatná práce v hodině! 29/1 - zakroužkovat slova s předponou, podtrhnout slova vyjmenovaná po V
 • do sešitu vypsat vyjmenovaná slova po V

Týden do 22. 1. 

 •  
21. 1. 
 • v hodině -28/11
 • DÚ - 28/8, 27/4 
19. 1.
 • v hodině - PL 23/e; do sešitu vyskloňovat slovo hasič a vyčasovat sloveso sypat
 • - dokončit práci z hodiny: vypsat do sešitu ze cvičení 23/e několik podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a příslovce
 •       - opsat do sešitu 23/3
   18. 1. 
Dnes velmi špatná spolupráce v hodinách, píši proto pro kontrolu všechna cvičení i z hodiny
 • výuka - 27/4 b); 28/7 a PL 23/d)
 • - 28/9 dokončit křížovku

Týden do 15. 1.

14. 1. 

někdy p_tlačil, dělá bubl_ny, l_žařské brýle, zap_chl vidle,
přep_chový dům, hra na p_kanou, čmelák op_luje,zal_bil se m_, zb_tek m_dla, m_ tě sl_šíme, klop_tal lesem, malý p_lníček, p_lně zap_suje 
 • v hodině - Pl str 22/b doplnit; napsata si do sešitu dvojice slov a porozumět rozdílu: sytý x síti, sýr x síra, sýrový x sírový x syrový; sypat x sípat, osiřelý, sivý
 • - opsat z Pl do sešitu 22/c
 • jamboard : SP na známky : Pošle Zorka, Anička, Jirka A.
 • sb_rka hm_zu, nesm_slná věta, b_lá čep_ce, zatřp_til se,
 • někdy p_tlačil, dělá bubl_ny, l_žařské brýle, zap_chl vidle,
 • přep_chový dům, hra na p_kanou, čmelák op_luje,zal_bil se m_, zb_tek m_dla, m_ tě sl_šíme, klop_tal lesem, malý p_lníček, p_lně zap_suje

12. 1.

 • posílám práci z dnešní hodiny, pokud měl někdo problém se spojením; opsat do sešitu a určit  práce v hodině.docx (18848)
 • - napište si do sešitu vyjmenovaná slova po S; procvičovat U vyjmenovaných slov po P a S je vidět, že již nemají tolik zažitá, jako předchozí.

11. 1. 

 • posílám další pracovní listy - jedna část slouží k samostatnému domácímu procvičování, druhou část budeme společně vyplňovat při vyučování nebo bude zadáno jako DÚ Čj - PL- SP.PDF (137163)  Čj - PL - hodina.PDF (142098)
 • procvičovat vyjmenovaná slova B, L, M, P nově S
 • opakovat pádové otázky, slovní druhy, osoby
 • práce v hodině - str. 26/ 1 - podtrhnout vyjmenovaná slova

*************************************************************************************

Týden do 8. 1.

7. 1. 

 • V hodině 22/10 - doplnit, určit slovní druhy a vypsat  u A) podstatná jména
 • vyskloňovat podstatné jméno pampeliška v č. j. a množném
 • vyčasovat sloveso šimrat ( bzučet) ve všech osobách, čas přítomný

6. 1. 

 • DÚ - pracovní listy Tři králové - přečíst si text a podle něj vyplnit pracovní list  (uloženy 4. 1.)

               - můžete si pustit videa na youtube nebo so přečíst kapitolu z knihy Chaloupka na vršku

               - Listy můžete vlepit do LV

 •  Včerejší úkol z hodiny mi ještě neodevzdali: Anička Je známkováno! Zadání zde: přep_chový b_t, p_šná pr_ncezna, pl_nový sporák, p_chlavé bodl_ny, na louce roste p_r a b_lí, Pep_k přep_suje, pap_rové ozdoby, p_tel b_lého p_sku, z květů p_voněk se sypal p_l, p_rátská loď, p_skání netop_ýrů

5. 1. 

 • procvičování vyjmenovanýcj slov po P
 • pracovali jsme na tabuli Jamboard, nechám odkaz, můžete si práci v něm vyzkoušet, aby všichni věděli, jak s tím pracovat. Umět používat nástroje.  jamboard.google.com/d/1v4R54T0R8l6IA8wBsagg6ApzlCA6Y62cmtLZoTEf0OI/edit?usp=sharing
 • DÚ - ti, co nepracovali v Jamboardu, opíší slova do sešitu a pošlou mi je, jsou v i Chatu na Skypu ( všichni dělali v hodině)
 • DÚ - opsat si jedno cvičení z čj z PL

REFERÁT z LV -  termín do konce ledna 

 • Moderní pohádky - přikládám list s možným výběrem knih. Pokud bude potřeba, jsem domluvena s paní knihovnicí, že vám knihy v knihovně v případě potřeby po domluvě zapůjčí .    Seznam knih.PDF (43999)

2. 1. 2021

K odevzdání do školy: termín do 8. 1. 

 • nakopírované pracovní listy z Čj, které jste dostali na vánoční prázdniny
 • referát z Lv - pohádky
4. 1. 
 • str. 24/3 - v textu podtrhnout slova vyjmenovaná, slova příbuzná zakroužkovat a na tečky dopsat slova vyjmnenovaná
 • - str. 25/9 a 10
 • V oddělení matematiky jsem přidala odkaz na pracovní listy z M a čj. Jsou na rychlé počítání a procvičování během dne a cvičení z čj prosím opisovat do domácího sešitu. Více se tak učivo upevňuje, než pouhým doplňováním. Tyto listy jsou na tento týden, rozložte dětem podle potřeby. Určitě během volných hodin dopeledne stačí.
 • Tři králové - tyto pracovní listy jsou připraveny jako DÚ na středu, pokyny ještě přidám  Tři králové - text.docx (167324)                                            TŘI KRÁLOVÉ - pracovní list.docx (13812)