Distanční výuka: od 4. 1. 2021

V současné době jsou interaktivní sešity pozastaveny. Odkaz nechám pro případ, že by byly s další distanční výukou opět volně dostupné.

odkaz na interaktivní sešit: interaktivita.etaktik.cz/novy-student/23433/32aac22e8716baaf861889f89ff60dab

Co ti může pomoci k dobrému hodnocení ve vlastivědě: :-)

 • aktivní přístup při hodině
 • Plnění praktických úkolů - tyto úkoly ověřují nejen tvoje znalosti, ale dokazují tvé dovednosti při hledání potřebných informací a jejich třídění (kritické myšlení) a schopnost řešit problémové úkoly, schopnost prezentovat svoji práci
 • pečlivé vedení sešitu
Týden do 12. 2. 
!! Začímáme vysílat v Google Meet!! Úkoly zadávám přímo v učebnách!!
 
Týden do 5. 2. 
 • ČR - Liberecký a Ústecký kraj
 • do slepé mapky zakreslit a zapsat města, která jsme si v hodině zapsali
Týden do 28. 1. 
 •  dějiny - Románský sloh 
 • učebnice str.26
 • do sešitu : nadpis + 11. století, stavěli se rotundy a baziliky
 • - podle učebnice do sešitu nakreslit a popsat rotundu 
 •      - zjisti a napiš, kde jsou v naší republice známé rotundy a jejich jména (alespoň 3)
22. 1.
 
15. 1. 
Někteří ještě nedodali ke kontrole vypracování zadaných úkolů z minulého týdne! Prosím během příštího týdne dodat, slouží jako podklad k hodnocení. Děkuji.
 
 •  ČR - Praha
 •  DÚ učebnice str. 8 a učebnice čj růžová str. 37 - přečti si a podle textu vypiš několik důležitých a zajímavých informací o Praze - z každé části (A, B, C, D, E) to nej.. např. kdo tam sídlí, kdy vznikla, významné části města, čeho je střediskem a doprava.. Informace vol tak, abys o Praze získal podstatné informace, které rozšíří tvé vědomosti a budeš je umět prezentovat
 • DÚ doplň a nalep do sešitu PL památky Praha - 4r..PDF (110588)
 • video : České pexeso 1. díl Praha decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
 • pověsti: např. O staré Praze www.youtube.com/watch?v=T2Z1IdD3cSc  Kozí příběh...
 
*************************************************
 
 

8. 1. 

3.1..

Nezapomeňte, že jste před prázdninami dostali úkol z vlastivědy ČR! Můžete odevzdat ke kontrole do školy, vrátím opravené hned druhý den.

 • vypsat podle kalendáře státní svátky - datum a název
 • vyplnit a nalepit pracovní listy