Informace pro distanční výuku 5. třída: 

odkaz pro online výuku: vždy ve středu od 10:55  join.skype.com/e1TLOsQl0xIJ 

Způsob komunikace e-mail: d.berbrova@zsamskozlany.cz

 

 Po dobu distatnční výuky můžete opět využít zdarma interaktivní sešit přírodovědy Taktik. Nejprve se přihlašte a vytvořte si učet pomocí tohoto odkazu:

interaktivita.etaktik.cz/novy-student/23433/32aac22e8716baaf861889f89ff60dab

Týden od 23. 11. - 27. 11. 

                   : zakresli do slepé mapy místa, kde je vyjvětší výskyt tepelných elektráren; vyznač a napiš názvy 2 jaderných; zakresli řeky, na kterých  nalezneme velké vodní elektrárny a napiš si jejich názvy 

                   : vypiš si jaké suroviny řadíme mezi obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

Týden 16. 11. -20. 11.zápisky 

Energetické suroviny = paliva

str. 21 - přečíst a zapsat si

  • vypsat si všechny zástupce (tučně vytištěné i v rámečku) +  z čeho vznikly + způsob těžby +využití
  • vysvětlete, jaký je rozdíl mezi povrchovou a hlubinnou těžbou uhlí
  • uran - str. 22 - kde se využívá, je radioaktivní!
  • nakreslete si opět slepou mapu a vyznačte si místa těžby energetických surovin ( využij mapu str. 21) + vysvětlivky ( značky)
  • zamyslete se nad tím, jak těžba surovin narušuje životní prostředí a krátce mi napište do sešitu
 

Sportovní výzva !! 4. 11.  Na dnešní hodině jsme se domluvili, že budeme sportovat každý den. Pro tento týden:  10 dřepů,  30 s prkno (plank), běh přes zahradu, kolem bytovky.... Můžeme fotit, nahrávat, měřit čas a posílat. Jinak zhodnotíme zase ve středu. Tak se držte!!

Týden od 9. 11. -13.11

Děkuji těm, kteří včas minulé úkoly odevzdali a  další termín je opět pátek.

Nerostné suroviny - nerudy, rudy

str. 19, 20 - přečíst

: zápisky do sešitu : 

                 1) co jsou to nerostné suroviny a jak je dělíme

                2 ) nerudní suroviny (nerudy) - vypsat si zástupce + odpovědi na otázky

                           : křemenec - odpověď na otázku 15

                           : kaolín - vypiš si využití; zjisti, kde jsou v našem kraji (okolí) naleziště (ložiska) kaolínu a kde se vyrábí obklady a dlažby

                           : síra - barva; Kde se u nás vyráběly sirky?

                           : alabastr - Jakou barvu má alabastrová pleť a co symbolizovala? Můžete si také přečíst či poslechnout pohádku B. Němcové Alabastrová ručička

               3)  rudy - vypiš si zástupce a u každého si napiš informaci, která tě zaujala

                            : zapátrejte a zjistěte, zda doma máte něco z hliníku ( nebo jestli si rodiče pamatují, co z hlíníku používali) a zda máte něco z mědi

Speciální úkol: Drahé kameny a znamení zvěrokruhu             

 : vyhledej si, jaké drahé kameny patří k tvému znamení zvěrokruhu

: jeden kámen si vyber a najdi si o něm různé informace, obrázek, možná ho máte  doma ..

: vypracuj referát nebo natoč na toto téma video (reportáž)    

Týden od 2. 11. -6. 11.

Pokud bude někdo potřebovat vytisknout pracovní listy ve škole, napište mi. Připravím je do schránky ve škole.

Vzhledem k tomu, že distanční výuka pokračuje, prosím o zaslání zadaných úkolů i z minulého týdne! Pokud je to možné, můžete mi  raději sešity na konci týdne odevzdat do vestibulu školy (schránka nebo připravená lavice). V pondělí budou opět k vyzvednutí. Děkuji.

Co odevzat: pracovní listy živočichové

                    : zápisky a odpovědi na otázky z učiva Teplo a světlo, půda

                   : záznam týdenního pozorování počasí ( kdo nesledoval, začne klidně tento týden a určitě bych využila vyrobený srážkoměr)

                   : úkoly zadané tento týden 

Nerosty a horniny

učebnice str. 15-18 - přečíst 

- zápisky do sešitu : co tvoří horniny, z čeho jsou horniny složeny a jak je dělíme podle vzniku ( můžete využít tabulku str. 18.)

                           : u každého typu hornin (vyvřelé, usazené,..) si vypiš jejich zástupce

                           : nakresli si do sešitu mapu ČR (použij obrysovou mapu nebo si vytiskni) a do ní vyznač o popiš místa z otázky str. 16/11, 17/13 + najdi si pískovcová skalní města v ČR a opět vyznač - použijte atas!

                           : odpovědi na otázky : Horniny 5. třída.docx (12716)

                           : pracovní listy : využijte interaktivní sešit str. 10

Týden od 19. 10. -23. 10

- nezapomeňte si doplnit všechny pracvní listy, které jsme si dávali ještě ve škole 

Vše si přečíst, můžete opět využít sešit 4. třídy. Pokud nemáte, vypište si nebo si pouze zápisky doplňte.

Světlo a teplo

- str. 13 + Slunce str. 24

- opakovat si jak ovlivňuje život na Zemi, čím je nebezpečné, zopakovat si fotosyntézu

??  zjisti, zapiš a zakresli do sešitu :

 Zatmění Slunce- jak k němu dochází, kdy bylo....

                                                   : co je to skleníkový efekt     www.youtube.com/watch?v=FjkTedlpSnQ

                                                       : kde v našem okolí máme solární elektrárny

Půda

- str. 14

- odpovědi na otázky: jakou část Země tvoří, jak vzniká a jak se tento proces nazývá, co je ornice a humus

- odpovědi na ?? 6, 7  ve žluté tabulce str. 14

 

16.10.

 

Neživá příroda - vzduch

- učebnice str. 12 - přečíst a vypsat si informace - atmosféra, složení vzduchu (obrázek), využití vzduchu, smog,  co je vítr .

- pokud máte zápisky z minulého roku, opět můžete využít a případně jen doplnit

- ??? Zamyslete se nad tím, jakým způsobem podle vás lidé nejvíce znečišťují ovzduší? Vyskytuje se ve vašem okolí něco, co hodně znečišťuje naši oblast?

Kde se nejvíce staví větrné elektrárny? Zapiš si odpovědi do sešitu.

14. 10.

Neživá příroda - voda 

- učebnice str. 11 - přečíst a vypsat si informace : dělení vody, skupenství a změna skupenství - vypařování, tání, tuhnutí , koloběh vody v přírodě 

- kdo má sešit ze 4. třídy, může si opakovat podle zápisků

Praktický úkol pro pozorovatele- meteorology.

1) Sledujte a zapisujte si průběh počasí během jednoho týdne - teplotu, srážky, jasnost, vítr... 

2) Pokud budete mít zájem, můžete si vyrobit vlastní měřící přístroje -návod posílám v příloze : Měřící přístroje.PDF (4268641)