Distanční výuka: 

2. pololetí

Týden do 12. 2. 

POZOR!! Od pondělí vysíláme v Google Meet!! Úkoly zadávám  i přímo v jednotlivých učebnách!

8. 2. 

 • - 4/9 dopočítat sloupečky, které jsme nedělali ve škole

Týden do 5. 2. 

2. díl učebnice : Čísla větší než 10 000

1. 2. 

 • umět číst čísla, znát pozice desetitisíců, statisíců, milionu
 • rozklad čísla
 • orientace na číselné ose - vytiskněte si M4.PDF (35850)
 • DÚ 5/14 - 1. a 2. sloupeček odečíst pod sebe
3. 2. 
 • práce na číselné ose - někteří neměli na hodinu připraveno! Sami si na osách barevně vyznačí 10 čísel a zapíšou jejich hodnotu! Kdo pracoval na fólil, vypracuje dle fólie
 • - 3/5 opsat příklady a vypočítat

****************************************************************************************************

Týden do 28. 1. 

 • Připravte si i 2. učebnice
27. 1. 
 • Geometrie - Pravý úhel
 • str. 50/1, 3 + narýsovat dle obrázku + rámeček,  narýsovat pravoúhlý trojúhelník + opsat rámeček 
 
25. 1. 
 • Velmi špatná práce v hodině! 48/9 ; 19/16,17
 • DÚ - 49/13
 

Týden do 22. 1. 

20. 1. 

 • TEST - samostatná práce! Prosím, nekontrolujte, nepomáhejte! M4 - opakování - test.PDF (63551)
 • práce na středu, děti mají jen jednu online hodinu; čas na vypracování není omezen! ODEVZDAT DO PÁTKU!

18. 1.

Dnes byla s některými špatná komunikace během hodiny, proto připisuji i probraná cvičení 

 • výuka - 41/5, 42/8 45/2 - počítáno na fólii
 • DÚ - 45/7  tabulku možno přerýsovat do sešitu, jinak přikládám zde Tabulky - dopočítávání.PDF (71722) Není nutné vypočítat celé najednou! Pracujte podle svých možností.

 

Týden do 15. 1. 

 • posílám další pracovní listy k procvičování počítání do 10 000 - není nutné celé vyplnit tento týden, jde především o pravidelné procvičování a upevňování početních operací  M4 - -.PDF (940123)
13. 1. 
 • hodina geometrie - str. 44/1,2,3  44/1
11. 1. 
 • zaokrouhlování  str. 40 /1,2
 • - 41/2

*********************************************************************

K odevzdání do školy: termín do 8. 1. 2021

 • nakopírované pracovní listy z matematiky, které jste dostali na vánoční prázdniny
Nezapomeňte na opravy v geometrii!
 
6. 1 
 • 38/28 - opsat a vypočítat
 • úkol z dnešní hodiny mi pošle Anička, Martin B..  Je známkováno! Ostatní mají splněno.
 • Jsou to příklady 
 • 3 500 + 4 500 = 
 • 5 800 + 2 300 =
 • 4 400 + 3 400 =
 • 2 900 + 6 700 =
 • 1 700 + 5 700 =
 • 3 100 + 6 900 = 
 •  
 • 3 500 - 1 400 = 
 • 4 200 - 2 300 =
 • 9 600 - 4 800 =
 • 10 000 - 2 500 =
 • 8 300 - 4 600 =
 • 7 700 - 1 600 =
 •  500 + 4 500 = 
  5 800 + 2 300 =
  4 400 + 3 400 =
  2 900 + 6 700 =
  1 700 + 5 700 =
  3 100 + 6 900 =
4. 1. 
 • vyzkoušeli jsme si z odkazu na Skypu otevřít aplikaci Jamboard a pracovat s ní
 • pracovní listy pro krátké počítání během den na tento týden zde: M pl - ČJ pl.PDF (1,4 MB)