22.9. 

 živá a neživá příroda, podmínky pro život

: dopsat si do sešitu dnešní látku 

: přečíst si v učebnici str. 3, 8 - 10