Distanční výuka - Každý den sepisuji, co jsme s dětmi probrali v online výuce, pro ty, kteří se nemohli připojit. Dětem dávám ještě samostatné úkoly, které jsou označeny jako DÚ! 

NOVINKA !!! Zhlédnutím a vyplněním některých listů můžete získat plusové body do hodin čj a aj, ale hlavně budete mít nový kulturní zážitek.

Divadlo ALFA  Vás zve i v této době na divadelní představení POZOR ZORRO!, které můžete i s rodiči navštívit online a po zhlédnutí na vás čekají zábavné pracovní listy a další úkoly. 

odkaz : www.divadloalfa.cz/index.php/cz/o-divadle/pracovni-listy   

údaje pro přihlášení: jméno: pracovni-listy     heslo: alfa2020

 Týden od 23. 11. - 27. 11.

REFERÁT do literárního sešitu: Staré pověsti české

 • odevzdáte ve škole při literární výchově
 • zpracujte podle předlohy (název knihy, autor, ilustrátor) + vypište, které 3 pověsti se vám nejvíce líbily
 • vyberte si jednu pověst a další části vypracování už budou pouze z této pověsti (hlavní postava, místo, obsah..)
 • Pověst je fantastické vyprávění, které je založeno na pravdivém základu. Zkus se zamyslet a napsat, co je ve tvé pověsti pravdivé ( místo, osoba).
 • " Hádej, kdo jsem!" vymysli a napiš hádanku o nějaké postavě z pověstí,  např. podle toho, co postava říkala, co pro ni bylo typické, kde se vyskytovala,... 
26. 11.
 •     Předpony roz- , bez- , vz - 1. sloupeček na Pl se žábou a otazníkem
 •     21/3 malá učebnice - slova rozdělit do dvou sloupečku ob -  v-
 •     DÚ 21/3 - vyberte si 10 vět a s nimi napište věty ( minimálně 4 slova ve větě)
24. 11. 
 • DÚ vyhledat si na zítřejší hodinu : slova se zdvojenou hláskou -zz- po předponě roz- , bez- ; vyhledejte v Pravidlech českého pravopisu, vymyslete, na internetu.. 
23. 11. 
 • předpony roz-, bez-, vz- 
 • zápisky do sešitu pro ty, kteří dnes nebyli:  Předpony a předložky roz.docx (17666)
 • malá učebnice  20/ 4 doplň:  4- 6 řádek opsat, doplnit do sešitu a odtrhnout předpony roz-, bez-, vz-
 • pracovní listy na procvičení /během týdne/, vlepit do sešitu předpony - 4.PDF (65116)
 

Týden od 16. 11. - 20. 11. 

I po opakovaném upozorňování a žádosti, někteří neodevzdali zadané úkoly z čj ke kontrole. Prosím během tohoto týdne odevzdat. Děkuji.

 20. 11.  DÚ : Dnešní úkol pro zvídavé mezi hodinami :  Zdvojená hláska ´- tvoření slov.docx (14287)
 •       na jdete zde slova, která jsme společně tvořili při vyučování
 •       2. list - skládejte slova z kořene, předpon a přípon ( lze libovolně kombinovat), ale použijte pouze ty předpony a přípony, které jsou tam a vymýšlejte slova, která existují. Získaná slova mi pošlete ( minimálně 10 slov) 
 
 19. 11.
 • dnes jsme dělali 1. sloupeček z pracovního listu předpony
 • 2. sloupeček - doplň d/t a barevně odděl předpony
 

18. 11 

 • vymyslet věty podle slov ve školním sešitě s předložkou a s předponou (pod lesem x Podlesí)

16. 11. 

 • nové učivo - Předpony od-, nad-, pod-, před-;  malá učebnice str. 18/2 rozstřídit slova podle předpon do školního sešitu

Týden od 9. 11. -13.11.

 • chtěla jsem se zeptat,  zda máte doma Pravidla českého pravopisu, zda mohu dětem zadávat práci s nimi, ale nejsou nutná ( určitě se dětem budou hodit během celé školní docházky)
 • do konce týdne odevzdat do vestibulu školy (lavice 4. třída)

            :  sešit s referátem za říjen ( platí pro místní; někteří mi již posílali, ale ráda bych si přečetla)

            : test Význam slov Význam slov - 4.PDF (49952)  - Prosím rodiče, aby nechali dětem vypracovat samostatně bez pomoci!! Děkuji. Potřebuji vědět, co děti zvládnou. Děti, toto je domácí úkol, nebudeme dělat při vyučování!

            : slohový sešit : Vypravování - bude zadáno  a vysvětleno ve středu

            : pracovní list Sv. Martin - vypracovat do literárního sešitu; bude zadáno ve středu

13.11. 

 •  DÚ pracovní list Dvojice slov po L : Dvojice slov ly-li - 4.PDF (168159) : s každým slovem napiš větu, která bude mít minimálně 4 slova. Slova si můžete dát do jiného tvaru.

 

11. 11. 

 •  Komiks Sv. Martin : Rozstříhej obrázky a přiřaď k nim správné věty tak, aby ti vznikl komiksový příběh, který nalepíš do literárního sešitu. Obrázky můžeš vybarvit. Sv. Martin - 4.PDF (2009974)
 • Výprava na hrad - vypravování : růžový sešit str. 15/6: podle obrázku začni psát příběh a vymysli pokračování, podle toho, jak se u vrat rozhodneš. 

                  - příběh bude mít minimálně 10 vět, pište raději krátké věty, vlož přímou řeč a na závěr nakresli obrázek

                 - při psaní dodržuj osnovu, kterou jsme si psali do sešitu VYPRAVOVÁNÍ.docx (13879)

10. 11. 

 •  DÚ  (dělali jsme částečně společně ) růžový sešit : str. 15/6 d  podstatná jména v předponou vy/Vý napsat do sešitu a tvořit od nich slovesa s předponou vy-  a pak dalšími předponami např. výprava : vypravit- přepravit ; odtrhávat barevně předpony
 •   - připravit si informace ke svatému Martinovi na zítra
 • pro zájemce: v odkazu zábava najdete únikovku - můžete si zahrát 

9.11.

 • růžová 15/8 b -přepsat do sešitu
 • na zítra připravit 15/6 d napsat slova na řádek a rozhovor dětí z obrázku 1. nebo 2.

Týden od 2.11- 6.11.

Procvičování:  Slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen  - pád, číslo, rod a sloves- osoba, číslo, čas -malá učebnice str. 9-11 přečíst si rámečky

                            : význam slov -  slova nadřazená, podřazená, opačný a stejný význam, mnohoznačná, jednoznačná, s citovým zabarvením

Referát - o konce listopadu; Staré pověsti české pro děti

               - pokud někdo knihu nemá, mohu zapůjčit po domluvě ze školy 

5. 11. Tajemství pravopisu str. 19 - napsat si vyjmenovaná slova a pak vymýšlet slova příbuzná ( pokuste se vždy vymyslet podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso a příslovce); můžete se podívat do tabulky str. 15

4. 11. 13/1 - určování slovních druhů + základní skladební dvojice (první 2 věty)

          do  sešitu - určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves

3.11. 

růžový sešit : str. 13/1 + 13/c do školního sešitu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prázdninové procvičování: Tajemství pravopisu str. 17/b,c,d - opsat do sešitu

Týden od 19. 10- 23.10.

Děti mají také doporučenou četbu, tento týden měl být termím odevzdání referátu! Referáty si vyberu až ve škole, pokud by nás nepustili, poprosím o zaslání. Pokud jste knihu dočetli, můžete číst Staré pověsti české - pro děti.

21. 10.

DÚ - malá učebnice str. 27/10 5 řádků

20. 10. Význam slov - slova jednoznačná a mnohoznačná

- růžový sešit - str. 11/5 - doplnit do vět slova mnohoznačná podle nápovědy na obrázcích + obrázky si vybarvit; barevně si podtrhnou rámeček - slova mnohoznačná

- učebnice  - str 5 /2 - slova v nabídce roztřídit do školního sešitu na slova jednoznačná a mnohoznačná

19. 10.

Význam slov - slova spisovná a nespisovná

- do slohového sešitu popsat podle plánku města ( viz. vlastivěda) cestu z bydliště do školy nebo na nějaké jiné místo ve městě. Používat slova, rovně, vpravo, vlevo, odbočím, projdu, pokračuji,... Můžete využít názvy ulic, popsat, zda míjíte nějakou zajímavou budovu, ... Cestu si projděte, změřte si čas, odkrokujte a odhadněte přibližnou vzdálenost, aby jste to v popisu mohli uvést. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 10. 

DÚ - str. 12/11; str. 8/2, 2a, 5

15. 10. 

růžový sešit - str. 10/1  - doplnit slovesa, vybrat si nějaká slovesa a určit osobu, číslo, čas                                                                                                                      DÚ   - do slohového sešitu napsat, jak by mohl příběh s Radovanem dopadnout

-   DÚ velký pracovní list - dopsat zbývající věty s dvojicemi slov (celkem 20 vět)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------