Informace pro distanční výuku 5. třída: 

Online hodina vždy ve středu od 10:00  join.skype.com/e1TLOsQl0xIJ 

Změna adresy pro komunikaci d.berbrova@zsmskozlany.cz

 Interaktivní sešity jsou momentálně pozastaveny. Odkaz ponechám pro případ, že budou v distanční výuce opět volně dostupné.                                interaktivita.etaktik.cz/novy-student/23433/32aac22e8716baaf861889f89ff60dab

2. pololetí

Co ti může pomoci získat kladné hodnocení z přírodovědy:

 • aktivní a pravidelná účast na hodinách - hlásit se, odpovídat na otázky ústně  nebo do chatu
 • plnění zadané práce při vyučování dle pokynů a pečlivé vedení sešitu
 • včasné  odevzdávání zadaných DÚ ( referáty, projekty, testy) podle dohodnutých termínů a podle pokynů 
 • Plnění praktických úkolů - tyto úkoly ověřují nejen tvoje znalosti, ale dokazují tvé dovednosti při hledání potřebných informací a jejich třídění (kritické myšlení) a schopnost řešit problémové úkoly, schopnost prezentovat svoji práci
 • ústní zkoušení v hodinách - na hodinu si vždy opakujte probrané učivo v předchozích hodinách
zadáváno již i v  Google učebně
Týden do 19. 2. 

Tropický pás - tropický deštný les

 • Dú Příprava na hodinu ve středu přečti si přiložený text a pracuj s ním pomocí metody I.N.S.E.R.T.
 • Během čtení textu si do textu vyznač znaménka nebo si vypiš do sešitu:                                                                                                                          : Fajfku - u informace, kteroujste již věděli a text ji potvrzuje                                                                                                                                    :  (-) mínus - u informace, která je v rozporu s tím, co jste si mysleli                                                                                                                          :  (+) plus - u informace, která je pro tebe nová                                                                                                                                                      : (?) otazník - u informace, keré nerozumíš nebo by seschtěl dozvědět více
 • obrázek a křížovka - informace dostanete při výuce
 • příloha Př 5 - Prales.PDF (2933214)
Týden do 12. 2. 
 
 • prosím o přihlášení do učebny Přírodovědy 5. třída v Google učebně 
 • vyzkoušejte si první úkol - odpověď na otázku
 • pokud zvládnete, začneme vysílat přes Google Meet
Přizpůsobivost rostlin a živočichů různým životním podmínkám 
 • můžete se nad tímto tématem zamyslet a  na hodinu si připravit nějaké příklady rostlin nebo živočichů a jejich přizpůsobení se rozmanitým podmínkám v oblasti, ve které žijí např. jak jsou přizpůsobení životu v poušti, v polárních oblastech, v mírném pásu...
 • Dú - zápisky z hodiny+ obrázek Přizpůsobení rostlin a živočichů.docx (31829)
 • Přečíst si str. 41, 42
 

Týden do 5. 2.

Podnebné pásy - počasí, podnebí

 • ALFA box - Vesmír- odevzdat nejpozději do strředy 3.2. tak, jak bylo s dětmi na minulé hodině domluveno
 • Opakování učiva Vesmír - planety, Slunce, Země, Měsíc - 
 • posílám dva PL  :  Př 5.PDF (1523627)
 • 1. list Test - opakování na téma Vesmír SAMOSTATNÁ PRÁCE! termím odevzdání do 5. 2.

           - pokyny pro vypracování: zopakuj si probrané učivo a zkus odpovědět na otázky;                                                                                                                 - odpovědi, které nebudeš vědět, si vyhledej, ale odpověď do testu označ jinou barvou - napiš mi, co barvy znamenají                                                               - po dokončení testu si zkus samostatně zhodnotit úroveň svých znalostí a své hodnocení mi připiš : např. učivo ovládám dobře; učivo                                           ovládám částečně s dopomocí; učivo neovládám, pořebuji ještě procvičit....

 •   2. list slouží pro práci v hodině - pokyny budou zadány, souvisí s probíraným učivem
 • zápisky s hodiny Rozmanitost podmínek na Zemi.docx (322819) 
 • Dú - dokončit nalepení obrázků + osmisměrka a křížovka (není potřeba odesílat)

                                                                                                                                                     

      

*************************************************************************************

Týden do 29. 1. 

Prosím o odevzdání sešitů ke kontrole zadaných úkolů. Týká se především těch, kteří pravidelně neodevzdávají!

27. 1.  Práce v hodině pro ty, kteří neměli připravený PL - Nalepit do sešitu  Pl a vyznačit a popsat si : světadíly, oceány, rovník, obratník Raka a Kozoroha, vybarvit podnbné pásy tropický, subtropický, mírný a polární

 • - ALFA BOX na téma Vesmír: Dětem vysvětleno, dělaly i ve šk na A4 udělej tabulku a rozděl ji na čtverce - do každého jedno písmeno abecedy
 • ke každému písmenu vymysli, najdi jeden nebo více pojmů - slov s daným počátečním písmenem, které se nějakým způsobem vztahují k tématu vesmír (planety, vesmírná tělesa, souhvězdí,...)
 • možno tvořit ve skupině
 • můžete vylepšit obrázky¨
 • součást dalšího hodnocení
 

Týden do 22. 1. 

Země a Měsíc

 • str. 31, 32
 • zápisky do sešitu během online hodiny, přikládám Př 5 Měsíc.docx (18311)
 • - podle učebnice si dopište roční období str. 31 a fáze měsíce  str. 32
 • -najdi odpovědi na otázky a napiš svoji vesmírnou adresu 
 • Lidé ve vesmíru – učebnice str. 33 ; vyhledej a napiš jméno a rok:

  • 1. živý tvor –
  • 1. člověk ve vesmíru –
  • 1. Čech ve vesmíru –
  • 1. žena ve vesmíru –
  • 1. lidé na Měsíci –

  Napiš svoji vesmírnou adresu:                                                                                                                                                                                                1. jméno, příjmení:                                                                                                                                                                                                  2. Galaxie:                                                                                                                                                                                                              3. Planeta                                                                                                                                                                                                                4. Světadíl :                                                                                                                                                                                                            5. stát                                                                                                                                                                                                                    6. Město, ulice , č.p. a  PSČ

Týden do 15. 1.  

- odevzdejte, prosím, sešity ke kontrole 

Hvězdy a souhvězdí

   - vyber si téma podle svého zájmu : Planeta, Slunce, Souhvězdí (znamení zvěrokruhu)

   - kritéria: velikost minimálně A4 ( bílý papír), vypiš několik informací (měli byste jim rozumět a případně umět vysvětlit význam ostatním), obrázek 

 • dobrovolná aktivita ( propojení s Vv a Pč) -  Vytvoř model (koláž) Sluneční soustavy 

           

                                                                                     **********************************************

Týden do 8. 1. 2021

VESMÍR

Dobrovolná aktivita: Sčítání ptáků na krmítku