Angličtina 4. třída

15. 6. – 23. 6.

opakování slovní zásoby a gramatiky - přehled na deskách v učebnici (doporučuji okopírovat)

časování slovesa být (to be), mít (to have), průběhový čas (sloveso být v přítomném čase + tvar - ing)

 

uč. 67 – hra

PS 84

čtení s porozuměním uč. 69, 71

PS 86

 

(učivo minulého času je navíc pro 4. třídu, jen seznámení)

tvoření otázky v minulém čase – Did you buy…?   

zápor   - No, I didn´t

kladná věta – I bought…. Yes, I did.

 

Učivo se bude opakovat i v 5. třídě

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 6. – 12. 6.

opakovat slovní zásobu - podle slovníčku v PS, na Wocabee - nový balík minulý čas, splnit předchozí balíky - oblečení, počasí
 

Minulý čas

uč. 65 – do ŠS napiš 3 pravdivé věty podle  rámečku

písnička – uč. s.  66/poslech 16


PS 81 – doplň věty

PS 82 – zvýrazňovačem označ slovesa z článku v minulém čase, označ trasu

!!! k zaslání

PS 83 – procvič tvary minulého času /poslech 17

-------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1.6. – 5.6.

9. lekce – slovní zásoba

učebnice s. 64, 65 – články na procvičení minulého času

PS 79,80

Seznámení s minulým časem sloves

 – vypiš do ŠS PS 93 (k zaslání)

sloveso                        přítomný čas                          minulý čas

být                                am, is, are                        was (1. a 3. os. j.č.), were (ostatní osoby)

koupit                             buy                                        bought

mít                             have, has (3. os.j.č.)                  had

dívat se                           look                                       looked

vzít                                  také                                        took

vyhrát                             win                                          won

psát                                 write                                       wrote

 

Poznámka: v angličtině se tvoří minulý čas dvojím způsobem – u většiny sloves přidáním koncovky – ed ( played, looked, watched) , u nepravidelných sloves se děti musí naučit jiný tvar a pamatovat si (had, wrote, bought, was, were….). Ve vyšších ročnících se budou postupně učit, ve slovníku je většinou přehled nepravidelných sloves. My se s nimi zatím jen seznamujeme.

----------------------------------------------------

 

25. 5. – 29.5.

opakování a kontrola učiva od 11.3. – 22.5.

učebnice do str. 63, PS do str. 78

dodělání balíků na Wocabee

!!! k zaslání kontrolní pracovní list  (zašlu mailem, ostatní vypracují ve škole)

slovíčka 9. lekce – PS 93, označ zvýrazňovačem neznámá slova

časopis Hello Kid´s 

https://www.flp.sk/images/stories/hellokids/2019-2020/cislo9-10/Hello-Kids-9-10-2019-20.pdf

-----------------------------------------------------------------------------

18. 5. – 22. 5.

Počasí, oblečení

 

čtení s porozuměním

uč. 61 (přečti a zkus převyprávět podle obrázků)

uč. 63 (odpověz na otázky)

PS 76

!!! k zaslání PS 78

 
dobrovolné strany navíc - uč. s. 60, PS 77/3
 
---------------------------------------------------------------------

11. 5. – 15. 5.

Počasí a oblečení

učebnice 58 – 59

PS 71 – 74

!!! k zaslání jen 73/4 – 2 obrázky It´s – jaké je počasí, I ´m wearing – mám na sobě toto oblečení…

Věty k naučení: I am wearing, /He- She is wearing (Já nebo on, ona má na sobě, nosí oblečení)

                       What are you wearing? ( Co máš na sobě oblečeno?)

                       What is the weather like today? (Jaké je dnes počasí? )

Tipy navíc pro zájemce na procvičování okruhu oblečení:

- nový balík na Wocabee - Oblečení

- pokud kliknete na odkaz dole, najdete cvičení s poslechy, symbol rozcestníku vpravo dole  vám otevře  další strany, symbol AZ je slovníček podle abecedy s výslovností

5A, Textbook SB s. 90 -91, WB – prac. sešit s. 48 – 50

·     

 

·       

----------------------------------------------------------------------

4.5. – 7.5.

8. lekce (počasí, oblečení)

What´s the weather like? (Jaké je počasí?)

přidám balík na Wocabee - Počasí

slovní zásoba PS s. 92, vyznačit zvýrazňovačem slovíčka o počasí

uč. s 56/přečíst, 57/3 popis počasí

PS 69,70 (tento týden není nutné zasílat, děti jen spojují a opisují slova)

POZOR!!!V minulé lekci jsme používali přítomný čas prostý – opakující se činnost, každý den…(I play, watch, go..)

V této lekci nás čeká přítomný čas průběhový, který se v češtině nepoužívá, my pro vyjádření  používáme spíše výraz: teď právě hraju atd. (I am playing, watching, going…)

Potřebujeme znát časování slovesa být ( I am, you are, he/she/it is, we, you, they are) a přidáme sloveso + ing.

Do ŠS opsat jen anglicky

Přítomný čas prostý:

Hraju fotbal každý pátek.– I play football on Fridays.

Ona jezdí do školy autobusem. – She goes to school by bus.

Přítomný čas průběhový:    

Někdo mě potká, když jdu právě do školy.  I am going to school/ I am walking to school.

On právě teď hraje fotbal. – He is playing football.

------------------------------------------------------------

 

 

20. 4. – 24. 4.

Chválím za Wocabee, ti, co jste spustili písemku - slovíčka Povolání, tak  jste zvládli výborně :)

uč. 51 – vzorové věty, 3. osoba j.č. – na konci slovesa bude vždy s!, plays, reads, likes

rozdíl!           já hraju – I play   x    on/ona hraje -  he/she plays

PS 63, 64/2

příprava na můj den

uč. 53 /článek o Clivovi,muži z jeskyně – přečti si a zkus přeložit, abys rozuměl/la

zaměř se na slovesa a vypiš je do ŠS

My day  (2 sloupce : já / on, ona – ve stejném řádku vždy sloveso pro 1. os. i 3. os. j.č.)

1.      sloupec: I -  get up, have a shower, get dressed, go to work, go home, have brakfast/lunch/dinner, go to bed

2.      sloupec: He/She – gets up, has a shower, gets dressed, goes to work, goes home, has breakfast/ lunch/ dinner, goes to bed

------------------------------

 

14.4. – 17.4.

Opakujeme tento týden slovní zásobu – povolání, slovesa k činnostem

16.4. bude spuštěna cvičná písemka na Wocabee – Povolání

 

uč. s. 50 – píseň pošlu hlas. zprávou k poslechu

dole pod obrázky si zkus  odpovědět na otázky 50/1. – 6.  Who …? (Kdo…?)

PS s. 62/1 – napiš povolání k osobám na obrázku

PS/2 – podle obrázku doplň, kdo je to – Henry nebo Annette

POZOR!!!

zapiš do ŠS přehled (podle vzoru můžeš použít u sloves play, wear, drive atd.)

kladná věta                   záporná věta

+ I work                         He/She works

 

_ I don´t work              He/She doesn´t work

 

6.4. – 13.4.

Angličtina

UNIT 7

slovní zásoba PS 92 (zaměřte se na hodiny, povolání a na činnosti během dne, zvýrazňovačem označte)

uč. 48 – 49

hledejte slovesa: get up, know, have a shower, have breakfast, look, wear, help, make, work, mend, write, answer, drive

PS 59/1 spoj bez poslechu ciferníky hodin s obrázky, tak jak by mohly jít za sebou, srovnej nejdříve s větami ze cv. 2

PS 59/2 – doplň o sobě I-já , použij slova ze šedého rámečku

PS 60/1,2 – k obrázkům napiš povolání a doplň tajenku

PS 61/3 – doplň věty z rámečku do příběhu

 

přidám nové balíky do Wocabee -  hodiny, povolání a slovesa

ve středu je ke spuštění cvičná písemka na věty ze 6. lekce

 

 

30.3. – 3.4. 2020

 

Prosím některé o zaslání úkolů z minulého týdne, abych si u sebe mohla uzavřít.

Připomínám - PS 58 a cv. 1 do ŠS napsat věty.

Chválím za splněnou písemku na Wocabee, výsledky pošlu na mail.

Děkuji

Pozor na rozdíly:

sloveso – dance (tancovat)                                   podstatné jméno – dancing (tancování)

Jestli vám pomůže např.

Já hraju – I play                             Mám rád hraní fotbalu – I like playing football

tento týden bude hlavně OPAKOVÁNÍ, projděte pracovní sešit a učebnici 6. lekce, připravujte se na příští týden na test z celé lekce. Co nejdřív přidám do Wocabee další balík, kde si budete moci vyzkoušet věty .

K zaslání:

napiš svůj týden My week do ŠS – co děláš, můžeš vymyslet podobná spojení podle s. 42 v učebnici a str.  PS  53/4

docvičte básničku PS 57

Už všichni umíte dny v týdnu  a měsíce?

----------------------------------          


23. -27. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k prodloužení termínu uzavření školy bych pro Vaši lepší orientaci zasílala úkoly po týdnu.

Zároveň bych Vás poprosila o zpětnou vazbu, abyste označené úkoly k zaslání odeslali naskenované nebo fotkou na mail b.pokorna@zsamskozlany.cz

Děti, vy se snažte úkoly splnit co nejlépe, aby vám později něco nechybělo. Chápu rodiče, že jsou často  vytížení pracovně, mojí snahou je, aby si děti s úkoly poradily co nejvíce samy, ale zároveň vím, že angličtina je pro některé oříšek. Využijte proto online učebnici, skolakov. eu a Wocabee, pokud máte možnost.

Materiály k výuce zůstávají, od víkendu máte někteří (kdo zaslal mail) k dispozici i Wocabee. Sleduji tam Vaše pokroky, snažte se splnit cvičení bez chyb, můžete se k němu i vrátit a sbírat nadále body. Zatím je vás přihlášeno 11, to jste mě potěšili, nesnažte se ale udělat všechna cvičení najednou, klidně se k nim vratťe opakovaně, abyste měli bez chyb. Každý týden bude přes Wocabee písemka, na kterou se můžete připravovat, slovíčka budou jen z těchto balíků, uvidím i vaše chyby.

 

Úkoly 23. - 27. 3. 2020

opakování 6. lekce podle doporučených materiálů

učebnice 47

PS 57/2 báseň - zkuste si ji přeložit a naučit

!!! k zaslání celá strana PS 58 (u 1.cv. napište věty do ŠS, on/ona -ráda/nerada dělá)

v pátek cvičná písemka k 6. lekci,  slovíčka Wocabee , k dispozici na Wocabee od 8.00 - 19.00

 

Pokud byste měli s něčím problém, neváhejte mě kontaktovat na mailu, všichni se učíme, i já. Možná někomu nefunguje internet, nevím, ozvěte se.

Ráda získám i zpětnou vazbu od Vás, jak se s úkoly vypořádáváte.

Děkuji

S pozdravem

B. Pokorná

-----------------------------------------------------


 

20.3.

 

20.3. 2020

Watching  TV

uč. s.43 –  45 typy programů v televizi, čtení knihy  - výslovnost v PS ve slovníčku

What´s your favourite programme, book? – Jaký je tvůj oblíbený program, kniha?

PS 54/2 – zjisti na co se rádi dívají rodiče, sourozenec a zapiš podle vzorových vět

pozor ! na použití:  I like watching /he – she likes!!! watching

                                    my (moje) – his (jeho)– her(její)

PS 56/1,2        

 

Myslím, že do úterý máte co dělat, abych vás nezahltila. Procvičujte a opakujte slovní zásobu a vzorové věty z této lekce.

Rozvrhněte si úkoly postupně, každý den něco, ať toho nemáte moc.

Mějte se a GOOD LUCK!

Kdybyste potřebovali něco poradit, napište mail.

B. Pokorná

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17.3.2020

Angličtina 4.třída

Milé děti, 

týden se připravujete doma, zkontrolujte si úkoly, které uvedu, abyste je měly vypracované v sešitu a učivo měly procvičené. 

Před prázdninami vás hodně chybělo, tak máme čas sjednotit vyplnění.

 

PS s. 91 - vyznačte slovíčka 6. lekce - měsíce, dny v týdnu, z této lekce budeme potřebovat ještě slovíčka k volnému času, která budou postupně přibývat

učebnice 41 - umět slovíčka z obrázku: dancing, playing computer games, basketball, tennis, swimming, skateboarding.

spojit do vět - Who likes ...? (Kdo má rád?),  Do you like ....(Máš rád ...?), krátké odpovědi ano, ne, I like x I don´t like

PS 49/2  - vzorová věta I like watching television. vybíráte ze šedého rámečku

PS 50/2 - logický úkol s porozuměním textu

nejdříve si barevně podtrhněne jména MO, HOLLY, AMY, abyste se vyznali v textu a postupně vyplňte cvičení

Likes - She likes x Doesn´t like - She doesn´t like

PS 51/3

!pozor na rozdíl :  Já mám rád. -  I like ,  Nemám rád - I don´t like.,  otázka Máš rád? Do you like?  platí i pro ostatní osoby  /you - ty/we - my/they - oni/

jen ve 3. osobě j.č. on, ona, ono má  rád,ráda, rádo  přidáváme jedno s -

He, she, it -  likes - does not (zkráceně doesn´t) like, v otázce Does he like?

učebnice s. 42/song - on line Happy Street 2 , dny a  aktivity naučit

PS 52/2, 53/3,4

Když toto zvládnete bez chyb, chválím.

---------------------------------------------

 

 

13.3.2020

učebnice, pracovní sešit procvičte celou lekci a k této lekci vyplňte pracovní sešit do strany 58

on-line Happy Street 2  s poslechy

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

skolakov.eu - vhodné k opakování - angličtina pro 3. a 4. třídu

kdo má, využijte časopis Hello Kids

slovní zásoba – dny v týdnu, měsíce, volný čas – aktivity

 


Máte skvělou příležitost číst časopis PLAY i s poslechy
vyhledejte www.bridge on line, časopis Play - určený pro začátečníky